Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP Jezerka, Seč, 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP Jezerka, Seč, 13."— Transkript prezentace:

1 18. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP Jezerka, Seč, 13. - 16.5. 2012 PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. PhDr. Petr Vácha Mgr. Martin Hulík Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha SANANIM Praha – zdravotnické zařízení SANANIM 1

2 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY SANANIM TK Karlov (založena 1997) Kapacita: Dvě jasně definované skupiny klientů: mladiství a mladí dospělých (16 - 25 let) závislé matky s dětmi TK Němčice (založena 1991 – první v ČR) Kapacita: Dvě neostře ohraničené skupiny klientů: dospělí (nad 23 let) starší dlouhodobí uživatelé se sociálními problémy a kriminální anamnézou

3 KLIENTI A KONTAKTY (ŽIVÁ KARTOTÉKA 2011) ParametrKarlovNěmčiceCelkem Počet klientů 583492 Ženy 361652 Muži 221840 Celkem vyšetření 161133294 Průměr na 1 klienta 2,73,93,2

4 KLIENTI A DROGY ParametrKarlovNěmčiceCelkem Pervitin361652 Opiáty13821 Pervitin +opiáty448 Kokain011 Alkohol + jiné9312 Alkohol sólo101 THC + jiné10313 THC sólo101 BZD + jiné639 BZD sólo000 Polymorfní NS22426

5 KLIENTI A PSYCHIATRICKÁ PÉČE ParametrKarlovNěmčiceCelkem Jen vstupní vyšetření 18624 Ženy12315 Muži639 % z N311826 Příležitostné kontakty 141125 Ženy10414 Muži4711 % z N243227 Pravidelná péče 261743 Ženy15823 Muži11920 % z N455047 N =583492

6 KLIENTI A PSYCHOPATOLOGIE ParametrKarlovNěmčiceCelkem Psychotické stavy 14620 Protrahovaná toxická psychóza 12315 Jiné psychotické stavy 235 Poruchy příjmu potravy 213 Poruchy osobnosti 171835 Emočně labilní- hraniční 6410 Nezralá 909 Disociální 235 Schizoidní 011 Smíšená – NS 010 Depresivní a úzkostné stavy 182442 PTSD 3710 Osobnostní báze 6915 Depresivní porucha 234 PAP 7512 N =583492

7 7 DUÁLNÍ DIAGNÓZY- REMINISCENCE Definice: Souběh jiné psychické poruchy u klienta se základní poruchou z užívání návykových látek Podle zahraničních údajů tvoří duální diagnózy cca 1/3 (20-40%) klientely ošetřované pro návykové poruchy Nejčastější:  Poruchy osobnosti  Deprese  Úzkostné a fobické poruchy  Psychózy  Poruchy příjmu potravy Česká zdravotnická statistika je nepřesná, jako „druhá diagnóza“ se uvádí cokoliv, podle platné definice jde jen cca o 4% klientely, profil však vcelku odpovídá (ÚZIS, 2002)

8 8 VLASTNÍ PRŮZKUM V ZAŘÍZENÍCH SANANIM, 2001-2002 Okruh komplikacíPočet% z komplik. % vzorku Depresivní syndrom1419,77 Úzkostný a fobický syndrom 1216,96 Paranoidní syndrom79,83,5 Poruchy příjmu potravy 10145 Poruchy osobnosti2839,414 Celkem71100%35,5 Vzorek200

9 9 KLINICKÝ VÝZNAM  Souběžné psychické poruchy není možné léčit v běžných psychiatricko-psychoterapeutických službách, pokud klient bere drogy  Terapie klienta s duální diagnózou se musí zaměřit jak na návykovou poruchu, tak i na jiný duševní problém (Popov, 2001; Nešpor, 2003; Montoya, 2006)  Optimální je integrovaná léčba - léčba s dvojím ohniskem: v jenom zařízení a jedním terapeutickým týmem, který je schopen účinných intervencí v obou oblastech problémů (Nešpor, 2003; Ball, 2004; Montoya, 2006).

10 10 DUÁLNÍ DIAGNÓZY V PROGRAMECH LÉČBY ZÁVISLOSTÍ  Jsou částečně nově objevovaným, částečně novým fenoménem  Snižují schopnost pacienta/klienta se do léčby zapojit, vytrvat v ní a mít z ní prospěch  Zvyšují riziko relapsů a drop-outů  Často představují zátěž pro ostatní pacienty/klienty  Zvyšují náročnost práce personálu

11 KLIENTI A FARMAKOTERAPIE ParametrKarlovNěmčiceCelkem Bez medikace 271542 S medikací 311950 Vysazeno rychle 224 Vysazeno během/ před koncem pobytu 336 Nasazeno během pobytu 6410 Antipsychotika 8614 Antidepresiva 181533 Lamotrigin 628 Atarax 628 Chlorprotixen 639 Více než 1 lék 12719 N = 583492

12 KLIENTI A PSYCHOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE ParametrKarlovNěmčiceCelkem 172138 Systematické81018 Jednorázové / příležitostné 91120 N =583492

13 KLIENTI A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU V TK ParametrKarlovNěmčiceCelkem 241640 V tom klienti v systém.péči 171027 Způsob odchodu Disciplinární808 Rychlý224 Pozdější svévolný 8816 Řízený358 Útěk112 Překlad do PL20 N =583492

14 F15.5 – „TOXICKÉ PSYCHÓZY“ U UŽIVATELŮ STIMULANCIÍ Literatura:  Měly by odeznít do 6 týdnů po vysazení drogy Klinická zkušenost:  Časté provleklé stavy, až 6 měsíců  Kritérium: zvolna se zlepšují  Průběh : aktivní psychotická produkce paranoidita senzitivní vztahovačnost sny  V TK srozumitelné, akceptované, schopnost poskytnout korekci

15 POZDNÍ ABSTINENČNÍ PSYCHOPATOLOGIE (PAP) Pracovní termín – poprvé představený na této konferenci v r. 2011 Charakteristika:  Objevuje se 3-4 měsíce po vysazení drogy, předtím vcelku bezproblémové období  Symptomy nejčastěji úzkostné, depresivní, méně se vyskytují poruchy potravního chování, depersonalizace, derealizace  Není zjistitelná předchozí porucha duševního zdraví ani výrazná traumatizace  Klienti udávají podobné obtíže při předchozích epizodách abstinence, častý důvod recidivy Teorie:  Základní porucha osobnosti narcisticko-hraničního typu podle L. Wurmsera (Mikota, 1995)  Potřeba dalšího zkoumání

16 DĚKUJEME ZA POZORNOST! kalina@adiktologie.cz vácha@sananim.cz hulík@sananim.cz


Stáhnout ppt "18. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP Jezerka, Seč, 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google