Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH"— Transkript prezentace:

1 PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH
18. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP Jezerka, Seč, PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. PhDr. Petr Vácha Mgr. Martin Hulík Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha SANANIM Praha – zdravotnické zařízení SANANIM

2 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY SANANIM
TK Karlov (založena 1997) Kapacita: Dvě jasně definované skupiny klientů: • mladiství a mladí dospělých ( let) • závislé matky s dětmi TK Němčice (založena 1991 – první v ČR) Dvě neostře ohraničené skupiny klientů: • dospělí (nad 23 let) • starší dlouhodobí uživatelé se sociálními problémy a kriminální anamnézou

3 KLIENTI A KONTAKTY (ŽIVÁ KARTOTÉKA 2011)
Parametr Karlov Němčice Celkem Počet klientů 58 34 92 Ženy 36 16 52 Muži 22 18 40 Celkem vyšetření 161 133 294 Průměr na 1 klienta 2,7 3,9 3,2

4 KLIENTI A DROGY Parametr Karlov Němčice Celkem Pervitin 36 16 52
Opiáty 13 8 21 Pervitin +opiáty 4 Kokain 1 Alkohol + jiné 9 3 12 Alkohol sólo THC + jiné 10 THC sólo BZD + jiné 6 BZD sólo Polymorfní NS 22 26

5 KLIENTI A PSYCHIATRICKÁ PÉČE
Parametr Karlov Němčice Celkem Jen vstupní vyšetření 18 6 24 Ženy 12 3 15 Muži 9 % z N 31 26 Příležitostné kontakty 14 11 25 10 4 7 32 27 Pravidelná péče 17 43 8 23 20 45 50 47 N = 58 34 92

6 KLIENTI A PSYCHOPATOLOGIE
Parametr Karlov Němčice Celkem Psychotické stavy 14 6 20 Protrahovaná toxická psychóza 12 3 15 Jiné psychotické stavy 2 5 Poruchy příjmu potravy 1 Poruchy osobnosti 17 18 35 Emočně labilní- hraniční 4 10 Nezralá 9 Disociální Schizoidní Smíšená – NS Depresivní a úzkostné stavy 24 42 PTSD 7 Osobnostní báze Depresivní porucha PAP N = 58 34 92

7 DUÁLNÍ DIAGNÓZY- REMINISCENCE
Definice: Souběh jiné psychické poruchy u klienta se základní poruchou z užívání návykových látek Podle zahraničních údajů tvoří duální diagnózy cca 1/3 (20-40%) klientely ošetřované pro návykové poruchy Nejčastější: Poruchy osobnosti Deprese Úzkostné a fobické poruchy Psychózy Poruchy příjmu potravy Česká zdravotnická statistika je nepřesná, jako „druhá diagnóza“ se uvádí cokoliv, podle platné definice jde jen cca o 4% klientely, profil však vcelku odpovídá (ÚZIS, 2002)

8 VLASTNÍ PRŮZKUM V ZAŘÍZENÍCH SANANIM, 2001-2002
Okruh komplikací Počet % z komplik. % vzorku Depresivní syndrom 14 19,7 7 Úzkostný a fobický syndrom 12 16,9 6 Paranoidní syndrom 9,8 3,5 Poruchy příjmu potravy 10 5 Poruchy osobnosti 28 39,4 Celkem 71 100% 35,5 Vzorek 200

9 KLINICKÝ VÝZNAM Souběžné psychické poruchy není možné léčit v běžných psychiatricko-psychoterapeutických službách, pokud klient bere drogy Terapie klienta s duální diagnózou se musí zaměřit jak na návykovou poruchu, tak i na jiný duševní problém (Popov, 2001; Nešpor, 2003; Montoya, 2006) Optimální je integrovaná léčba - léčba s dvojím ohniskem: v jenom zařízení a jedním terapeutickým týmem, který je schopen účinných intervencí v obou oblastech problémů (Nešpor, 2003; Ball, 2004; Montoya, 2006).

10 DUÁLNÍ DIAGNÓZY V PROGRAMECH LÉČBY ZÁVISLOSTÍ
Jsou částečně nově objevovaným, částečně novým fenoménem Snižují schopnost pacienta/klienta se do léčby zapojit, vytrvat v ní a mít z ní prospěch Zvyšují riziko relapsů a drop-outů Často představují zátěž pro ostatní pacienty/klienty Zvyšují náročnost práce personálu

11 KLIENTI A FARMAKOTERAPIE
Parametr Karlov Němčice Celkem Bez medikace 27 15 42 S medikací 31 19 50 Vysazeno rychle 2 4 Vysazeno během/ před koncem pobytu 3 6 Nasazeno během pobytu 10 Antipsychotika 8 14 Antidepresiva 18 33 Lamotrigin Atarax Chlorprotixen 9 Více než 1 lék 12 7 N = 58 34 92

12 KLIENTI A PSYCHOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE
Parametr Karlov Němčice Celkem 17 21 38 Systematické 8 10 18 Jednorázové / příležitostné 9 11 20 N = 58 34 92

13 KLIENTI A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU V TK
Parametr Karlov Němčice Celkem 24 16 40 V tom klienti v systém.péči 17 10 27 Způsob odchodu Disciplinární 8 Rychlý 2 4 Pozdější svévolný Řízený 3 5 Útěk 1 Překlad do PL N = 58 34 92

14 F15.5 – „TOXICKÉ PSYCHÓZY“ U UŽIVATELŮ STIMULANCIÍ
Literatura: Měly by odeznít do 6 týdnů po vysazení drogy Klinická zkušenost: Časté provleklé stavy, až 6 měsíců Kritérium: zvolna se zlepšují Průběh: aktivní psychotická produkce paranoidita senzitivní vztahovačnost sny V TK srozumitelné, akceptované, schopnost poskytnout korekci

15 POZDNÍ ABSTINENČNÍ PSYCHOPATOLOGIE (PAP)
Pracovní termín – poprvé představený na této konferenci v r. 2011 Charakteristika: Objevuje se 3-4 měsíce po vysazení drogy, předtím vcelku bezproblémové období Symptomy nejčastěji úzkostné, depresivní, méně se vyskytují poruchy potravního chování, depersonalizace, derealizace Není zjistitelná předchozí porucha duševního zdraví ani výrazná traumatizace Klienti udávají podobné obtíže při předchozích epizodách abstinence, častý důvod recidivy Teorie: Základní porucha osobnosti narcisticko-hraničního typu podle L. Wurmsera (Mikota, 1995) Potřeba dalšího zkoumání

16 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "PSYCHIATRICKÉ INTERVENCE V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google