Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011

2 2 Strategie JMK 2020 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Důvody pro zpracování: Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let Vnější faktory: hospodářská a finanční krize, demografické a hospodářské změny, evropská kohezní politika v období do roku 2020

3 3 Strategie JMK 2020 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Červen 2011: zahájení zadávacího řízení 8. srpna 2011: RJMK vybírá ekonomicky nejvýhodnější nabídku: zhotovitelem se stává SPF Group, v. o. s. 17. srpna: uzavření smlouvy 15. září: RJMK – jmenování řídící skupiny při zpracování dokumentu 21. října: draft analytické části dokumentu 15. listopadu: projednání analytické části, témat pro návrhovou část a tematických pracovních skupin SRJMK 2020 v RJMK

4 4 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Pozitiva: –výzkum, vývoj, inovace a školství (zvláště vysoké), –geografická poloha a dopravní dostupnost vč. veřejné dopravy v rámci ČR, příp. střední Evropy, –institucionální kapacita a institucionální síla kraje, –pozitivní vnější tvář kraje, –převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, kvalifikace atd., –kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociální služby, –stabilní sociokulturní prostředí, –převážně čisté prostředí a atraktivní krajina.

5 5 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Negativa: –nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly, –nedořešené globální dopravní napojení, –nepropojení výzkumu a vývoje s aplikovanou sférou a jen zvolna se rozvíjejí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, –nedostatky v zázemí pro studenty a pro pracovníky ve špičkových oborech, –nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál kraje pro některá odvětví (např. cestovní ruch či zázemí pro špičkovou pracovní sílu uvedené v předchozím bodě), –infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje, –značné regionální rozdíly, přítomnost excelence i sociálních a ekonomických problémů uvnitř kraje, –přítomnost brownfieldů a ekologických zátěží, –potenciální nedostatek zdrojů pitné vody

6 6 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Jihomoravský kraj v současnosti jako jeden z mála krajů v ČR uplatňuje spíše strategickou regionální politiku (růst konkurenceschopnosti centra, které by následně mělo zajistit dostatečný růst i pro periferní části kraje) před regionální politikou pojišťovací (snižování meziregionálních rozdílů v kraji)

7 7 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Ekonomika, výzkum a inovace –ve smyslu využití výzkumných a inovačních kapacit kraje pro aplikaci výsledků výzkumu v komerční sféře a pro rozvoj podnikání –i v periferních oblastech kraje posílení schopnosti subjektů v periferních oblastech absorbovat nové poznatky a zvýšení jejich inovačního potenciálu, byť třeba ve „venkovských“ odvětvích)

8 8 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Vzdělávání a lidské zdroje –zajištění potřebné infrastruktury a zázemí na úrovni vysokých i středních škol i pro kvalifikované pracovníky –při současném zajištění standardu volnočasových, sociálních, zdravotnických služeb a služeb veřejné správy pro široké skupiny obyvatel –s ohledem na stávající i potenciální změny v jejich struktuře)

9 9 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Páteřní infrastruktura a napojení kraje –posílení a modernizace dopravního napojení kraje různými druhy dopravy na okolní centra zejména pak na centra evropská, případně globální, nejedná se vždy nutně o realizaci nákladných dopravních staveb, ale např. o nové služby v dopravě využívající současnou infrastrukturu –zajištění dlouhodobě udržitelného a kapacitního zásobování kraje energiemi a pitnou vodou a eliminace rizika záplav

10 10 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Péče o disparitní oblasti kraje –zlepšení dopravního napojení na rozvíjející se a výše uvedenými návrhy podporované centrum kraje –koordinované a zdůvodněné rekonstrukce některých dlouhodobě podfinancovaných složek infrastruktury v periferních částech kraje –udržení vitality venkovských území

11 13. prosince 2011: veřejné projednání návrhové části dokumentu zasílání podnětů a připomínek k návrhové části dokumentu prostřednictvím připomínkového listu leden 2012: dokončení zpracování SRJMK 2020, zahájení SEA duben 2012: dokončení SEA duben 2012: schválení Strategie JMK 2020 v ZJMK (po dokončení SEA) projektové fiše strategických projektů JMK start nových operačních programů – 1. leden 2014 Informace včetně průběžného zveřejňování dokumentů zde: › Jihomoravský kraj › Koncepce, studie, plány, programy › Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK Další přípravné procesy

12 12 Strategie JMK 2020 Děkuji za pozornost Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje tel


Stáhnout ppt "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google