Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011

2 2 Strategie JMK 2020 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Důvody pro zpracování: Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let Vnější faktory: hospodářská a finanční krize, demografické a hospodářské změny, evropská kohezní politika v období do roku 2020

3 3 Strategie JMK 2020 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Červen 2011: zahájení zadávacího řízení 8. srpna 2011: RJMK vybírá ekonomicky nejvýhodnější nabídku: zhotovitelem se stává SPF Group, v. o. s. 17. srpna: uzavření smlouvy 15. září: RJMK – jmenování řídící skupiny při zpracování dokumentu 21. října: draft analytické části dokumentu 15. listopadu: projednání analytické části, témat pro návrhovou část a tematických pracovních skupin SRJMK 2020 v RJMK

4 4 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Pozitiva: –výzkum, vývoj, inovace a školství (zvláště vysoké), –geografická poloha a dopravní dostupnost vč. veřejné dopravy v rámci ČR, příp. střední Evropy, –institucionální kapacita a institucionální síla kraje, –pozitivní vnější tvář kraje, –převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, kvalifikace atd., –kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociální služby, –stabilní sociokulturní prostředí, –převážně čisté prostředí a atraktivní krajina.

5 5 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Negativa: –nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly, –nedořešené globální dopravní napojení, –nepropojení výzkumu a vývoje s aplikovanou sférou a jen zvolna se rozvíjejí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, –nedostatky v zázemí pro studenty a pro pracovníky ve špičkových oborech, –nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál kraje pro některá odvětví (např. cestovní ruch či zázemí pro špičkovou pracovní sílu uvedené v předchozím bodě), –infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje, –značné regionální rozdíly, přítomnost excelence i sociálních a ekonomických problémů uvnitř kraje, –přítomnost brownfieldů a ekologických zátěží, –potenciální nedostatek zdrojů pitné vody

6 6 Strategie JMK 2020 Závěry analytické části Jihomoravský kraj v současnosti jako jeden z mála krajů v ČR uplatňuje spíše strategickou regionální politiku (růst konkurenceschopnosti centra, které by následně mělo zajistit dostatečný růst i pro periferní části kraje) před regionální politikou pojišťovací (snižování meziregionálních rozdílů v kraji)

7 7 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Ekonomika, výzkum a inovace –ve smyslu využití výzkumných a inovačních kapacit kraje pro aplikaci výsledků výzkumu v komerční sféře a pro rozvoj podnikání –i v periferních oblastech kraje posílení schopnosti subjektů v periferních oblastech absorbovat nové poznatky a zvýšení jejich inovačního potenciálu, byť třeba ve „venkovských“ odvětvích)

8 8 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Vzdělávání a lidské zdroje –zajištění potřebné infrastruktury a zázemí na úrovni vysokých i středních škol i pro kvalifikované pracovníky –při současném zajištění standardu volnočasových, sociálních, zdravotnických služeb a služeb veřejné správy pro široké skupiny obyvatel –s ohledem na stávající i potenciální změny v jejich struktuře)

9 9 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Páteřní infrastruktura a napojení kraje –posílení a modernizace dopravního napojení kraje různými druhy dopravy na okolní centra zejména pak na centra evropská, případně globální, nejedná se vždy nutně o realizaci nákladných dopravních staveb, ale např. o nové služby v dopravě využívající současnou infrastrukturu –zajištění dlouhodobě udržitelného a kapacitního zásobování kraje energiemi a pitnou vodou a eliminace rizika záplav

10 10 Strategie JMK 2020 Témata pro návrhovou část Péče o disparitní oblasti kraje –zlepšení dopravního napojení na rozvíjející se a výše uvedenými návrhy podporované centrum kraje –koordinované a zdůvodněné rekonstrukce některých dlouhodobě podfinancovaných složek infrastruktury v periferních částech kraje –udržení vitality venkovských území

11 13. prosince 2011: veřejné projednání návrhové části dokumentu zasílání podnětů a připomínek k návrhové části dokumentu prostřednictvím připomínkového listu leden 2012: dokončení zpracování SRJMK 2020, zahájení SEA duben 2012: dokončení SEA duben 2012: schválení Strategie JMK 2020 v ZJMK (po dokončení SEA) projektové fiše strategických projektů JMK start nových operačních programů – 1. leden 2014 Informace včetně průběžného zveřejňování dokumentů zde: www.kr-jihomoravsky.czwww.kr-jihomoravsky.cz › Jihomoravský kraj › Koncepce, studie, plány, programy › Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=175435&TypeID=2 Další přípravné procesy

12 12 Strategie JMK 2020 Děkuji za pozornost Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz tel. 541 651 341 www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Brno, 28. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google