Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská charta místní samosprávy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská charta místní samosprávy"— Transkript prezentace:

1 Evropská charta místní samosprávy

2 Charakteristika závazná mezinárodní smlouva
za základě čl. 10 ústavy je součástí českého právního řádu základní cíl garantovat místním společenstvím právo na samosprávu zajistit jejich nezávislost vymezit optimální vztah ústředních a místních vlád ze 47 členských států RE Chartu nepodepsaly pouze San Marino a Monako Charta má rámcový charakter – nezakládá pro místní samosprávy žádné nové kompetence

3 Historie za začátku byla iniciativa Stálé konference místních a regionálních orgánů – řada návrhů adresovaných Parlamentnímu shromáždění RE doporučení Parlamentního shromáždění RE č. 615 z roku 1970 – 9 zásad místní samosprávy, základ Charty říjen Stálá konference místních a regionálních orgánů publikuje návrh textu, který se už přibližuje konečné verzi říjen luganské zasedání ministrů členských států RE, závěr – Charta bude mít podobu závazné smlouvy

4 Historie - pokračování
listopad 1984 – ministerská konference v Římě, schváleny zásady Charty 15. říjen 1985 – Charta otevřena k podpisu členskými státy RE 1. září 1988 – Charta vstupuje v platnost oficiální český překlad – č. 181/1999 Sb.

5 Výhrady k Chartě Charta připouští výhrady
výhrady k mezinárodní smlouvě umožňují modifikovat znění, ve které bude stát smlouvou vázán členský stát RE si musí vybrat alespoň 20 meritorních ustanovení, kterými bude vázán alespoň 10 ustanovení musí být vybráno z katalogu 14 nejdůležitějších zásad evropské státy se rozdělily do 2 skupin: bez výhrad Chartu přijaly např. Dánsko, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie výhrady učinily např. Bulharsko, Česko, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Turecko

6 Výchozí body Charty místní společenství jsou jedním z hlavních základů jakéhokoli demokratického zřízení právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných je jednou z demokratických zásad sdílených všemi členskými státy RE místní orgány mohou zajistit výkon správy, který je jak efektivní, tak blízký občanům nezbytnými jsou autonomie a demokratické ustavení orgánů místní samospráva musí být uznána národním zákonodárstvím a v případě potřeby také ústavou

7 Pojem místní samosprávy
trojí vymezení formální vymezení: právo místních společenství v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných . materiální vymezení: schopnost místních společenství spravovat podstatnou část věcí veřejných organické vymezení: samosprávu vykonávají orgány volené přímo občany, volba musí být svobodná a tajná na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva, možnost výkonných orgánů a přímé demokracie

8 Rozsah práva na místní samosprávu
zásada delegace: vnitrostátní právo určuje pravomoci místních samospráv zásada subsidiarity zásada plných a výlučných kompetencí: do pravomoci místních orgánů musí zásadně spadat všechny místní záležitosti, přičemž o tyto kompetence se místní orgány s nikým nedělí zásada přizpůsobivosti: možnost přizpůsobit si výkon přenesených pravomocí podle svého uvážení místním podmínkám zásada projednací součinnosti: S místními společenstvími má být včas a vhodným způsobem konzultováno vše, co se jich přímo dotýkají

9 Záruky místní samosprávy
organické záruky: místní společenství si mohou stanovit své vnitřní správní struktury, možnost získávání kvalifikovaného personálu finanční záruky: 4 zásady zásada autonomního financování:místní společenství musí mít dostatečné finanční zdroje, část příjmů musí být z místní daní a poplatků zásada přiměřenosti finančních zdrojů: finanční zdroje musí odpovídat objemu úkolů Zásada různorodosti a přizpůsobivosti finančních zdrojů: musí být schopné reagovat na růst nákladů Zásada solidarity: umožňuje přerozdělování

10 Záruky místní samosprávy - pokračování
ještě k finančním zárukám - místní společenství mají mít přístup na kapitálový trh, dotace nemají být účelově vázány právní záruky: právo místních společenství domáhat se ochrany v případě neoprávněného zásahu

11 Správní dozor nad místní samosprávou
Charta uznává nezbytnost správního dozoru nad výkonem místní samosprávy 3 zásady zásada delegace: správní dozor lze vykonávat jen v takových případech a takovým způsobem, který stanoví vnitrostátní zákonodárství. zásada legality: zkoumat lze pouze to, zda místní společenství dodržují obecně závazné předpisy, výjimka - plnění úkolů v přenesené působnosti zásada přiměřenosti: zásah musí odpovídat významu zájmů, které má chránit.

12 Další ustanovení Charty
ochrana hranic místních společenství – změna možná pouze po konzultaci právo místních společenství vzájemně spolupracovat a za účelem spolupráce se sdružovat

13 Dodatkový protokol k Chartě
podepsán v roce 2009 zohledňuje politická a kulturní práva menšinových společenství zákaz diskriminačních omezení


Stáhnout ppt "Evropská charta místní samosprávy"

Podobné prezentace


Reklamy Google