Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUSTAVA JAZYKŮ HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUSTAVA JAZYKŮ HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 SOUSTAVA JAZYKŮ HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál objasňuje základní informace o soustavě jazyků a historickém vývoji českého jazyka. Musí být doplněn výkladem. Je možné jej poskytnou nepřítomným žákům. AutorMgr. Zina Omelková (Autor) Jazykčeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Jazyky, jazykové rodiny, historický vývoj českého jazyka Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzdělávánívšeobecné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí CJL

3 Příbuznost jazyků Jazykové rodiny - jsou jazyky příbuzné - mají společný původ v nostratické rodině Náleží sem: - indoevropské jazyky (evropské, indické a některé asijské) - uralské (ugrofinské - maďarština, finština, estonština) - altajské (turečtina, kirgizština a mongolské) - tibetočínské (čínština, vietnamština, thajština) - semitohamitské (hebrejština, arabština, somálština) - africké (domorodé - křovácké jazyky) - australské (domorodé jazyky) - eskymácké jazyky - japonština - korejština

4 Indoevropské jazyky - zeměpisně nejrozšířenější jazyková rodina na světě - zastupují dvě velké kulturní oblasti: Indii a Evropu - rozšířily se do původně jazykově odlišných oblastí - Afrika, Amerika, Austrálie Člení se na podskupiny: - indoíránské jazyky (sanskrt, bengálština, romština, hindština) - iránské (kurdština, perština, afgánština) - italické (latina) - románské (italština, španělština, portugalština, francouzština, rumunština, moldavština) - germánské (angličtina, němčina, holandština, vlámština, švédština, norština, islandština, dánština) - keltské (velština, skotština, irština, bretonština) - arménština - řečtina - albánština - slovanské jazyky

5 Slovanské jazyky - jako jazyková rodina náleží do skupiny indoevropských jazyků - základním rysem je ohýbání (skloňování a časování) - původ slovanských jazyků je v praslovanštině - společné rysy v mluvnické stavbě i slovní zásobě Dělí se do podskupin: - západoslovanské (čeština, slovenština, polština, srbština) - východoslovanské (ruština, běloruština, ukrajinština) - jihoslovanské (slovinština, makedonština, bulharština, chorvatština, staroslověnština)

6 Historický vývoj českého jazyka Praslovanština - byla společným jazykem všech Slovanů. Základní znaky praslovanštiny: - jery: krátké samohlásky s výslovnosti krátkého /u/ a /i/ - nosovky: nosové samohlásky - duál: dvojné číslo ve skloňování i časování - 7 pádů - vid: slovesné kategorie vidu - aorist a imperfektum: dva typy jednoduchého minulého času

7 Historický vývoj českého jazyka Z praslovanštiny mají slovanské jazyky velice podobné nejstarší výrazy: českysloven sky polskyruskyběloru sky ukrajin sky bulhar sky srbsky matka maťmácimatimájkamač důmdom dimdom

8 Historický vývoj českého jazyka Staroslověnština - je nejstarší doložený spisovný jazyk slovanský, zapsaný v 9. stol. soluňskými bratry Konstantinem (Cyrilem) a Metodějem. Hlaholice - písmo staroslověnštiny, vytvořil Konstantin Cyrilice - druhé slovanské písmo Čeština - je západoslovanský jazyk, úřední jazyk České republiky. Mluví jím asi 10 milionů osob v Čechách, na Moravě a v české části Slezska a asi 2 miliony lidí v zahraničí.

9 Vývoj českého pravopisu Bohemika - ojedinělá česká slova v latinských textech Pravopis primitivní: české hlásky, které latina neměla, se označují písmeny pro hlásky zvukově nejbližší. Pravopis spřežkový: hlásky, které měla čeština oproti latině navíc, se označují spřežkami, tj. spojením dvou či více latinských písmen (czas = čas, prziyal = přijal) Pravopis diakritický: spřežky jsou nahrazeny písmeny s diakritickými (rozlišovacími) znaménky - nabodeníčko dlouhé pro délku samohlásky (dnešní čárka) a nabodeníčko krátké pro měkkost souhlásky (dnešní háček) - Jan Hus Pravopis bratrský: zaveden háček místo teček nad souhláskami

10 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga, Barbora MARKVARTOVÁ, Lenka KLUSÁČKOVÁ a Eleonora JEŘÁBKOVÁ. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-36-7.


Stáhnout ppt "SOUSTAVA JAZYKŮ HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google