Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU pe níze školám „Učíme aktivně“  Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_06.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU pe níze školám „Učíme aktivně“  Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_06."— Transkript prezentace:

1  Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU pe níze školám „Učíme aktivně“  Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_06  Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II  Autor: Mgr. Lucie Barillová  Název materiálu: Slované  Předmět: Dějepis  Cílová skupina: 7. ročník VY_32_INOVACE_06 - Slované

2  Datum vytvoření: 3.9. 2012  Téma: Slované  Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, tý kající se Slovanů  Časová dotace: 20 min.  Anotace: Žáci se naučí orientovat v historii, dělení Slovanů, písmu, náboženství, zvycích a obřadech.  Datum realizace v hodině: 19.11. 2012, třída VII. A VY_32_INOVACE_06 - Slované

3  Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě.  Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století. VY_32_INOVACE_06 - Slované

4  Podle svého jazyka jsou Slované děleni na:  východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci)  západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci)  jižní (Bosňáci, Bulhaři, Chorvati, Makedonci, Slovinci a Srbové). VY_32_INOVACE_06 - Slované

5  Prvním doloženým písmem užívaným Slovany byl a hlaholice vytvořená v 60. letech 9. století pro zápis staroslověnštiny svatým Cyrilem.  Otázka: Kdy přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu? VY_32_INOVACE_06 - Slované

6  Někdy jsou předkové Slovanů hledáni i dále v minulosti, podle některých badatelů to byly například Budinové, Neurové a dokonce Skytové- oráči zmiňovaní Hérodotem.  Mezi další uvažované předky patří kmen nazývaný Venetové či Venedové. VY_32_INOVACE_06 - Slované

7  Slované tradičně vyznávali náboženství označované jako slovanské pohanství.  Mezi jejich božstva patřil hromovládný Perun, Veles, bůh podsvětí a skotu a Mokoš, velká matka. Ctili však i další bohy.  Až na výjimky u Polabských Slovanů nestavěli chrámy, ale vykonávali kult v hájích, na výšinách a uměle vytvořených obětištích.  Ve svátcích, lidových zvycích a pohádkách doznívají archaické náboženské zvyky dodnes.   V 7. a 12. století pak přijali Slované křesťanství. VY_32_INOVACE_06 - Slované

8  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_po hanstv%C3%AD VY_32_INOVACE_06 - Slované

9  V kterém století vstoupili výrazněji do historie?  Jak jsou děleni dle jazyka?  Jak se nazývá první doložená písmo?  Jak se vyvíjelo náboženství? VY_32_INOVACE_06 - Slované

10  Přispěvatelé Wikipedie, Slované [online], Wikipedie: Otevřená ency klopedie, c2012, Datum poslední revize 16. 08. 2012, 11:49 UTC, [c itováno 31. 08. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slov an%C3%A9&oldid=8909901  Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint VY_32_INOVACE_06 - Slované


Stáhnout ppt " Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU pe níze školám „Učíme aktivně“  Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_06."

Podobné prezentace


Reklamy Google