Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působení „soudních“ tlumočníků na našem území. Témata historie soudního tlumočení na našem území historie soudního tlumočení na našem území vznik KST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působení „soudních“ tlumočníků na našem území. Témata historie soudního tlumočení na našem území historie soudního tlumočení na našem území vznik KST."— Transkript prezentace:

1 Působení „soudních“ tlumočníků na našem území

2 Témata historie soudního tlumočení na našem území historie soudního tlumočení na našem území vznik KST ČR vznik KST ČR činnost KST ČR činnost KST ČR stávající právní úprava stávající právní úprava připravovaná právní úprava připravovaná právní úprava

3 Dvorský dekret č. 109/1835 sb.z.s., o soudních tlumočnících ze dne 22. prosince 1835

4 … co předcházelo Sprachknabe (nebo Sprechknabe) – „language boy“ Sprachknabe (nebo Sprechknabe) – „language boy“ – nižší diplomatický úředník (18. století) (Vše)obecný zákoník občanský byl základem občanského práva v habsburské monarchii po celé 19. století až do jejího zániku. (Vše)obecný zákoník občanský byl základem občanského práva v habsburské monarchii po celé 19. století až do jejího zániku. občanského práva 19. století občanského práva 19. století Byl vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země rakouského císařství Byl vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země rakouského císařství1. června18111. června1811

5 Protektorátní nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě § 4. (1) Židé nemohou, pokud dále není ustanoveno něco jiného, vykonávat žádnou funkci v soudnictví ani ve veřejné správě, s výjimkou funkcí náboženské organizace židovské. Zejména nemohou býti: (1) Židé nemohou, pokud dále není ustanoveno něco jiného, vykonávat žádnou funkci v soudnictví ani ve veřejné správě, s výjimkou funkcí náboženské organizace židovské. Zejména nemohou býti: 9. … notáři (kandidáty notářství), přísežnými tlumočníky, soudními nebo úředními znalci, …

6 stálý nebo příležitostný zákon č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících zákon č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících stálí přísežní tlumočníci byli ustanovováni na svoji žádost nebo z úřední moci krajskými soudy, na ustanovení nevznikal právní nárok, pokud však byl tlumočník ustanoven z úřední moci, byl povinen úřad přijmout stálí přísežní tlumočníci byli ustanovováni na svoji žádost nebo z úřední moci krajskými soudy, na ustanovení nevznikal právní nárok, pokud však byl tlumočník ustanoven z úřední moci, byl povinen úřad přijmout

7 trvale vzatí do přísahy - "Přísahám na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice a jejímu lidově demokratickému zřízení, že budu zachovávat zákony a nařízení a svůj úřad plnit nestranně podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a odborného vědění, že ve věcech mně svěřených budu zachovávat tajemství a při veškerém svém jednání budu mít vždy na zřeteli zájmy a prospěch republiky a jejího lidu. Tak přísahám"

8 přezkoumání další způsobilosti tlumočníka Krajský soud měl za povinnost vykonat každého pátého roku šetření o tom, zda jsou i nadále splněny podmínky pro ustanovení tlumočníka nebo zda není i jinak třeba tlumočníka škrtnout ze seznamu Krajský soud měl za povinnost vykonat každého pátého roku šetření o tom, zda jsou i nadále splněny podmínky pro ustanovení tlumočníka nebo zda není i jinak třeba tlumočníka škrtnout ze seznamu důvodem vyškrtnutí bylo i přestal-li mít bydliště v obvodu soudu důvodem vyškrtnutí bylo i přestal-li mít bydliště v obvodu soudu

9 oprávnění provádět vidimace Krajský soud mohl zmocnit stálého přísežného Krajský soud mohl zmocnit stálého přísežného soudního tlumočníka k ověřování správnosti opisů listin sepsaných v cizí řeči.

10 Zákon č. 47/1959 Sb. Zákon č. 167/1949 Sb. i prováděcí nařízení vlády č. 76/1950 Sb. byly zrušeny zákonem č. 47/1959 Sb., Zákon č. 167/1949 Sb. i prováděcí nařízení vlády č. 76/1950 Sb. byly zrušeny zákonem č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků. o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.

11 stávající zastaralá úprava zákon č. 47/1959 Sb. byl zrušen dosud platným zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících zákon č. 47/1959 Sb. byl zrušen dosud platným zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

12 vznik KST ČR 1991 – Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) 1991 – Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) 1993 - Sekce soudních tlumočníků v rámci JTP 1993 - Sekce soudních tlumočníků v rámci JTP 1996 Komora soudních tlumočníků ČR 1996 Komora soudních tlumočníků ČR - zakládající člen EULITA - člen FIT

13 Co je KST ČR? profesní sdružení aktivních soudních tlumočníků a překladatelů sdružující tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. v platném znění profesní sdružení aktivních soudních tlumočníků a překladatelů sdružující tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. v platném znění cca 600 členů cca 600 členů - výkonný orgán - představenstvo - voleno na 2 roky valnou hromadou - voleno na 2 roky valnou hromadou - dozorčí rada

14 činnost KST ČR prosazuje a obhajuje profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů prosazuje a obhajuje profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení podílí se na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků a vypracovávání dalších předpisů souvisejících s jejich činností podílí se na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků a vypracovávání dalších předpisů souvisejících s jejich činností spolupracuje s řadou vysokých škol a jiných institucí spolupracuje s řadou vysokých škol a jiných institucí

15 Komora jako garant profesní způsobilosti iniciovala dvousemestrální doplňkové studium na PF UK v Praze (Kroměříž) iniciovala dvousemestrální doplňkové studium na PF UK v Praze (Kroměříž) pořádá kurzy pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem pořádá kurzy pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem semináře o úskalích českého jazyka semináře o úskalích českého jazyka semináře a kurzy rétoriky semináře a kurzy rétoriky besedy a obecné semináře besedy a obecné semináře

16 celoživotní vzdělávání pravidelné terminologické semináře pravidelné terminologické semináře anglický německý ruský italský francouzský španělský polský maďarský ukrajinský

17 bulletin Soudní tlumočník vychází 2 x ročně informace o akcích postřehy, novinky, články

18 spolupráce s Ústavem translatologie FF UK s Ústavem translatologie FF UK s Právnickou fakultou UK Praha s Právnickou fakultou UK Praha s Právnickou fakultou MU Brno s Právnickou fakultou MU Brno s Justiční akademií s Justiční akademií s Jazykovou školou hl. m. Prahy s Jazykovou školou hl. m. Prahy a s dalšími subjekty a profesními organizacemi a s dalšími subjekty a profesními organizacemi přednášky pro pohovoristy a tlumočníky v azylovém řízení přednášky pro pohovoristy a tlumočníky v azylovém řízení přednášky pro justiční čekatele přednášky pro justiční čekatele

19 chystaná novela – změny a trendy dalšího vývoje novela prošla 3. čtením v PSP a byla schválena i Senátem novela prošla 3. čtením v PSP a byla schválena i Senátem nepřináší změnu koncepce nepřináší změnu koncepce přináší nový přístup k otázce podmínek pro jmenování, odpovědnosti tlumočníka, postupu orgánů dohledu (řízení ve věci tlumočníků) a nové instituty jako např. přerušení činnosti přináší nový přístup k otázce podmínek pro jmenování, odpovědnosti tlumočníka, postupu orgánů dohledu (řízení ve věci tlumočníků) a nové instituty jako např. přerušení činnosti

20 mnoho pokusů o novelizaci po roce 1989 - několik novel a návrhů zákonů bylo připraveno (i v paragrafovaném znění) po roce 1989 - několik novel a návrhů zákonů bylo připraveno (i v paragrafovaném znění) střídání vlád, ministrů – nic neprošlo celým legislativním procesem střídání vlád, ministrů – nic neprošlo celým legislativním procesem

21 směrnice EP a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení

22 nový věcný záměr Legislativní rada vlády schválila věcný záměr nového zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích Legislativní rada vlády schválila věcný záměr nového zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích Ministerstvo spravedlnosti připravuje ke schválení pro vládu paragrafované znění Ministerstvo spravedlnosti připravuje ke schválení pro vládu paragrafované znění předpokládaná platnost - 2013 předpokládaná platnost - 2013

23 Děkuji za pozornost Email: kstcr@kstcr.cz Email: kstcr@kstcr.czkstcr@kstcr.cz www.kstcr.cz www.kstcr.cz www.kstcr.cz


Stáhnout ppt "Působení „soudních“ tlumočníků na našem území. Témata historie soudního tlumočení na našem území historie soudního tlumočení na našem území vznik KST."

Podobné prezentace


Reklamy Google