Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE

2 IDEOLOGIE Soustava teorií a názorů soustřeďujících se na problematiku společnosti, jejich cílů a konfliktů Prezentace politických cílů a směrů jimiž by se měla společnost ubírat, aby všichni uspokojili své potřeby a dosáhli štěstí Státní ideologie – ideologie přijatá státem za svou Stát se chová vystupuje v souladu s danou ideologií

3 LIBERALIZMUS Demokratický, pravicový směr Ústřední hodnoty liberalizmu
Svoboda jednotlivce Společnost svobodných individuí Omezení státní moci a regulace, stát plní pouze funkci ochránce svobody a majetku občanů a dbá na zachování právního řádu Odstranění bariér a regulací Volná ruka trhu Rovnost příležitostí

4 KONZERVATIZMUS Demokratická pravo-středová ideologie
Hodnoty a principy konzervatizmu Zachování přítomného stavu společnosti ve všech oblastech Tradiční hodnoty Pozvolný vývoj bez prudkých obratů Sociální tržní hospodářství

5 SOCIALISMUS Levicová ideologie Ústřední hodnoty socialismu
Podřízení individua společnosti Zaměstnanost a sociální jistoty Sociální spravedlnost a rovnost Ideál spravedlnosti a bratrství Odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků Ke změnám ve společnosti má dojít nenásilnou cestou

6 SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE Levicová demokratická ideologie
Ústřední hodnoty sociální demokracie Umírněná verze socialismu Respektuje soukromé vlastnictví Soc. dem. získala vliv díky prohlubujícím se sociálním rozdílům, garantovala sociální jistoty Ve 20. století působí jako silná strana => reformy => dosáhli zlepšení postavení a soc. jistot pro nižší vrstvy společnosti Klade důraz na demokracii a od konce 2.WW se definitivně odpoutává od Marxistické tradice

7 KOMUNISMUS Levicová ideologie Ústřední hodnoty socialismu
Beztřídní společnost sociální rovnosti, jež nepotřebuje stát jako utlačovatelskou instituci Jeho budování je možné až po vybudování socialismu Odsuzuje kapitalismus Hlásá rovnost a sociální spravedlnost Ke změně má dojít revolucí vedenou komunisty, po revoluci má být zničena veškerá opozice Centrální řízení společnosti a ekonomiky

8 NACIONALISMUS Ideologie hlásající výjimečnost vlastního národa
Ústřední hodnoty nacionalismu Upřednostňování vlastního národa Národní hrdost a sebevědomí Přeroste-li do extrémních rozměrů může být nebezpečný Vede k netoleranci vůči jiným národům či menšinám Podporuje rasistické a xenofobní předsudky Extrémní forma dává vzniknout nacismu

9 NACISMUS Nacionální Socialismus Ústřední hodnoty nacismu
Vychází z vypjatého nacionalismu a rasismu Má prvky socialismu – kolektivismus Absolutizace moci státu a vůdce Odmítá demokracii, likviduje lidská práva a svobody Důraz na psychologii davu Jedinec musí přinášet oběti pro úspěch a štěstí národa Vytváří národní stát a národní vědomí

10 RASISMUS Ideologie ,,vyšší rasy“ Ústřední hodnoty Rasismu
Poukazuje na biologické nerovnosti mezi lidmi Snaží se dosáhnout společenského a právního zvýhodnění jedné rasy ,,Nižší rasa“ je znevýhodněna před zákonem, nemá hlasovací právo, nižší mzdy za stejnou práci Příklady: USA – potlačování práv černošského obyvatelstva JAR – Apartheidy Antisemitismus za 2. světové války 21.3. den boje proti rasismu

11 FAŠISMUS Extrémně pravicová ideologie Ústřední hodnoty fašismu
Nacionálně rasistické hnutí Diktátorská forma vlády Vyústil v agresivní politiku, útočné války a genocidu Celek je důležitější než část Přísná hierarchizace společnosti

12 ANARCHISMUS Ideologie bezvládí Ústřední hodnoty anarchismu
Odmítá jakoukoli politickou autoritu, státní moc či právní řád Hlásá neomezenou svobodu jednotlivce a dobrovolné rozhodování Spravedlivé dělení hmotných statků K dosažení svých cílů používá i násilné prostředky – terorismus, atentáty

13 ENVIROMENTALISMUS Ideologie založená na vztahu člověka a jeho životního prostředí Ústřední hodnoty enviromentalismu Usiluje o změnu politických, společenských a ekonomických mechanizmů, které brání ochraně životního prostředí Je zastřešující filozofií ekologických hnutí, včetně radikálních ekoteroristů Řeší vztahy mezi přírodou a společností Snaha o vzdělávání a zvýšení informovanosti široké veřejnosti

14 FEMINISMUS Ideologie ženského hnutí Ústřední hodnoty feminismu
Zrovnoprávnění žen s muži v oblasti společenské, politické a ekonomické Kritika vžitých sexuálních stereotypů Organizace kampaní na ochranu práv žen v současné společnosti Řeší problematiku stejných mezd, rovných příležitostí, potraty, domácí násilí atd.

15 NÁMĚTY K DISKUZI Kterou z uvedených politických ideologií považujete za svou? A proč? Které z těchto politických ideologií naopak rezolutně odmítáte a z jakých důvodů? Měl by být podle Vás enviromentalismu v budoucnu přikládán větší význam? Rozdělte probrané politické ideologie na demokratické a nedemokratické? Myslíte si, že je naše politické spektrum dostatečně pestré? Pokud ne jaké strany Vám v něm chybí?


Stáhnout ppt "OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google