Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : Rudolf II. Anotace: Výkladová prezentace pojednávající o císaři Rudolfu II. Habsburském. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Raný novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: 10. 9. 2011

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol. Didaktis, 2008.

4 V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Ferdinand I. Habsburský se stal uherským králem a rakouským arcivévodou, roku 1556 německým králem a 1558 římskoněmecký císařem. Ve střední Evropě vytvořil významné soustátí; to téměř dvě století muselo na východní hranici čelit Osmanské říši. Za Rudolfa II. Habsburského se Praha stala nejen hlavním městem říše, ale i centrem vědy a umění. Rozpory mezi panovníkem a českými stavy vyústily v české stavovské povstání. České stavy 1619 zvolily králem rýnského falckraběte Fridricha V. Falckého. Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 bylo povstání poraženo; vládu v Čechách získali opět Habsburkové.

5 Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)  arcivévoda rakouský  král uherský (od r. 1572)  král český (od r. 1575)  král německý (od r. 1576)  císař římský (1576 – 1611)  nositel Řádu zlatého rouna http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=5WltvorwH tAd9M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.&docid=bfd3GHmBchoQdM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/thumb/0/0f/Hans_von_Aachen_003.jpg/200px- Hans_von_Aachen_003.jpg&w=200&h=254&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1&iact=hc&vpx=716&vpy=34&dur=1969&ho vh=203&hovw=160&tx=94&ty=132&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=144&tbnw=120&start=0&ndsp=31&ved=1t:429, r:4,s:0,i:84 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%99%C3%A1d+zlat%C3%A9ho+rouna&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=F4c8UycwMNo9PM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/%25C5%2598%25C3%25A1d_zlat%25C3%25 A9ho_rouna&docid=FADIM2oW3AdrIM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Schatzkammer_Wien_Collane_Orden_vom_Goldenen_Vlies.jpg/275px- Schatzkammer_Wien_Collane_Orden_vom_Goldenen_Vlies.jpg&w=275&h=209&ei=SWoEULPqBIOShgebteTqBQ&zoom=1

6 Rudolfovo dětství a dospívání  nejstarší syn císaře Maxmiliána II. a Marie Španělské (bratranec a sestřenice, dědové byli bratři)  vychováván katolicky na španělském dvoře  mluvil španělsky, francouzsky, německy, italsky, částečně řecky, trochu se dorozuměl i česky  českou a uherskou korunu získal ještě za života otce http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=phnE2Ieiwt0mvM:&imgrefurl=http://www.historiew eb.cz/na-dvore-spanelskeho-krale&docid=bjiycUMWPaej-M&imgurl=http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_v_textu_450/public/obrazky/2012/07/02/11- rudolfii.jpg&w=450&h=553&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1031&vpy=398&dur=281&hovh=249&hovw=202&tx=169&ty=240&sig=104430009 650744727929&page=2&tbnh=135&tbnw=114&start=31&ndsp=39&ved=1t:429,r:7,s:31,i:192

7 Rudolfovo přesídlení do Prahy 1583  neustálé ohrožování Vídně ze strany Osmanské říše  Praha = rezidenčním městem  rozvoj vědy, kultury, stavební rozvoj  Nový královský palác, Španělský sál, Rudolfova obrazárna, velkolepé konírny, Rudolfova štola, Rudolfova lázeň v Císařském mlýně a Královské oboře  do Prahy učenci, umělci, cizí vyslanci http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=9y4G- Wk5VpzPcM:&imgrefurl=http://www.audioknihy.eu/store/default.asp%3FlngDepartmentID%3D16%26lngPage%3D5%26lngOrderingItemID%3D1&docid=RvEZ9PgGPxqZGM&imgurl=http://www.audiok nihy.eu/shops/8524/images-goods/55064.jpg&w=336&h=336&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1

8 Nový královský palác Španělský sál Rudolfova obrazárna http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=94BbTiOxQEnONM:&imgrefurl=http://leccos.com/index.php/clanky/rudolf-2- habsbursky&docid=hyzZ_wAAjnTRpM&imgurl=http://leccos.com/pics/pic/rudolf_ii._habsbursky_.jpg&w=259&h=316&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1 http://www.google.cz/i mgres?q=obraz%C3%A 1rna+pra%C5%BEsk% C3%A9ho+hradu&hl=c s&biw=1280&bih=766 &tbm=isch&tbnid=aEx H1WoeWwMfhM:&im grefurl=http://www.vyl etnik.cz/zajimavosti-z- oblasti/praha/praha-1- centrum-stare-mesto- josefov-mala/6640- obrazarna-prazskeho- hradu/&docid=H9rcDq k6AOZrCM&imgurl=h ttp://www.vyletnik.cz/i mages/vylet/uzivatele/k aterinac/img_0585_1.JP G&w=2592&h=1944& ei=I2wEUM6tFMXIhA fFyoiPCA&zoom=1 http://www.google.cz/imgre s?q=nov%C3%BD+kr%C3 %A1lovsk%C3%BD+pal% C3%A1c&hl=cs&biw=128 0&bih=766&tbm=isch&tbn id=1e_9qJPeGWaj_M:&im grefurl=http://commons.wik imedia.org/wiki/File:Pra%2 5C5%25BEsk%25C3%25B D_hrad,_Nov%25C3%25B D_kr%25C3%25A1lovsk% 25C3%25BD_pal%25C3% 25A1c_03.jpg&docid=mK2 DfuVy6lAV8M&imgurl=ht tp://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/4/46/Pr a%2525C5%2525BEsk%25 25C3%2525BD_hrad,_Nov %2525C3%2525BD_kr%25 25C3%2525A1lovsk%2525 C3%2525BD_pal%2525C3 %2525A1c_03.jpg&w=640 &h=480&ei=m2wEUMnG LITNhAerrYCMCA&zoom =1&iact=hc&vpx=513&vp y=145&dur=1094&hovh=1 94&hovw=259&tx=137&ty =91&sig=10443000965074 4727929&page=1&tbnh=12 9&tbnw=156&start=0&nds p=24&ved=1t:429,r:2,s:0,i: 75 http://www. google.cz/i mgres?q=% C5%A1pan %C4%9Bls k%C3%BD +s%C3%A1 l&hl=cs&bi w=1280&bi h=766&tbm =isch&tbnid =BRNgTKe MNOD3M M:&imgref url=http://w ww.letnislav nosti.cz/letn i- slavnosti/ko ncertni- saly/spanels ky- sal/&docid= _ZEvhu_dE pguUM&im gurl=http:// www.letnisl avnosti.cz/w p- content/gall ery/spanelsk y- sal/panelsky -sal- 2.jpg&w=9 00&h=600 &ei=O20E UJzcKI- 5hAeymYm CCA&zoom =1&iact=hc &vpx=839 &vpy=183 &dur=1531 &hovh=183 &hovw=275 &tx=110&t y=116&sig= 1044300096 5074472792 9&page=1& tbnh=122&t bnw=162&s tart=0&ndsp =24&ved=1 t:429,r:4,s:0,i:121

9 Mimo Prahy si císař oblíbil zámek v Brandýsu nad Labem, který dal vybavit jako své hlavní mimopražské sídlo a často tu pobýval, pořádal hony a hostil významné osobnosti. Na sgrafitech, které lze pozorovat z nádvoří zámku, najdete mezi loveckými výjevy i obraz samotného Rudolfa, kterak přijímá jakéhosi asijského vyslance. Za jeho panování vznikla na zámku krytá chodba do zahrady, zvaná Rudolfina, jejíž dřevěné krovy jsou původní. Zámek v Benátkách nad Jizerou, kde Rudolf II. prováděl astrologická pozorování. http://www.google.cz/imgres?q=ben%C3%A1tky+nad+jizerou+z%C3%A1mek&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=QmDLrKzSFe8x8M:&imgrefurl=http://www.zamky-hrady.eu/vylety-benatky-nad-jizerou-zamek-detaily,23&docid=GPEFEaOVa1zUKM&imgurl=http://www.zamky-hrady.eu/img/vylety/1251232587.jpg&w=400&h=402&ei=vG0EUNrBE5OYhQf3_qHyBw&zoom=1

10 Rudolfova sbírka  více než 3000 exponátů z rozličných oborů věd a umění  kuriozity  přírodní předměty, kameny, minerály, polodrahokamy, exotické ovoce, korály, mušle, ořechy, ořechové skořápky – některé byly přetvořeny v kuriózní číše a misky, herbáře, mapy, hodiny, globy, astronomické a geometrické přístroje  dary od panovníků, šlechticů …..  zval četné umělce a vědce (medailéři, zlatníci, výrobci matematických a astronomických přístrojů, řezači, brusiči kamenů, sochaři, malíři = rytec Sadeler, malíř Hans von Achen, Guiseppe Arcimboldo, sochař Adrian de Vries…..)  nešetřil peníze ani za nákup obrazů po celé Evropě  Mezi nejvýznamnější skvosty Rudolfovy malířské sbírky patřily díla Michelangela, Raffaela, A. Dürera, Tiziana, Leonarda da Vinciho…atp.

11  hodně zastoupeno sochařství, tesalo se, odlévalo z různých materiálů (sádra, vosk, polodrahokamy, pálená hlína, stříbro….), řezba z drahých kamenů (glyptika), uplatnilo se hodinářství a mechanictví Rudolfova koruna, kterou vypracovali pražští zlatníci je považována za vrchol zlatnického umění na Rudolfově dvoře po císařově smrti se používala jako koruna Rakouského císařství dnes možno vidět ve vídeňském Hofburgu http://www.google.cz/imgres?q=koruna+rudolfa+ii&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=E8of2bJNvrIB7M:&imgrefurl=http://www.lizardexe.estranky.cz/fotoalbum/rudolf-habsbursky/rudolf-ii_/korunovacni- koruna-rudolfa-ii..jpg.html&docid=lwkDGvTFsdHQBM&imgurl=http://www.lizardexe.estranky.cz/img/mid/7/korunovacni-koruna-rudolfa- ii..jpg&w=330&h=460&ei=Mm4EUMWUNYOWhQf19MWPCA&zoom=1&iact=hc&vpx=384&vpy=116&dur=156&hovh=265&hovw=190&tx=95&ty=169&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=143&tbnw=116 &start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72

12 Kdeže dnes ty skvosty jsou  tiché rozkrádání již za Rudolfova života  část si po smrti rozdělili členové habsburského rodu  za 30leté války (švédský generál Kónigsmark se 25. července 1648 zmocnil Hradčan a Malé Strany) – umělecká díla si rozebrali švédští důstojníci a vojáci – na vozech odvážena do Švédska (největší část věnována královně Kristině, která ji rozprodala)

13 Giuseppe Arcimboldo (okolo roku 1530 - 1593), italský malíř Vynalezl typ podobizny, skládající se z malovaných zvířat, květin, ovoce a předmětů komponovaných do podoby lidské hlavy. Některé obrazy jsou satirické portréty osobností od dvora, jiné jsou alegorické personifikace (Jaro, Léto a další). albiiik.blog.cz http://www.google.cz/imgres?q=arcimboldo&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=smlbiqkqto33RM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo&docid=HiKcl5PhFHAEJM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Giuseppe_Arcimboldo.jpg/225px-Giuseppe_Arcimboldo.jpg&w=225&h=323&ei=1m4EUKDhC86JhQfXxY33Bw&zoom=1

14 Královská zahrada byla založena roku 1534 Ferdinandem I. Habsburským - renesanční zahrada, později proslulá botanickými raritami a exotickými rostlinami ze vzdálených zemí. Od počátku byla zahrada doplňována řadou staveb sloužících zábavě dvorské společnosti: vznikla Míčovna, Královský letohrádek, Lví dvůr. Její současná podoba navazuje na přírodní "anglickou" úpravu z poloviny 19. století, obsahuje však i prvky úpravy renesanční (giardinetto u Královského letohrádku) i prvky barokní (ornamentální květinové záhony). http://www.google.cz/imgres?q=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+zahrada+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=-zgDpdEp8AfYsM:&imgrefurl=http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/zahrady-prazskeho-hradu.shtml&docid=xfHiqbyixspcMM&imgurl=http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img-kralovska-zahrada-1.jpg&w=800&h=534&ei=lnAEUIizJpOGhQe02vGKCA&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+zahrada+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=qlKnT-UBK1vCRM:&imgrefurl=http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/fotogalerie/prazsky-hrad/7.shtml&docid=v05kGaUwMFdPMM&imgurl=http://www.hrad.cz/img/cms/photogallery/7/zj7q4278.jpg&w=400&h=600&ei=lnAEUIizJpOGhQe02vGKCA&zoom=1 http://w ww.goog le.cz/img res?q=kr %C3%A 1lovsk% C3%A1+ zahrada+ pra%C5 %BEsk %C3%A 9ho+hra du&hl=c s&biw=1 280&bih =766&tb m=isch& tbnid=pg 4tTHsH XfKstM: &imgref url=http:/ /itras.cz/ zahrady- prazskeh o- hradu/gal erie/8511 /&docid =o6TBU qWcbxS pfM&im gurl=http ://itras.cz /fotogale rie/zahra dy- prazskeh o- hradu/vel ke/kralov ska- zahrada- 007.jpg& w=640& h=427&e i=lnAEU IizJpOG hQe02v GKCA& zoom=1

15 Za Rudolfa II. přibyly na Hradě konírny, ptáčnice a tzv. lví dvůr, kde byla chována exotická zvířata (zej. lvi jako symbol královské moci = prvního lva dostal darem od tureckého sultána, Tycho Brahe předpověděl, že lev i Rudolf II. jsou narozeni ve stejném znamení zvěrokruhu a budou mít stejný osud, čili zemřou ve stejnou dobu. http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=mdlHU-GTZL5apM:&imgrefurl=http://magazin.e15.cz/pel-mel/cnb-vydala-k-vyroci-umrti-rudolfa-ii-stribrnou-pametni-minci-732836&docid=Afinq359DyDWDM&imgurl=http://img.mf.cz/750/043/2-1302516697_RudolfII..jpg&w=535&h=317&ei=qHEEUK-sHJGKhQejqMSHCA&zoom=1&iact=hc&vpx=256&vpy=448&dur=1203&hovh=173&hovw=292&tx=142&ty=122&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=122&tbnw=163&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:17,s:0,i:122 http://www.goo gle.cz/imgres?q =lev&hl=cs&bi w=1280&bih= 766&tbm=isch &tbnid=DmSA ysxYAAtD_M: &imgrefurl=htt p://reknete- stop.blog.cz/ru brika/lev&doci d=fm8USak31 7IVoM&imgur l=http://citaty- o-lasce.cz/wp- content/upload s/lev015.jpg& w=1280&h=10 24&ei=NnIEU OqpE8mxhAfj mr2SCA&zoo m=1

16 Rudolfovy zájmy  matematika, fyzika, chemie  alchymie a černá magie – přezdívku „kníže alchymistů“, často přijímal do svých služeb podvodníky (Eduard Kelley)  vytvořit kámen mudrců  přeměna běžných kovů ve zlato a stříbro  vynález elixíru života  astronomie a astrologie Tycho de Brahe Jan Kepler http://www.google.cz/ imgres?q=rudolf+ii.+h absbursk%C3%BD&h l=cs&biw=1280&bih =766&tbm=isch&tbni d=xWcKgNHPfoxhp M:&imgrefurl=http:// www.prazskestezky.cz /hvezd/hvzd03.html& docid=8QjvyMrxpvFz wM&imgurl=http://w ww.prazskestezky.cz/ hvezd/obr/3_Rud- II.jpg&w=160&h=200 &ei=qHEEUK- sHJGKhQejqMSHCA &zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=tycho+de+brahe&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=-RXn_YIBNKipQM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe&docid=kUl6TG09c_r0wM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Tycho_Brahe.JPG/225px-Tycho_Brahe.JPG&w=225&h=334&ei=33IEUKPQGM6GhQfi6NiECA&zoom=1&iact=hc&vpx=168&vpy=140&dur=1984&hovh=267&hovw=180&tx=88&ty=117&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=120&tbnw=80&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83 http://www.google.cz/imgres?q=jan+kepler&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=NJDRJq39ceQ4rM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler&docid=rNeVFJtf501E0M&imgurl=http://u pload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Johannes_Kepler_1610.jpg/225px- Johannes_Kepler_1610.jpg&w=225&h=309&ei=S3MEUPWNJ4nKhAfmirT7Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=121&dur=156&hovh=247&hovw=180&tx=75&ty=126&sig=104430009650744727929&page =1&tbnh=135&tbnw=97&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

17 Zlatá ulička V devadesátých letech 16. století v době Rudolfa II. Habsburského obývala tyto domky hradní stráž. Později se ulička stala centrem pražských zlatníků. Král tu prý zaměstnával své vlastní alchymisty, kteří s vážností sedali u tavicích pecí a destilačních přístrojů, aby vyrobili zlato a uvařili elixíry života. Rudolf II. Ve skutečnosti ale alchymisté ve Zlaté uličce nikdy nebydleli. http://www.google.cz/imgres?q=zlat%C3%A1+uli%C4%8Dka&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=XF3zvCzDk08RbM:&imgrefurl=http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/prazsky-hrad-zlata-ulicka&docid=ayYPqGV1n5GfaM&imgurl=http://www.praguecityline.cz/wp-content/uploads/2010/08/Pha1-Pra%2525C5%2525BEsk%2525C3%2525BD-hrad-Zlat%2525C3%2525A1-uli%2525C4%25258Dka003.jpg&w=800&h=533&ei=9HMEUOqjKpGJhQfAw83yBw&zoom=1&iact=hc&vpx=958&vpy=2&dur=1125&hovh=183&hovw=275&tx=130&ty=119&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=131&tbnw=193&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81

18 Ženy ano, sňatek ne!!!  starým mládencem, odpor k manželskému svazku  mnoho milenek – nejznámější = Kateřina Stradová  své děti uznal jako levobočky a dal jim predikát de Austria - nejznámější Don Julio (trpěl schizofrenií, terorizoval okolí, násilí na ženách) http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=skqo_NTVfHCzEM:&imgrefurl=http://blanka.doktorova.sweb.cz/index1.html&docid=W7oFxYkIlV1DKM&imgurl=http://blanka.doktorova.sweb.cz/nedari_obrazky/ovaly/thumb/tn_rudolf_ii-oval.jpg&w=299&h=300&ei=gHQEUNCsMdOChQfizKiCCA&zoom=1

19 Interpretace Rudolfa II.  podivín na Pražském hradě  nemocný člověk  mecenáš kultury – díky němu se Praha stala kulturní křižovatkou Evropy Alchymistická laboratoř http://www.google.cz/imgres?q=alchymistick%C3%A1+laborato%C5%99&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=OVyU6PzDukXqMM:&imgrefurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/alchymisticka-laborator-veku-rudolf-ii-habsburskeho-praha/0011230114/&docid=KRezWWEoDDb2UM&imgurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/alchymisticka-laborator-veku-rudolf-ii-habsburskeho-praha/profimedia-0011230114.jpg&w=604&h=480&ei=9HQEULKuMcTKhAeassiWCA&zoom=1&iact=hc&vpx=320&vpy=447&dur=156&hovh=200&hovw=252&tx=127&ty=103&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=135&tbnw=163&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:129

20  touto listinou bylo každému dovoleno vyznávat náboženství podle vlastního rozhodnutí Majestát r. 1609 Libeňský mír r. 1609  Rudolf II. se zřekl vlády v Rakousku a Uhrách  zajistil nástupnictví bratru Matyášovi

21 Téma: Rudolf II. - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google