Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 SOUČASNOST A PERSPEKTIVA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL Valná hromada AVOŠ 29. březen 2007 Jiří Homolka Osnova: Popis současného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 SOUČASNOST A PERSPEKTIVA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL Valná hromada AVOŠ 29. březen 2007 Jiří Homolka Osnova: Popis současného."— Transkript prezentace:

1 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 SOUČASNOST A PERSPEKTIVA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL Valná hromada AVOŠ 29. březen 2007 Jiří Homolka Osnova: Popis současného stavu sítě vyšších odborných škol s důrazem na rozložení škol podle typu Východiska nabízená s ohledem na předpokládaný vývoj (v kontextu s doporučením expertů OECD z listopadu 2006) Závěry pro vyjednávání v rámci přípravy zákona o terciárním vzdělávání

2 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Statistické a kvantifikované údaje: V lednu 2007 je v rejstříku škol a školských zařízení spravovaném MŠMT: 182 vyšších odborných škol, z toho 136 existuje společně se střední školou (74,7%) 101 vyšších odborných škol sdružených v AVOŠ, z toho 81 se střední školou (80,2 %) Asociace vyšších odborných škol je dostatečně reprezentativ- ním a neopomenutelným partnerem pro autory „Bílé knihy o terciárním vzdělávání“. V březnu 2007 je v Asociaci vyšších odborných škol podle údajů kanceláře:

3 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Východiska nabízená s ohledem na předpokládaný vývoj (v kontextu s doporučením expertů OECD z listopadu 2006) Na základě doporučení expertního týmu přicházejí v úvahu následující tři možnosti: a) transformace VOŠ na neuniverzitní vysokou školu b) vytvoření „University College of Professional Studies“ c) umožnit instituce poskytující kromě středoškolských programů i dílčí profesní terciární programy (případně ve spolupráci s vysokou školou)

4 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Transformace VOŠ na neuniverzitní vysokou školu  Transformace je možná jenom u velkých vyšších odborných škol (významné omezení pro úzce specializované vzdělávací programy).  Proces značně komplikovaný, který se zatím podařil pouze dvěma „veřejným vyšším odborným školám“ (VŠP Jihlava, VŠTE České Budějovice).  Vytvoření nových neuniverzitních VŠ je nákladné a znamená vytvořit pro každou z nich samostatný zákon podléhající schválení Parlamentem.  Uvedené školy nepředstavují zatím téměř žádnou konkurenci pro stávající „kamenné“ univerzity, ale spíše jenom pro vyšší odborné školy a soukromé vysoké školy.

5 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Vytvoření „University College of Professional Studies“  Vytvoření nového prvku české vzdělávací soustavy je podle expertů OECD doporučováno jako samostatné (odloučené) pracoviště stávajících univerzit.  Riziko, že tato relativní samostatnost odloučeného pracoviště může přinést ambice na vytvoření samostatné neuniverzitní vysoké školy.  Nenaplní-li se ambice odloučeného pracoviště z předchozího bodu, hrozí pro stávající vyšší odbornou školu riziko „postupného vytunelování“. (Nejdříve se bude na pracovišti realizovat výuka všech ročníků a ve vazbě na klesající populační křivku postupně pouze první ročník a nebo jenom praxe. V dalších fázích dojde k přesunu kapacit na uvolněné kapacity vysoké školy.)  Bude převzato „know – how“ praktického profesního vzdělávacího programu a pracně vybudované kontakty na příslušnou podnikatelskou sféru.

6 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Instituce poskytující středoškolské programy a profesní terciární programy  Varianta nejpřijatelnější pro valnou většinu vyšších odborných škol.  Obsahuje všechny kvalitativní parametry odborného profesního terciárního vzdělávání: - praktické zaměření - důraz na odbornou jazykovou vybavenost - schopnost absolventů adaptovat se na prostředí ve firmách - doslovné naplnění parametrů mezinárodní klasifikace ISCED 5B - možnost oslovení uchazečů ze slabších sociálních skupin a rodin s nižší úrovní vzdělanosti 1/2

7 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Instituce poskytující středoškolské programy a profesní terciární programy  Přes existenci školného na vyšších odborných školách jsou náklady na ubytování, stravování a dopravu nižší než v tradičních centrech vysokoškolského vzdělávání (např. Praha, Brno, Ostrava apod.).  Jednou z možností zachování tohoto typu škol a udržení pozice na konkurenčním bojem zostřujícím se vzdělávacím trhu je spolupráce s příslušnou oborovou vysokou školou. 2/2  Spolupráce musí být založena na principu „vzájemné výhodnosti“, kde zkušenosti s praktickým vzděláváním a potenciál pracovníků VOŠ jsou přínosem pro vysokou školu a obráceně potenciál vysokoškolských pracovníků vnáší do výuky prvky běžné pro vysokoškolské vzdělávání.

8 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Závěry Asociace vyšších odborných škol pro přípravu zákona o terciárním vzdělávání  Pevně ukotvit vyšší odborné vzdělávání do připravovaného zákona o terciárním vzdělávání.  Legislativně zajistit existenci instituce (polyfunkční školy) se vzdělávacími programy realizovanými podle dvou zákonných norem, tzn. vzdělávání ve středoškolských vzdělávacích programech v souladu se školským zákonem a v akreditovaných programech vyššího odborného vzdě- lávání v souladu s připravovaným zákonem o terciárním vzdělávání. 1/2  Umožnit absolventům těchto škol získat titul profesní bakalář, který je v souladu s mezinárodní klasifikací vzdělávání ISCED 5B.

9 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Závěry Asociace vyšších odborných škol pro přípravu zákona o terciárním vzdělávání  Vymezit v novém zákonu o terciárním vzdělávání jasná kritéria pro personální zabezpečení vzdělávacích programů, která by měla korespondovat s doporučeními expertů OECD. Zárukou kvality v profesně orientovaných bakalářských programech by měl být alespoň 20 % podíl vysoce kvalifikovaných zkušených odborníků z praxe.  Při vzdělávání profesních bakalářů, kde je kladen důraz na praktickou orientaci vzdělávacího programu, by neměla být (z pohledu pedagogických a vědeckých hodností) uplatněna kritéria obvyklá pro univerzitní bakalářské vzdělávání. 2/2  Uvedený návrh vzdělávání profesních bakalářů má podporu zaměstnavatelské a podnikatelské sféry. Důležité je pro něj získat podporu napříč politickým spektrem v obou komorách Parlamentu České republiky.

10 AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "AVOŠ Valná hromada 29. března 2007 SOUČASNOST A PERSPEKTIVA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL Valná hromada AVOŠ 29. březen 2007 Jiří Homolka Osnova: Popis současného."

Podobné prezentace


Reklamy Google