Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE O ZAHRÁD ce Májka 2010 INFORMACE O HŮRKÁCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE O ZAHRÁD ce Májka 2010 INFORMACE O HŮRKÁCH."— Transkript prezentace:

1

2

3 INFORMACE O ZAHRÁD ce Májka 2010

4 INFORMACE O HŮRKÁCH

5 Májka 2010 Léto 2010 Kaplička-zima 2010 Léto 2010

6

7  Název Zahrádka vznikla z ozna č ení,,za hrádkem“ a poukazuje k drobnému opevn ě ní sídlu,kterých se mezi rozsáhlými lesy,táhnoucími se od Man ě tína,nacházelo n ě kolik.Podle s č ítání 1921 m ě la Zahrádka 143 obyvatel z toho 119 n ě meckých obyvatel a 24 č eských a 26 dom ů.Vzhledem k vysoké poloze obce p ř es 500m.n.m. zde vládlo v ž dy drsné a chladné po č así a v ledové zim ě 1929 bylo nam ěř eno a ž -35 C.

8  H ů rky (Horka,Hurkau) je obec v kopcovité krajin ě,le ž ící 12km od Man ě tína,zmi ň ovaná poprvé kolem roku 1115,kdy ves daroval kní ž e Vladislav 1. kladrubskému klášteru p ř i jeho zalo ž ení a tuto donaci potvrdil Václav 1. roku 1252.M ě la 26 dom ů a 199 obyvatel,byl tu mlýn a severn ě od obce lomy na mlýnské kameny.V roce 1888 m ě la 195 n ě mecky mluvících obyvatel a svojí jednot ř ídní školu.Sv ů j n ě mecký ráz si uchovala i za první republiky.

9 POLOHA NA MAPĚ HŮRKY ZAHRÁDKA

10 BOHUMIL KOVÁ Ř ÍK-H Ů RKY KATE Ř INA RADI Č OVÁ- ZAHRÁDKA

11


Stáhnout ppt "INFORMACE O ZAHRÁD ce Májka 2010 INFORMACE O HŮRKÁCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google