Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář: Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji Vila T. Bati, Zlín, Gahurova 292 23. listopadu 2011 Představení projektů Zlínského kraje v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář: Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji Vila T. Bati, Zlín, Gahurova 292 23. listopadu 2011 Představení projektů Zlínského kraje v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Seminář: Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji Vila T. Bati, Zlín, Gahurova 292 23. listopadu 2011 Představení projektů Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu Ing. Martin Peterka Krajský úřad Zlínského kraje Odbor strategického rozvoje kraje

2 OBSAH 1. NECSTouR 2. „I Cammini d’Europa“ 3. Projekt „CERTESS“ 4. Projekt „RLZ v oblasti cestovního ruchu“

3 NECSTOUR Síť evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch

4

5 ZLÍNSKÝ KRAJ A NECSTOUR KROK ZA KROKEM:  Zlínský kraj ve spolupráce s ostatními moravskými kraji úspěšně realizoval projekt „Moravská jantarová stezka“ a chtěl tuto stezku rozšířit na mezinárodní úrovni. Zlínský kraj s 8 zahraničními partnery připravil projekt „Evropská jantarová stezka“ v rámci Programu STŘEDNÍ EVROPA  Zlínský kraj si uvědomil, že mezinárodní spolupráce je důležitá pro budoucí rozvoj  Ambice Zlínského kraje v mezinárodní spolupráci s regiony a destinacemi z jiných zemí Evropy  Zlínský kraj obdržel informace o plánovaných aktivitách sítě NECSTouR prostřednictvím Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu o nově vzniklé síti NECSTouR v červnu 2008  Se sítí byly udržovány kontakty prostřednictvím Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu  První meeting se sítí NECStouR proběhl během Evropského dne cestovního ruchu 2010 v Bruselu

6 ZLÍNSKÝ KRAJ A NECSTOUR MOTIVACE PRO VSTUP:  Nejvýznamnější síť zabývající se rozvojem cestovního ruchu v Evropě  Sdružuje významné regiony a také instituce v oblasti cestovního ruchu  25 regionů  30 veřejných a soukromých institucí  Úzká spolupráce s institucemi EU, mezinárodními sítěmi a dalšími důležitými organizacemi  Evropská komise  Evropský parlament  Rada Evropy  Aktivní při formování politik a strategií cestovního ruchu Evropské unie  Evropská politika cestovního ruchu  Indikátory pro měření destinačního managementu

7

8 ZLÍNSKÝ KRAJ A SÍŤ NECSTOUR PŘÍNOSY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ:  Spolupráce s regiony s větší zkušeností s rozvojem cestovního ruchu – významné turistické destinace  Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi (například Evropský institut kulturních cest)  Rozvoj cestovního ruchu – využití modelu sítě NECSTouR udržitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu  Získání dobrých praxí a sdílení zkušeností v oblasti cestovního ruchu – databáze NECSTouR  Iniciativy EU – NECSTouR informuje o vyhlášených programech Evropské komise  Efektivní využití fondů EU – konzultace s odborníky projektového řízení  Spolupráce na nadnárodních projektech v oblasti cestovního ruchu  Členství v Řídícím výboru sítě NECSTouR

9 ZLÍNSKÝ KRAJ A NECSTOUR VÝZNAMNÁ DATA: 15. prosince 2010 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo vstup Zlínského kraje do sítě NECSTouR. 31. ledna 2011 Zlínský kraj se stal oficiálně řádným členem sítě NECSTouR. První člen ze zemí střední a východní Evropy. 7. duben 2011 Zlínský kraj se stal členem Řídícího výboru sítě NECSTouR.

10 ZLÍNSKÝ KRAJ A NECSTOUR ROLE ZLÍNSKÉHO KRAJE V SÍTI NECSTOUR:  Člen Valného shromáždění  Člen Řídícího výboru  Aktivní účastník pracovních skupin  Poskytovatel zkušeností a nejlepších praxí  Iniciátor nových projektových záměrů  Oslovuje nové možné členy ze střední a východní Evropy s cílem zapojení do sítě NECSTouR  Prezentace sítě NECSTouR na významných akcích

11 ZLÍNSKÝ KRAJ A NECSTOUR DOSAVADNÍ PŘÍNOSY:  Účast na meetinzích, konferencích a pracovních skupinách  Euromeeting 2010  Zasedání Valného shromáždění sítě NECSTouR 2011  Konference Evropské kulturní stezky  Získání důležitých kontaktů pro rozvoj „Evropské jantarové stezky“ a dalších stezek procházejících Zlínský kraj  Rada Evropy  Evropský instiitut kulturních cest  Evropská asociace Via Francigena  Partner projektu „Evropské kulturní stezky: Přenos zkušeností, sdílení řešení“ s předkladatelem Evropský Institut kulturních stezek v rámci Programu INTERREG IVC  Předložení projektu „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu“ s cílem přenést zkušenosti a nejlepší praxe v oblasti kulturních stezek od zahraničních partnerů  Vyhledávání partnerů pro přípravu projektů „Evropská jantarová stezka“ a „Stezka sv. Cyrila a Metoděje“

12

13 I CAMMINI d’EUROPA Evropská hospodářská zájmová skupina

14

15 ZLÍNSKÝ KRAJ A „I CAMMINI d‘EUROPA“ KROK ZA KROKEM: 27. října 2010 Zlínský kraj navázal první kontakt s touto organizací při příležitosti prezentace ZK na velvyslanectví v Římě 14. března 2011 Návštěva zástupců „I Cammini d’Europa“ ve Zlínském kraji 29. června 2011 ZZK schválilo č. usnesení 0510/Z16/11 Vstup Zlínského kraje do sítě „I Cammini d’Europa“ 6. září 2011 ZK, CCRVM a „I Cammini d‘Europa“ podepsali dohodu o přistoupení ZK do sítě „I Cammini d‘Europa“

16 ZLÍNSKÝ KRAJ A „I CAMMINI D‘EUROPA“ MOTIVACE PRO VSTUP:  „I Cammini d'Europa“ je mezinárodní síť podporovaná Evropským společenstvím  Má dlouholeté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů v oblasti poutních stezek zaměřující se na dvě nejvýznamnější stezky, tj. Stezka sv. Jakuba a Františkánská stezka  Sdružuje 24 partnerů z řad regionů, provincií, místních akčních skupin a dalších institucí na rozvoji poutních stezek  Zapojení do mezinárodního projektu „I Cammini d‘Europa“  označuje stezky společnou značkou „Cammini d’Europa“  je nástrojem k propagaci zapojených území  podporuje konkrétní aktivity, které se ztotožňují s "I Cammini d'Europa" jako balíček kvalitních služeb pro široký okruh poutníků a turistů  vytváří silnou evropskou identitu, která je schopna zvýšit povědomí místních obyvatel s ohledem na jejich vlastní historické a kulturní kořeny  podporuje vzájemné vztahy mezi různými historickými a náboženskými stezkami a strategické vztahy mezi venkovskými a městskými oblastmi, které jsou jimi protnuty

17 ZLÍNSKÝ KRAJ A „I CAMMINI D‘EUROPA“ PŘÍNOSY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ:  Účastí kraje v „I Cammini d'Europa“ se pokrývá prezentace produktu poutní turistiky na veletrzích cestovního ruchu v Madridu, Paříži, Římě, Rimini, Miláně a Berlíně  Spolupráce s již zapojenými partnery do církevní turistiky  Získání dobré praxe a sdílení zkušeností v oblasti církevní turistiky  Zapojení se do projektů EHZS „I Cammini d'Europa“  Zapojení se do zpracování a realizace produktů cestovního ruchu a propagačních materiálů  Zapojení do studií a marketingových výzkumů  Vytvoření speciálního turistického balíčku pro území Zlínského kraje  Propagace územních produktů (gastronomie, řemesla, kultura) na výstavách a veletrzích  Využití obchodní značky kvality „I Cammini d'Europa“ na propagačních materiálech církevní turistiky

18 ZLÍNSKÝ KRAJ A „I CAMMINI D‘EUROPA“ ROLE ZLÍNSKÉHO KRAJE:  Podporovat akce pořádané "I Cammini d'Europa", s cílem zajistit nejlepší výsledky pro zlepšování, kulturní a turistickou propagaci a hospodářský rozvoj na svém území  Podporovat účast obcí nasvém území prostřednictvím jejich zapojení do projektu „I Cammini d’Europa“  V úzké spolupráci se sekretariátem „I Cammini d'Europa“ GEIE, působit jako kontaktní místo GEIE ve východní Evropě, a přispět tak k rozšíření sítě I Cammini d'Europa do dalších východoevropských zemí  Realizovat stezku sv. Cyrila a Metoděje v rámci sítě „I Cammini d‘Europa“

19 ZLÍNSKÝ KRAJ A „I CAMMINI D‘EUROPA“ DOSAVADNÍ PŘÍNOSY:  Prezentace ZK v marketingových materiálech „I Cammini d‘Europa“ (webové stránky, brožury atd.) ve většině evropských jazyků  Propagace produktů cestovního ruchu ve Zlínském kraji na mezinárodních veletrzích v Madridě, Miláně, Berlíně, Paříži, Římě a Rimini

20

21 Projekt „CERTESS“ Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností, sdílení řešení

22 PROJEKT „CERTESS“ Program: Operační program meziregionální spolupráce (INTERREG IV C) Prioritní osa: 2 Životní prostředí a ochrana před riziky Oblast podpory: 2.6 Kulturní dědictví a krajina Výzva: č. 4 Období realizace projektu: leden 2012 – září 2014 (33 měsíců) Stav projektu: ve schvalovacím procesu (výsledky – prosinec 2011) PARTNEŘI PROJEKTU (12) LUCEMBURSKO: Evropský institut kulturních stezekŠPANĚLSKO: Balearské ostrovy ITÁLIE: Region LázioLITVA: Region Klaipeda MALTA: Oddělení místní správyNĚMECKO: Ministerstvo cestovního ruchu POLSKO: Region GorrlicePORTUGALSKO: Ministerstvo cestovního ruchu RAKOUSKO: Region SalzburgČESKÁ REPUBLIKA: Zlínský kraj RUMUNSKO: Region SibiuŠPANĚLSKO: Region Andalusia

23 PROJEKT „CERTESS“ CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území v zájmu podpory socio- ekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím ochrany kulturního dědictví a krajiny podporující rozvoj cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na integrovaný udržitelný a konkurenceschopný aspekt cestovního ruchu v Evropě. Specifické cíle projektu  Podpora rozvoje udržitelné a konkurenceschopné kulturní turistiky, kde aktéři sdílí a šíří společné metodiky a kulturní obsah  Podpora hospodářského rozvoje a zaměstnanosti v oblastech podél historických kulturních stezek pomocí obnovy stávajícího dědictví a hodnot a pomocí přidružených operátorů výroby a služeb zavést integrované řízení kvality s důrazem na eko-udržitelné postupy  Proaktivní podpora projektu za účelem udržení dlouhodobé a udržitelné povahy

24 PROJEKT „CERTESS“ AKTIVITY PROJEKTU:  Identifikace stávajících osvědčených postupů vyvinutých partnery projektu a z jiných zdrojů  Formulace inovačních modelů osvědčené praxe, a to i při použití stávajících směrnic EU, včetně převodu metodik (doučování, peer-to-peer review a výměna)  Formulace doporučení k přijetí inovačních nástrojů politiky na evropské, národní nebo regionální úrovni. Popis Implementačního plánu (jeden pro každý partnerský region) VÝSTUPY PROJEKTU:  Metodika mezinárodního srovnání praxe a politiky cestovního ruchu v jednotlivých regionech  Soubor nástrojů nejlepších praktik v oblasti výuky cestovního ruchu  Doporučení ke zlepšení regionálních politik v oblasti cestovního ruchu  Webové stránky včetně videozáznamu, kde budou informace o projektu  Informační letáky o projektu, medializace projektu v jednotlivých regionech

25 Projekt „ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU“

26 PROJEKT „RLZ V OBLASTI CR“ Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 5 Mezinárodní spolupráce Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce Výzva: č. 77 Období realizace projektu: červen 2012 – květen 2013 (12 měsíců) Stav projektu: ve schvalovacím procesu (výsledky – leden 2012) Partneři projektu:  I Cammini d‘Europa G.E.I.E  Associazione Europea delle Vie Francigene

27 PROJEKT „RLZ V OBLASTI CR“ CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím mezinárodní spolupráce Zlínského kraje se zahraničními partnery za účelem přenosu know- how a best practices v oblasti přípravy, realizace, řízení a rozvoje kulturních stezek do podmínek České republiky v souladu s cíli OPLZZ, podoblastí podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. Specifické cíle:  komparace know-how a dobré praxe v rámci rozvoje kulturních stezek se zahraničními partnery  zvýšení odbornosti lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu formou stáží u zahraničních partnerů  vytvoření nových příležitostí spolupráce se zahraničními partnery  přinést do Zlínského kraje zahraniční zkušenosti v oblasti rozvoje kulturních a poutních stezek

28 PROJEKT „RLZ V OBLASTI CR“ AKTIVITY PROJEKTU:  Identifikace stávajících osvědčených postupů vyvinutých partnery projektu  Identifikace inovačních modelů dobré praxe u zahraničních partnerů  Doporučení pro realizaci kulturních stezek v podmínkách České republiky  Diseminace zkušeností a know-how VÝSTUPY PROJEKTU:  Stáže u zahraničních partnerů  Sborník dobrých praxí  Metodický postup realizace kulturních stezek  Workshopy

29 Děkuji za pozornost. Martin Peterka Krajský úřad Zlínského kraje Odbor strategického rozvoje kraje tel.: 577 043 416 martin.peterka@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Seminář: Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji Vila T. Bati, Zlín, Gahurova 292 23. listopadu 2011 Představení projektů Zlínského kraje v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google