Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace flexicurity v ČR Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner projektu. Mgr. Aneta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace flexicurity v ČR Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner projektu. Mgr. Aneta."— Transkript prezentace:

1 Implementace flexicurity v ČR Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner projektu. Mgr. Aneta Langrová Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Přístupy a zkušenosti z implementace flexicurity v MSP v Polsku Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. a)Spolu s polskými kolegy jsme připravili speciální dotazník s cílem získat aktuální informace o zkušenostech a přístupech k implementaci flexicurity na trhu práce v Polsku. b)Dotazníky byly prezentovány na konferencích v Bolszewu, v Bochnii, v Lublině a Lesznu od června 2014 do října 2014. Celkem jsme získali odpovědi od 112 respondentů. c)Polští odborníci zavádějí flexicuritu většinou v mikropodnicích (v 68%) o velikosti do 10 zaměstnanců, jen z 21% v malých podnicích. Nejčastěji přenáší zkušenost s implementací flexicurity z vojvodství Lubušského, Velkopolského a Svatokřížského. Zavádění flexicurity se týkalo především odvětví služeb, dále výroby dílů a příslušenství motorových vozidel, strojírenského a stavebního průmyslu.

3 Přístupy a zkušenosti z implementace flexicurity v MSP v Polsku (pokr.) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. d)Dotazník jsme sebrali i od českých zástupců zaměstnavatelů během ledna a února 2015 e)Čeští zástupci zaměstnavatelů zastupovali mikropodniky, malé i střední podniky téměř stejnou měrou, čili třetina respondentů prezentovala každou ze skupin MSP. Nejčastěji pracují na území Hl. m. Prahy, Karlovarského a Plzeňského kraje v odvětví služeb a poradenství v podnikání.

4 Změna nastavení pracovní smlouvy Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Polsko: 64% dotazovaných v Polsku nezměnilo v rámci implementace flexicurity nastavení pracovní smlouvy u matek s dětmi mladších 15 let či osob starších 50 let. Mírně více osob 50+ prodělalo změnu pracovní smlouvy než u matek s dětmi. ČR: 77% dotazovaných nezměnilo v rámci implementace flexicurity nastavení pracovní smlouvy u žádné či pouze u několika málo matek s dětmi mladšími 15 let. 90 % dotazovaných nezměnilo nastavení pracovní smlouvy u žádné či jen ojediněle u osob 50+.

5 Zájem o úpravu pracovní doby Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Polsko: 90% matek s dětmi do 15 let a 69% osob 50+ zájem o úpravu pracovní doby 80% matek s dětmi do 15 let spojují potíže s nalezením zaměstnání s faktem, že nemají nikoho, kdo by se postaral o jejich děti, zatímco budou v zaměstnání. ČR: 80 % matek s dětmi do 15 let zájem o úpravu pracovní doby (z toho polovina matek s dětmi by to chtěla určitě), 81% osob 50+ naopak vůbec o změnu pracovní doby zájem nemá. 75% matek s dětmi do 15 let spojují potíže s nalezením zaměstnání s faktem, že nemají nikoho, kdo by se postaral o jejich děti, zatímco budou v zaměstnání.

6 Dotovaná pracovní místa / podpora vzdělávání / připravenost pro změnu pozice Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Polsko: pouze 67% zaměstnavatelů využívá možnosti zřízení dotovaných pracovních míst. Zhruba polovina zaměstnavatelů má dojem, že stát nijak nemotivuje zaměstnavatele k zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva, jakými jsou národnostní menšiny či lidé s hendikepem. Vzdělávání zaměstnanců příliš nepodporuje až 73% zaměstnavatelů. Více jak polovina matek s dětmi je připravena pracovat na jiné pozici, ovšem pouze 40% osob 50+ je připraveno zastat jiné zaměstnání, než současně zastávají.

7 Dotovaná pracovní místa / podpora vzdělávání / připravenost pro změnu pozice (pokr.) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ČR: pouze 61% zaměstnavatelů využívá možnosti zřízení dotovaných pracovních míst. Více jak polovina zaměstnavatelů má dojem, že stát nijak nemotivuje zaměstnavatele k zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva, jakými jsou národnostní menšiny či lidé s hendikepem. Vzdělávání zaměstnanců, v opaku k polským respondentům, podporuje až 81 % zaměstnavatelů. Až 77% matek s dětmi je připraveno pracovat na jiné pozici, ovšem pouze 42% osob 50+ je připraveno zastat jiné zaměstnání, než současně zastávají.

8 Pozitiva a negativa implementace flexicurity Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Za pozitiva implementace flexicurity považují zvýšení spokojenosti jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, lepší sladění osobního a pracovního života, zvýšení efektivity práce a loajality zaměstnanců a v neposlední řadě snížení nezaměstnanosti především u ohrožených skupin obyvatelstva. Na druhé straně se obávají vyšší finanční a administrativní zátěže na zaměstnavatele, nižší kontroly práce, především rizik souvisejících s prací z domova (zhoršení komunikace se zaměstnanci a náročnější organizace práce).

9 Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Děkuji za pozornost Mgr. Aneta Langrová Specialista (1) - psycholog tel.: 224 934 515 (sekr.), e-mail: aneta.langrova@gmail.com www. flexicurity.cz


Stáhnout ppt "Implementace flexicurity v ČR Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner projektu. Mgr. Aneta."

Podobné prezentace


Reklamy Google