Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška INTERFERENCE VLNĚNÍ aneb K čemu může vést více vlnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška INTERFERENCE VLNĚNÍ aneb K čemu může vést více vlnění."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk INTERFERENCE VLNĚNÍ aneb K čemu může vést více vlnění

2 Dopadnou-li na vodní hladinu dva kameny, kruhové vlny se navzájem překrývají. V místech, jimiž současně postupuje víc vlnění, nastává interference (skládání) vlnění.

3 Při skládaní vlnění používáme tzv. princip superpozice: Koná-li těleso současně několik harmonických pohybů stejného směru s okamžitými výchylkami y 1, y 2, y 3... y n je okamžitá výchylka výsledného kmitání y v = y 1 + y 2 + y 3 +... + y n.

4 y v = y 1 +y 2 y v = y 1 - y 2 x y Z2Z2 Z1Z1 Skládání vlnění Výchylky stejného směru sčítáme. Výchylky opačného směru odčítáme.

5 Vlastnosti interferujících vlnění: - stejná vlnová délka, - stejná amplituda, - stejná postupná rychlost vlnění. x y Z2Z2 Z1Z1 Skládání vlnění

6 x2x2 x1x1 M x y Z2Z2 Z1Z1 Vyjádření okamžitých výchylek bodu M. y v = y 1 +y 2 Skládání vlnění

7 Fázový rozdíl interferujících vlnění x2x2 x1x1 M x y Z2Z2 Z1Z1 y v = y 1 +y 2

8 Dráhový rozdíl interferujících vlnění x2x2 x1x1 M x y Z2Z2 Z1Z1 y v = y 1 +y 2 d - dráhový rozdíl je vzdálenost dvou bodů, v nichž mají obě vlnění stejnou fázi. d

9 Dráhový rozdíl interferujících vlnění x2x2 x1x1 M x y Z2Z2 Z1Z1 y v = y 1 +y 2 d Fázový rozdíl je přímo úměrný dráhovému rozdílu. Je-li fázový rozdíl interferujících vlnění konstantní, jsou vlnění koherentní (z lat. cohaerere - souviset).

10 =Z 2 Z1Z1 x y Interference vlnění se stejnou fází Dráhový rozdíl interferujících vlnění je d = 0 m.

11 x y Z2Z2 Z1Z1 d Interference vlnění se stejnou fází Dráhový rozdíl interferujících vlnění je rovný dvojná- sobku poloviny vlnové délky interferujících vlnění.

12 x y d Z2Z2 Z1Z1 Interference vlnění se stejnou fází Dráhový rozdíl interferujících vlnění je rovný čtyřná- sobku poloviny vlnové délky interferujících vlnění.

13 x y d Z2Z2 Z1Z1 Je-li dráhový rozdíl interferujících vlnění rovný sudému počtu půlvln, nastane zesílení vlnění. Interference vlnění se stejnou fází

14 Výsledná amplituda při interferenci dvou stejných vlnění je největší v místech, v nichž se obě vlnění setkávají se stejnou fází. Interference vlnění se stejnou fází

15 Z2Z2 Z1Z1 d x y Interference vlnění s opačnou fází Dráhový rozdíl interferujících vlnění je rovný polovině vlnové délky interferujících vlnění.

16 Z2Z2 Z1Z1 d x y Interference vlnění s opačnou fází

17 Rovná-li se dráhový rozdíl interferujících vlnění lichému počtu polovln, nastane zeslabení vlnění. Z2Z2 Z1Z1 d x y Interference vlnění s opačnou fází

18 Výsledná amplituda při interferenci dvou stejných vlnění je nejmenší v místech, v nichž mají obě vlnění opačnou fázi. Interference vlnění s opačnou fází

19 Najděte místa, v nichž se vlnění interferencí zeslabuje.

20 Podle principu superpozice je okamžitá výchylka výsledného vlnění dána: a) součtem okamžitých výchylek interferujících vlnění, b) součinem okamžitých výchylek interferujících vlnění, c) podílem okamžitých výchylek interferujících vlnění, d) rozdílem okamžitých výchylek interferujících vlnění. Test 1

21 Pro fázový rozdíl interferujících vlnění platí vztah mezi veličinami: Test 2

22 Zesílení vlnění interferencí nastane tehdy, platí-li pro dráhový rozdíl interferujících vlnění: Test 3

23 Zeslabení vlnění interferencí nastane tehdy, platí-li pro dráhový rozdíl interferujících vlnění : Test 4

24 Výsledná amplituda interference dvou stejných vlnění v místech, v nichž mají obě vlnění opačnou fázi, je : a) maximální, b) minimální, c) rovna dvojnásobku amplitud interferujících vlnění, d) nulová. Test 5

25 6 Výsledná amplituda interference dvou stejných vlnění v místech, v nichž mají obě vlnění stejnou fázi, je : a) maximální, b) minimální, c) rovna dvojnásobku amplitud interferujících vlnění, d) nulová.


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška INTERFERENCE VLNĚNÍ aneb K čemu může vést více vlnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google