Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

♫ Zapněte reproduktory ♫ Zapněte reproduktory Pokračujte kliknutím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "♫ Zapněte reproduktory ♫ Zapněte reproduktory Pokračujte kliknutím."— Transkript prezentace:

1

2 ♫ Zapněte reproduktory ♫ Zapněte reproduktory Pokračujte kliknutím

3 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Lukáš 2:7

4 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Jan 1:10-11

5 Neboť kdo je v těší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zda-li ne ten, kdo sedí za stolem?Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27

6 Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Matouš 21:5

7 Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13:5, 12-15 Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.

8 Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Izaiáš 53:7

9 Plivali na něj, brali hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování…. Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou. Matouš 27:30-31, 39

10 S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Matouš 27:38

11 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipanům 2:5-8

12 www.tommyswindow.com Pokud máte zájem o další Power point prezentace, navštivte:


Stáhnout ppt "♫ Zapněte reproduktory ♫ Zapněte reproduktory Pokračujte kliknutím."

Podobné prezentace


Reklamy Google