Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od pastýře po jednoho z nejslavnějších bojovníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od pastýře po jednoho z nejslavnějších bojovníků"— Transkript prezentace:

1 Od pastýře po jednoho z nejslavnějších bojovníků
Spartakus Od pastýře po jednoho z nejslavnějších bojovníků

2 Mládí narozen kolen roku 100 př. Kr.
jeho rodina patřila do kmene Maidů jako mladý vstoupil do římské armády první boj roku 74 př. Kr. nasazen v Asii proti Mithridatovi VI. přibližně roku 73 př. Kr. odchod z armády dezerce trestána smrtí téhož roku zajat --> poslán na trh s otroky

3 Život gladiátora v Římě koupen Lentulem Batiem
majitel arény v Capuy --> gládiátor „jako přivítání“ vypálení B do nohy nutnost složení přísahy: Slibuji, že budu pálen ohněm, spoután řetězy, bičován pruty a zabit ocelí po měsících tréninku první bitva v aréně spolu s kolegy plán na uprchnutí dohromady 200 otroků

4 Velký útěk během snídaně velký rozruch
vzbouření, zabití stráže a útěk z arény na cestě ozbrojení římané x otroci s kuchyň. náčiním --> pouze pár desítek živých přesto vítězství! sebrání římských zbraní a zapálení školy ale co teď ? odejít do Galie utábořit se u Vesuvu plenit a rabovat

5 Velký útěk nakonec přijat Spartakův návrh nejvíce výhod:
dutý kráter --> ideální na úkryt Vesuv= nejvyšší bod v okolí --> ideální na hlídky bohatá krajina --> ideální pro rabování během několika týdnu ztrojnásobení tábora!!

6 Problémy Claudius Glaber táhne na Vesuv s 3 tisíci muži
stále převaha Říma jednozačné vítězství Spartaka Glaberova nová taktika tzv. mučení vodou -> obklíčení sopky mnoho otroků uteklo --> zabití

7 Rychlý plán nutnost učinit rozhodnutí -> vzdát se nebo bojovat
Spartakův geniální plán upletení lan z rostlin, spustit se ze sopky dolů a zaútočit Glaberův tábor nedostavěn --> snadný cíl během několika minut po bitvě Glaber utekl zpět do Říma

8 Varinius, Cossinius, Furius
Publius Varinius nástupce Glabera vojsko rozdělí mezi sebe a 2 své zástpuce: Cossinia a Furia Furius za úkol sledovat otroky velel 2 tisícům vojáků --> touha válčit u rokle obklíčení => smrt Cossinius „ malá pauza“ v lázní Spartakus ho s malou skupinkou vystopoval => smrt Varinius uprostřed noci odchod otroků z tábora v rychlé sérii bitev poražen

9 Verbování blížící se zima -> nutnost výcviku
vojsko o velikosti mužů porážkou Varinia celá jižní Itálie volná oblasti Lukánie a Apulie ( mnoho otroků, víno ) výhodná pozice – daleko od Říma do konce února přes 100 tisíc vojáků!

10 Rozkol v armádě během cesty mnoho bohatých měst
Crixus a jeho stoupenci drancují hádky Spartakus x Crixus stále stupňovaly podplacení města Thurie za „ ubytování “ nakonec dohoda založení menšího tábora ( pro Crixovi muže ) po jaře ovšem rozdělení

11 Další problémy Crixus a jeho 30 tisíc mužů stále plení města
Galliova dobrá strategie – obklíčení jednotek na hoře Garganus otroci opilí --> jednoznačná převaha Říma přes 20 tisíc mužů zabito – včetně Crixe

12 Další problémy mezitím boj Spartaka s Clodianem
vítězství Spartka po bitvě pochod do Gargana pohřbít Crixe zesměšnění římské armády kolem 600 římanů zajato – jak v aréně boj na život a na smrt

13 Do Říma, nebo domů?? armáda pochodovala na sever – Předalpská Galie - poslední římské území v sev. Itálii - jedna z nejbohatších provincí v Mutině poslední překážka Gaius Cassius Longinus římský guvernér 10 tisíc mužů s nejlepším výcvikem Spartakův útok zezadu --> překážka odstraněna

14 Do Říma, nebo domů?? římané se začínají strachovat
obávání se z útoku nejlepší generálové bojovali v cizině L.L.L. bojoval opět s Mithridatem Pompeius Veliký ve Španělsku Marcus Licinius Crassus římský politik jeden ze 3 členů 1. triumvirátu za své peníze nakoupení armády kvůli slávě a přízni --> možnost jmenování konzulem

15 Do Říma, nebo domů?? Spartakovi muži odmítají poslechnout co dělat?
obrovské zásoby jídla mnoho otroků z Itálie co dělat? totální útok na Řím ( jistá smrt ) zůstat v Předalpské Galii ( Crassus buduje armádu ) přejít Alpy ( téměř jistá smrt ) Spartakův brilantní ( a přitom fatální! ) plán pochod na Sicíli!! Řím závislý na pšenici --> mnoho otroků --> osvobození --> vyhladovění Říma

16 Obchodování s piráty Spartakus v jižní Itálii - příští zastávka Sicílie nutnost sehnat lodě --> dohoda s piráty truhly zlata za desítky lodí piráti vyrážejí zpět pro lodě - a už se nevrátí Spartakus musí změnit svůj plán

17 Crassův val smrti Crassus nejdříve poslal pro L.L.L. a Pompeia
postavení valu smrti --> odříznutí cesty

18 Další Spartakova finta
nutnost něco podniknout začátek zimy a málo jídla „ ulovení“ římského vojáka -> celé popsání valu ( hlídky, počet mužů.. ) uprostřed zimy slavnost - tzv. saturnálie zaházení jámy a proniknutí přes val výseledek => další snadné vítězství

19 Závěrečná bitva táhnutí zpět do Kampánie
pár kilometrů odsud Crassův tábor u řeky Silarus rozhodující bitva římané neustoupili -> neproražení skrz linie jediná bitva vyhrána Římem sám Spartakus v bitvě zabit přes 60 tisíc otroků zabito kolem 5 tisíc přeživších uteklo - ale k Pompeiovým legiím strach, že Spartakus jedním z živých -> ukřižování všech otroků zpátky získané trofeje: 5 římských orlů a 5 fasces

20 Co se psalo ? Plutarchos Florus Appiános
Spartakus se prodíral mezi zraněnými a hnal se na Crassa. Nikdy se k němu ale nedostal, přestože zabil 2 centuriony. Nakonec stál sám Spartakus proti celé armádě. Ti ho nakonec obklíčili a srazili. Florus Spartakus zemřel ve statečném boji v čele svých mužů jako opravdový generál. Appiános Spartakus dostal kopím ránu do stehna. Sesunul se na jedno koleno, ale držel před sebou svůj štít a odrážel ty, kteří na něj útočili, dokud jeho i velký počet mužů kolem něj neobklíčili a nerozsekali. Spartakovo tělo nikdy nikdo nenašel.

21 Prameny Literatura : Děsivé dějiny - Prohnilý římané
Drazí zesnulí - Spartakus Dějepis a dlani Oxford encyklopedie


Stáhnout ppt "Od pastýře po jednoho z nejslavnějších bojovníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google