Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spartakus.  narozen kolen roku 100 př. Kr.  jeho rodina patřila do kmene Maidů  jako mladý vstoupil do římské armády  první boj roku 74 př. Kr. ▪

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spartakus.  narozen kolen roku 100 př. Kr.  jeho rodina patřila do kmene Maidů  jako mladý vstoupil do římské armády  první boj roku 74 př. Kr. ▪"— Transkript prezentace:

1 Spartakus

2  narozen kolen roku 100 př. Kr.  jeho rodina patřila do kmene Maidů  jako mladý vstoupil do římské armády  první boj roku 74 př. Kr. ▪ nasazen v Asii proti Mithridatovi VI.  přibližně roku 73 př. Kr. odchod z armády ▪ dezerce trestána smrtí ▪ téhož roku zajat --> poslán na trh s otroky

3  v Římě koupen Lentulem Batiem  majitel arény v Capuy --> gládiátor  „jako přivítání“ vypálení B do nohy  nutnost složení přísahy:  Slibuji, že budu pálen ohněm, spoután řetězy, bičován pruty a zabit ocelí  po měsících tréninku první bitva v aréně  spolu s kolegy plán na uprchnutí  dohromady 200 otroků

4  během snídaně velký rozruch  vzbouření, zabití stráže a útěk z arény  na cestě ozbrojení římané x otroci s kuchyň. náčiním --> pouze pár desítek živých  přesto vítězství!  sebrání římských zbraní a zapálení školy  ale co teď ? odejít do Galie utábořit se u Vesuvu plenit a rabovat

5  nakonec přijat Spartakův návrh  nejvíce výhod:  dutý kráter --> ideální na úkryt  Vesuv= nejvyšší bod v okolí --> ideální na hlídky  bohatá krajina --> ideální pro rabování  během několika týdnu ztrojnásobení tábora!!

6  Claudius Glaber táhne na Vesuv s 3 tisíci muži  stále převaha Říma  jednozačné vítězství Spartaka  Glaberova nová taktika  tzv. mučení vodou -> obklíčení sopky  mnoho otroků uteklo --> zabití

7  nutnost učinit rozhodnutí -> vzdát se nebo bojovat  Spartakův geniální plán  upletení lan z rostlin, spustit se ze sopky dolů a zaútočit  Glaberův tábor nedostavěn --> snadný cíl  během několika minut po bitvě  Glaber utekl zpět do Říma

8  Publius Varinius ▪ nástupce Glabera ▪ vojsko rozdělí mezi sebe a 2 své zástpuce: Cossinia a Furia  Furius ▪ za úkol sledovat otroky ▪ velel 2 tisícům vojáků --> touha válčit ▪ u rokle obklíčení => smrt  Cossinius ▪ „ malá pauza“ v lázní ▪ Spartakus ho s malou skupinkou vystopoval => smrt  Varinius ▪ uprostřed noci odchod otroků z tábora ▪ v rychlé sérii bitev poražen

9  blížící se zima -> nutnost výcviku  vojsko o velikosti 10 000 mužů  porážkou Varinia celá jižní Itálie volná  oblasti Lukánie a Apulie ( mnoho otroků, víno )  výhodná pozice – daleko od Říma  do konce února přes 100 tisíc vojáků!

10  během cesty mnoho bohatých měst  Crixus a jeho stoupenci drancují  hádky Spartakus x Crixus stále stupňovaly  podplacení města Thurie za „ ubytování “  nakonec dohoda  založení menšího tábora ( pro Crixovi muže )  po jaře ovšem rozdělení

11  Crixus a jeho 30 tisíc mužů stále plení města  Galliova dobrá strategie – obklíčení jednotek na hoře Garganus  otroci opilí --> jednoznačná převaha Říma  přes 20 tisíc mužů zabito – včetně Crixe

12  mezitím boj Spartaka s Clodianem ▪ vítězství Spartka  po bitvě pochod do Gargana ▪ pohřbít Crixe ▪ zesměšnění římské armády  kolem 600 římanů zajato – jak v aréně boj na život a na smrt

13  armáda pochodovala na sever – Předalpská Galie - poslední římské území v sev. Itálii - jedna z nejbohatších provincí  v Mutině poslední překážka  Gaius Cassius Longinus  římský guvernér  10 tisíc mužů s nejlepším výcvikem  Spartakův útok zezadu --> překážka odstraněna

14  římané se začínají strachovat ▪ obávání se z útoku ▪ nejlepší generálové bojovali v cizině  L.L.L. bojoval opět s Mithridatem  Pompeius Veliký ve Španělsku  Marcus Licinius Crassus ▪ římský politik ▪ jeden ze 3 členů 1. triumvirátu  za své peníze nakoupení armády  kvůli slávě a přízni --> možnost jmenování konzulem

15  Spartakovi muži odmítají poslechnout ▪ obrovské zásoby jídla ▪ mnoho otroků z Itálie  co dělat?  totální útok na Řím ( jistá smrt )  zůstat v Předalpské Galii ( Crassus buduje armádu )  přejít Alpy ( téměř jistá smrt )  Spartakův brilantní ( a přitom fatální! ) plán  pochod na Sicíli!! ▪ Řím závislý na pšenici --> mnoho otroků --> osvobození --> vyhladovění Říma

16  Spartakus v jižní Itálii - příští zastávka Sicílie  nutnost sehnat lodě --> dohoda s piráty ▪ truhly zlata za desítky lodí ▪ piráti vyrážejí zpět pro lodě - a už se nevrátí  Spartakus musí změnit svůj plán

17  Crassus nejdříve poslal pro L.L.L. a Pompeia  postavení valu smrti --> odříznutí cesty

18  nutnost něco podniknout ▪ začátek zimy a málo jídla  „ ulovení“ římského vojáka -> celé popsání valu ( hlídky, počet mužů.. )  uprostřed zimy slavnost - tzv. saturnálie  zaházení jámy a proniknutí přes val ▪ výseledek => další snadné vítězství

19  táhnutí zpět do Kampánie  pár kilometrů odsud Crassův tábor  u řeky Silarus rozhodující bitva  římané neustoupili -> neproražení skrz linie  jediná bitva vyhrána Římem  sám Spartakus v bitvě zabit  přes 60 tisíc otroků zabito  kolem 5 tisíc přeživších uteklo - ale k Pompeiovým legiím  strach, že Spartakus jedním z živých -> ukřižování všech otroků  zpátky získané trofeje: 5 římských orlů a 5 fasces

20  Plutarchos ▪ Spartakus se prodíral mezi zraněnými a hnal se na Crassa. Nikdy se k němu ale nedostal, přestože zabil 2 centuriony. Nakonec stál sám Spartakus proti celé armádě. Ti ho nakonec obklíčili a srazili.  Florus ▪ Spartakus zemřel ve statečném boji v čele svých mužů jako opravdový generál.  Appiános ▪ Spartakus dostal kopím ránu do stehna. Sesunul se na jedno koleno, ale držel před sebou svůj štít a odrážel ty, kteří na něj útočili, dokud jeho i velký počet mužů kolem něj neobklíčili a nerozsekali. Spartakovo tělo nikdy nikdo nenašel.

21  Literatura : Děsivé dějiny - Prohnilý římané Drazí zesnulí - Spartakus Dějepis a dlani Oxford encyklopedie


Stáhnout ppt "Spartakus.  narozen kolen roku 100 př. Kr.  jeho rodina patřila do kmene Maidů  jako mladý vstoupil do římské armády  první boj roku 74 př. Kr. ▪"

Podobné prezentace


Reklamy Google