Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladislava Zubrová Kyslík. Historie objevu -v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladislava Zubrová Kyslík. Historie objevu -v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali."— Transkript prezentace:

1 Vladislava Zubrová Kyslík

2 Historie objevu -v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali jeho vlastnosti -C. W. Scheele pojmenoval „ohnivý vzduch“ - v letech 1775 – 77 poznal A. L. Lavoisier, že kyslík je prvek, nazval jej „oxygen“ – tvořící kyselinu -v roce 1877 byl kyslík poprvé zkapalněn - v roce 1881 v A. Brin a L. W. Brin´s Oxygen Company byl plynný kyslík poprvé vyroben průmyslově -český název kyslík navrhl Jan Svatopluk Presl

3 Výskyt kyslíku -nejrozšířenější prvek na Zemi -na Zemi volný (O 2, O 3 ) nebo vázaný ve sloučeninách -značná množství kyslíku jsou také rozpuštěna ve světových oceánech a v povrchových vodách, všechen tento kyslík je biologického původu -biogenní prvek Uveďte příklady anorganických a organických sloučenin, kde se vyskytuje kyslík.

4 Vlastnosti kyslíku S pomocí periodické tabulky určete: zařazení do skupiny, oxidační čísla, elektronovou konfiguraci, počet valenčních elektronů, hodnotu elektronegativity. VI.A skupina -II, -I, 0 2s 2 2p 4 6 valenčních elektronů X (O) = 3,5 Jaké vazby bude vytvářet kyslík s jinými prvky ve sloučeninách? s ostatními prvky vytváří kovalentní vazbu

5 Vlastnosti kyslíku bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu částečně rozpustný ve vodě, s rostoucí teplotou rozpustnost klesá vytváří dvouatomovou molekulu O 2, mezi atomy kyslíku je dvojná vazba podporuje hoření t t = −218,4 °C t v = −182,96 °C existuje i atomární kyslík, vzniká elektrickým výbojem, je reaktivnější než O 2

6 Vlastnosti kyslíku v přírodě se vyskytuje jako směs 3 izotopů: 16 O 17 O 18 O 16 O – nejčastější, více než 99,73 hmotnostních % Určete u jednotlivých izotopů počet částic. 16 O8p, 8e, 8n 17 O8p, 8e, 9n 18 O 8p, 8e, 10n

7 Chemické reakce kyslíku extrémně reaktivní plyn přímo oxiduje mnoho prvků, buď při normální nebo při zvýšené teplotě s většinou prvků se přímo slučuje za vzniku oxidů: 2Hg + O 2 → 2HgO 4Fe + 3O 2 → 2Fe 2 O 3 S + O 2 → SO 2 tyto reakce jsou silně exotermní, což znamená, že při nich dochází k uvolňování velkého množství tepla.

8 Průmyslová výroba kyslíku frakční destilace zkapalněného vzduchu Na čem je založena destilace? dusík: T v = -195,7 °C kyslík: T v = -183 °C argon: T v = -186 °C

9 Laboratorní příprava kyslíku 1. tepelným rozkladem některých kyslíkatých sloučenin 2KClO 3 → 2KCl + 3O 2 (t = 400 - 500 °C) 2KNO 3 → 2KNO 2 + O 2 2HgO → 2Hg + O 2 2KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 http://www.youtube.com/watch?v=49nzzVKqgoQ

10 Laboratorní příprava kyslíku 2. rozklad některých peroxidů 2H 2 O 2 → O 2 + 2H 2 O 2BaO 2 → 2BaO + O 2

11 Sloučeniny kyslíku binární sloučeniny kyslíku s jinými prvky se nazývají oxidy, popř. peroxidy. Podle chemické reakce dělíme oxidy na: a)kyselinotvorné oxidy – většinou oxidy nekovů (CO 2, SO 2, NO 2 ) P 2 O 5 + H 2 O → 2HPO 3 CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3

12 Sloučeniny kyslíku b)zásadotvorné oxidy – oxidy elektropozitivních prvků (oxid sodný - Na 2 O, oxid vápenatý - CaO, aj.) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 Na 2 O + H 2 O → 2 NaOH MgO + H 2 O → Mg(OH) 2 c)amfoterní oxidy - oxidy kovů s nižšími oxidačními čísly; reagují s kyselinami i se zásadami (např. oxid zinečnatý – BeO, ZnO, Al 2 O 3 ) d)netečné oxidy - oxidy, které nereagují s vodou ani s vodnými roztoky kyselin nebo hydroxidů (CO, N 2 O)

13 Použití kyslíku svařování a řezání kovů (tzv. kyslíkoacetylenový plamen - až 3000°C) v hutnictví při pražení rud dýchací přístroje kapalný kyslík se využívá jako raketové palivo výroba různých chemických sloučenin (např. formaldehyd, acetaldehyd, kyselina dusičná, atd.) Kyslík se skladuje a přepravuje stlačený v ocelových lahvích označených modrým pruhem.

14 A to už je snad všechno….

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava http://www.gify.nou.cz/lid_skola.htm http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=prvek&prvek_id=1 http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/chemlat/kyslik.html http://sciencepenguin.com/wp-content/uploads/2013/09/carl.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonne_distillazione.jpg http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/f2.htm http://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jan-svatopluk-presl/jan-svatopluk-presl.jpg MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN 80-900066-6-3. ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 262 s. ISBN 80-7182-099-7 BŘEZINA, František a kol. Anorganická chemie. Olomouc: Polygrafické středisko VUP Olomouc, 1997, 395 s. ISBN 80-7067-763-5


Stáhnout ppt "Vladislava Zubrová Kyslík. Historie objevu -v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali."

Podobné prezentace


Reklamy Google