Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyslík Vladislava Zubrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyslík Vladislava Zubrová."— Transkript prezentace:

1 Kyslík Vladislava Zubrová

2 Historie objevu v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali jeho vlastnosti C. W. Scheele pojmenoval „ohnivý vzduch“ v letech 1775 – 77 poznal A. L. Lavoisier, že kyslík je prvek, nazval jej „oxygen“ – tvořící kyselinu v roce 1877 byl kyslík poprvé zkapalněn v roce 1881 v A. Brin a L. W. Brin´s Oxygen Company byl plynný kyslík poprvé vyroben průmyslově český název kyslík navrhl Jan Svatopluk Presl

3 Výskyt kyslíku nejrozšířenější prvek na Zemi
na Zemi volný (O2, O3) nebo vázaný ve sloučeninách značná množství kyslíku jsou také rozpuštěna ve světových oceánech a v povrchových vodách, všechen tento kyslík je biologického původu biogenní prvek Uveďte příklady anorganických a organických sloučenin, kde se vyskytuje kyslík.

4 Jaké vazby bude vytvářet kyslík s jinými prvky ve sloučeninách?
Vlastnosti kyslíku S pomocí periodické tabulky určete: zařazení do skupiny, oxidační čísla, elektronovou konfiguraci, počet valenčních elektronů, hodnotu elektronegativity. VI.A skupina -II, -I, 0 2s2 2p4 6 valenčních elektronů X (O) = 3,5 Jaké vazby bude vytvářet kyslík s jinými prvky ve sloučeninách? s ostatními prvky vytváří kovalentní vazbu

5 Vlastnosti kyslíku bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu
částečně rozpustný ve vodě, s rostoucí teplotou rozpustnost klesá vytváří dvouatomovou molekulu O2, mezi atomy kyslíku je dvojná vazba podporuje hoření tt = −218,4 °C tv = −182,96 °C existuje i atomární kyslík, vzniká elektrickým výbojem, je reaktivnější než O2

6 Vlastnosti kyslíku v přírodě se vyskytuje jako směs 3 izotopů:
16O 17O 18O 16O – nejčastější, více než 99,73 hmotnostních % Určete u jednotlivých izotopů počet částic. 16O 8p, 8e, 8n 17O 8p, 8e, 9n 18O 8p, 8e, 10n

7 Chemické reakce kyslíku
extrémně reaktivní plyn přímo oxiduje mnoho prvků, buď při normální nebo při zvýšené teplotě s většinou prvků se přímo slučuje za vzniku oxidů: 2Hg + O2 → 2HgO 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 S + O2 → SO2 tyto reakce jsou silně exotermní, což znamená, že při nich dochází k uvolňování velkého množství tepla.

8 Průmyslová výroba kyslíku
frakční destilace zkapalněného vzduchu Na čem je založena destilace? dusík: Tv = -195,7 °C kyslík: Tv = -183 °C argon: Tv = -186 °C

9 Laboratorní příprava kyslíku
1. tepelným rozkladem některých kyslíkatých sloučenin 2KClO3 → 2KCl + 3O2 (t = °C) 2KNO3 → 2KNO2 + O2 2HgO → 2Hg + O2 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

10 Laboratorní příprava kyslíku
2. rozklad některých peroxidů 2H2O2 → O2 + 2H2O 2BaO2 → 2BaO + O2

11 Sloučeniny kyslíku binární sloučeniny kyslíku s jinými prvky se nazývají oxidy, popř. peroxidy. Podle chemické reakce dělíme oxidy na: kyselinotvorné oxidy – většinou oxidy nekovů (CO2, SO2, NO2) P2O5 + H2O → 2HPO3 CO2 + H2O → H2CO3 SO2 + H2O → H2SO3

12 Sloučeniny kyslíku zásadotvorné oxidy – oxidy elektropozitivních prvků (oxid sodný - Na2O, oxid vápenatý - CaO, aj.) CaO + H2O → Ca(OH)2 Na2O + H2O → 2 NaOH MgO + H2O → Mg(OH)2 amfoterní oxidy - oxidy kovů s nižšími oxidačními čísly; reagují s kyselinami i se zásadami (např. oxid zinečnatý – BeO, ZnO, Al2O3) netečné oxidy - oxidy, které nereagují s vodou ani s vodnými roztoky kyselin nebo hydroxidů (CO, N2O)

13 Použití kyslíku svařování a řezání kovů (tzv. kyslíkoacetylenový plamen - až 3000°C) v hutnictví při pražení rud dýchací přístroje kapalný kyslík se využívá jako raketové palivo výroba různých chemických sloučenin (např. formaldehyd, acetaldehyd, kyselina dusičná, atd.) Kyslík se skladuje a přepravuje stlačený v ocelových lahvích označených modrým pruhem.

14 A to už je snad všechno…. 

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 262 s. ISBN BŘEZINA, František a kol. Anorganická chemie. Olomouc: Polygrafické středisko VUP Olomouc, 1997, 395 s. ISBN


Stáhnout ppt "Kyslík Vladislava Zubrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google