Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úprava odpadů z nekovových materiálů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úprava odpadů z nekovových materiálů"— Transkript prezentace:

1 Úprava odpadů z nekovových materiálů
Jan Drobný

2 Nekovové odpady Jedná se zejména o: Papír Plasty Sklo Stavební odpady

3 Postupy při zpracovávání nekovových odpadů
Obecně se při zpracování a úpravě odpadů používají tyto operace: manipulace přeprava skladování mechanická úprava kusovosti třídění a rozdružování zhutňování

4 Postupy při zpracovávání nekovových odpadů
Obecně platí: Všechny části technologických linek je potřeba navrhovat s ohledem na jejich efektivnost, ekonomičnost a ekologičnost

5 Manipulace a přeprava Hlavní kritéria při volbě vhodných manipulačních prostředků: typ a skupenství odpadních látek množství vzdálenost

6 Manipulace a přeprava Manipulační a přepravní prostředky:
Automobily, železnice, lodě, ... Nakladače Pásové dopravníky Pneumatická doprava

7 Skladování Skladovací prostory nám primárně slouží k uložení hotových částí technologického procesu, nebo částí určených k dalšímu zpracování. Dále se zde může skladovat i různý sekundární (pomocný) materiál a v neposlední řadě i pohonné hmoty.

8 Skladování Ke skladování odpadů se využívají: Budovy Haly Přístřešky
Nádrže (podzemní i nadzemní) Volné plochy

9 Skladování Požadavky na skladovací prostory:
Jednotlivé části skladů a ostatních prostor musí být vzájemně oddělené, popř. i utěsněné, aby nemohlo dojít ke smíšení různých složek odpadů ani k jejich úniku do oklního prostředí Nesmí dojít k ohrožení života ani zdraví osob a ani k ohrožení životního prostředí Musí být zajištěna snadná a bezpečná manipulace ve vnitřních i venkovních prostorech Každý sklad musí mít svůj provozní řád a také musí být dle tohoto řádu řízen

10 Mechanická úprava kusovosti
Zařízení na úpravu zrnitosti a kusovosti zařazujeme do technologických linek za účelem lepší manipulovatelnosti, skladovatelnosti a zpracovatelnosti odpadních materiálů

11 Mechanická úprava kusovosti
Základní metody: Drcení Mletí Obecně: Zdrobňování - velká energetická náročnost

12 Mechanická úprava kusovosti
Výběr vhodných rozdrobňovacích strojů - záleží zejména na: fyzikálně-chemických vlastnostech zdrobňovaného odpadu požadovaných vlastnostech a velikosti frakce velikost vstupujícího materiálu a jeho homogenita energetická náročnost a efektivita stroje

13 Mechanická úprava kusovosti
Drtiče: čelisťové kuželové válcové kladivové speciální

14 Mechanická úprava kusovosti
Mlýny: kulové tyčové gravitační vibrační běhounové válcové rotorové tryskové metací diskové hmoždířové atd.

15 Třídění a rozdružování
Důvody použití třídících a rozdružovacích zařízení: Nečistota odpadů i již vytříděných Odlišné vlastnosti separovaných odpadů (např. Plastové láhve - PET, PP, PE)

16 Třídění a rozdružování
ruční mechanické

17 Třídění a rozdružování
Ruční separace: Malé množství odpadů Dobře rozeznatelné Malá účinnost mechanické separace

18 Třídění a rozdružování
Mechanická separace: Třídění Rozdružování

19 Třídění a rozdružování
Třídění - selekce dle velikosti frakce Třídiče: mechanické hydraulické pneumatické

20 Třídění a rozdružování

21 Třídění a rozdružování
Mechanickým tříděním je získáván propad, t.j. částice žádané maximální velikosti prošlé sítem a nadsítný podíl, t.j. částice větší, které sítem neprošly. Nadsítný podíl, který by se jinak stal odpadem, je pro zvýšení výtěžnosti separačních procesů opět drcen nebo mlet a vracen do třídění.

22 Třídění a rozdružování
Hydraulické třídiče pracují na principu rozdílné sedimentace materiálu. Polydisperzní směs tuhého rozemletého materiálu je rozmíchána ve vodě a vzniklá suspenze je rozdělena na základě rozdílné sedimentační rychlosti částic. Sedimentační rychlost je závislá hlavně na rozdílu hustoty částic tříděného materiálu a vody, tvaru a geometrických rozměrech sedimentujících částic a viskozitě suspenze.

23 Třídění a rozdružování
Systémy hydraulického třídění: Plavící žlaby Hydrocyklony

24 Třídění a rozdružování
Principem pneumatického třídění je unášení rozemletého materiálu proudem vzduchu. V závislosti na rychlosti proudění vzduchu a hustotě tříděného materiálu se mění velikost unášených částic.

25 Třídění a rozdružování
Typy pneumatických třídičů: Vzduchové průtočné třídiče Vzduchové odstředivé třídiče

26 Třídění a rozdružování
Rozdružování - rozdělování materiálu na základě odlišných vlastností jeho jednotlivých složek

27 Třídění a rozdružování
Rozdružování z fyzikálního hlediska : gravitační magnetické v elektrickém poli flotační

28 Zhutňování Hlavním cílem zhutňování je dosáhnout menšího objemu zpracovávaného odpadu Snížením objemu lze dosáhnout menších nákladů na přepravu či skladování a tím zefektivnit proces zpracování a úpravy odpadů

29 Zhutňování Materiál - lis - balíky (pelety, brikety)

30 Zpracování papírového odpadu
Většinou se provádí tzv. aktivní třídění, tzn. že se vybírají tříděné položky, zbytek na páse odchází jako odpad Třídí se na kategorie: kartóny, novinový papír a různě směsi, které se liší podílem lepenky. Kontejnery obsahují asi 8% nečistot Vytříděný materiál se lisuje do balíků Papír může obsahovat určitou vlhkost (8-12%)

31 Zpracování PET odpadu

32 Zpracování skleněného odpadu

33 Zpracování stavebních a demoličních odpadů
Jedná se hlavně o : výkopovou zeminu demoliční stavební suť materiál z demolice vozovek odpady ze stavenišť

34 Zpracování stavebních a demoličních odpadů
Ruční třídění Mobilní linky Semimobilní linky Recyklační centra

35 Použitá literatura MULLER, M.: Zpracovny nekovového odpadu, Praha, ČZU, 2008, 154 s.


Stáhnout ppt "Úprava odpadů z nekovových materiálů"

Podobné prezentace


Reklamy Google