Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pč_140_Technické zobrazování__Postup kreslení technického výkresu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pč_140_Technické zobrazování__Postup kreslení technického výkresu"— Transkript prezentace:

1 Pč_140_Technické zobrazování__Postup kreslení technického výkresu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pč_140_Technické zobrazování__Postup kreslení technického výkresu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva. Slouží k lepšímu pochopení významu předmětu v běžném životě. Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách pracovních činností Je určen pro předmět Pracovní činnosti a ročník 6.

3 Náčrt (skica) Skica je označení pro předběžnou kresbu, prvotní náčrt, původní náčrtek (črta) nějakého uměleckého nebo technického nápadu. Užívá se velmi často při všech tvůrčích činnostech, zejména ve všech oblastech výtvarného umění, dále též v architektuře, designu, užité grafice, své uplatnění nalezla i v technice.

4 SKICA Skici bývají velmi často velmi improvizované a jako takové mohou být zaznamenány na nejrůznějším druhu papíru (či jiného vhodného materiálu, na který se dá kreslit a psát). Pro tvorbu skic lze v papírnictví zakoupit běžné papírové bloky, kterým pak také říkáváme skicáře - skicář.

5 Rýsovací potřeby Základními rýsovacími potřebami při kreslení technického výkresu jsou různé druhy pravítek, úhloměr, kružítko a ořezaná tužka.

6 Formáty papíru pro kreslení technických výkresů
Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní. Řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují. Řada C je navržena pro obálky. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

7 Postup při kreslení náčrtu
Prohlédneme si kreslený předmět a uvědomíme a určíme jeho tvar Uvážíme polohu hlavního pohledu Určíme počet nutných zobrazení – pohledů Stanovíme a rozvrhneme polohu pohledů na výkresu Určíme osy souměrnosti Znázorníme tvary předmětu tenkými obrysovými čárami Stanovíme, které rozměry se musí pro potřeby výroby kótovat Tlustými čárami vyznačíme viditelné hrany předmětu Doplníme obrazy potřebnými pomocnými a kótovacími čarami a zapíšeme do výkresu kóty Doplníme náčrt potřebným slovným komentářem nutným k výrobě.

8 Postup při kreslení technického náčrtu
Při kreslení náčrtu osově souměrných těles se jako první nakreslí čerchovaně tenkou čarou osy souměrnosti. Pak se kružítkem narýsují kružnice a spojí se čarami. Tak je vyznačen základní tvar tělesa.

9 Obrys tělesa Základní tvar tělesa narýsovaný tenkými čarami se vyznačí tlustou čarou. Tlustou čarou se vyznačí pouze viditelné venkovní hrany tělesa.

10 Kótovací čáry Pokud jsou viditelné hrany tělesa narýsovány tlustou čarou, narýsují se do technického výkresu kótovací čáry. Kótovací čáry slouží vynesení kót (rozměrů tělesa) mimo nákres tělesa.

11 Kóty Kóty jsou číselné údaje, které nám udávají rozměry tělesa. U strojírenských výkresů se kóty udávají v milimetrech. Kóty se vyznačují technickým písmem vždy doprostřed a nad kótovací čáru. V případě svislých kót se píší vždy vlevo.

12 Technický výkres : Dopravní značka

13 Čtení technických výkresů
Postup při čtení technických výkresů : Za výchozí zobrazení předmětu pokládáme vždy pohled zepředu Ostatní pohledy nám doplňují, vysvětlují představu o předmětu vytvořenou podle pohledu zepředu Zjistíme podobnost předmětu s různými geometrickými tvary Postupně určíme tvar každé součásti Podle tvaru jednotlivých součástí vytvoříme představu o tvaru celého předmětu Představu o předmětu si doplňujeme dalšími informacemi, které technický výkres obsahuje (rozměry, kóty, materiál, způsob obrobení a podobně)

14 Razítko na technickém výkresu
Součástí technického výkresu je razítko. Slouží k uvedení informací nutných pro výrobu jako je materiál, měřítko, počet kusů, číslo výkresu, autor výkresu, rozměry, pozice, název dílu, atd.

15 Razítko se umísťuje do pravého dolního rohu.
Součástí technického výkresu je razítko. Slouží k uvedení informací nutných pro výrobu jako je materiál, měřítko, počet kusů, číslo výkresu, autor výkresu, rozměry, pozice, název dílu, atd. Razítko se umísťuje do pravého dolního rohu.

16 PAMATUJ ! Dobrá znalost čtení technického výkresu je předpokladem přesné práce a dobrého výrobku. Dobře číst technické výkresy se naučíš osvojováním vědomostí z technického kreslení, soustavným procvičováním, trpělivostí a čtením technických výkresů.

17 Použité zdroje: Soubor:Sketch-book.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:A size illustration.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Pracovní vyučování. Praha: SPN, ISBN Obrázky a fotografie autora


Stáhnout ppt "Pč_140_Technické zobrazování__Postup kreslení technického výkresu"

Podobné prezentace


Reklamy Google