Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsahy základních obrazců Matematika – 6. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsahy základních obrazců Matematika – 6. ročník."— Transkript prezentace:

1 Obsahy základních obrazců Matematika – 6. ročník

2 Čtverec Čtverec je pravidelný čtyřúhelník. Je to rovinný útvar ohraničený čtyřmi shodnými úsečkami, jehož všechny vnitřní úhly jsou shodné. AB D C a b c d Obsah čtverce vypočteme tak, že násobíme délku jeho strany samu sebou. S = a · a

3 Čtverec Vypočti obsah čtverce s délkou strany a = 27 cm. a = 27 cm S = … cm 2 S = a · a S = 27 · 27 S = 729 S = 729 cm 2

4 Čtverec Vypočtěte plochu čtvercové zahrady s délkou strany 25 metrů. a = 25 m S = … m 2 S = a · a S = 25 · 25 S = 625 S = 625 m 2 Čtvercová zahrada má plochu 625 metrů čtverečných.

5 Obdélník Obdélník je čtyřúhelník. Je to rovinný útvar ohraničený čtyřmi úsečkami, z nichž jsou vždy dvě protilehlé stejně dlouhé a jehož všechny vnitřní úhly jsou shodné. AB D C a b c d Obsah obdélníku vypočteme tak, že vynásobíme délky dvou sousedních stran. S = a · b

6 Obdélník Vypočti obsah obdélníku s délkami stran a = 32 cm a b = 19 cm. a = 32 cm S = … cm 2 S = a · b S = 32 · 19 S = 608 S = 608 cm 2 b = 19 cm

7 Obdélník Vypočtěte plochu antukového hřiště na volejbal s tvarem obdélníku, s délkami stran 9 a 18 metrů. a = 9 m S = … m 2 S = a · b S = 9 · 18 S = 162 m 2 Antukové hřiště má výměru 162 m 2. b = 18 m S = 162

8 Pravoúhlý trojúhelník Pravoúhlý trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce, v němž jsou dvě strany na sebe kolmé. BC A b c a Obsah pravoúhlého trojúhelníku je polovinou obsahu obdélníku se stranami, které jsou na sebe kolmé. S = (a · b) : 2

9 Pravoúhlý trojúhelník Vypočti obsah pravoúhlého trojúhelníku s délkami kolmých stran a = 2,4 m, b = 19 dm. a = 2,4 m S = … dm 2 S = a · b : 2 S = 24 · 19 : 2 S = 228 S = 228 dm 2 b = 19 dm = 24 dm

10 Pravoúhlý trojúhelník Vypočtěte kolik m 2 koberce bude třeba na pokrytí podlahy trojúhelníkové místnosti, mají-li kolmé stěny délky 5 m a 6 m. a = 5 m S = … m 2 S = a · b : 2 S = 5 · 6 : 2 S = 15 S = 15 m 2 Na pokrytí podlahy bude třeba 15 m 2 koberce. b = 6 m

11 Obvody a obsahy obrazců Vypočtěte obvod a obsah čtverce s délkou strany 45 cm. o = … cm S = … cm 2 o = 4 · a o = 180 o = 180 cm Obvod čtverce je 180 cm a jeho obsah je 2 025 cm 2. o = 4 · 45 A a B b cD d C a = 45 cm S = a · a S = 45 · 45 S = 2 025 S = 2 025 cm 2

12 Obvody a obsahy obrazců Vypočtěte obvod a obsah obdélníku s délkami stran 17 cm a 9 cm. b = 9 cm S = … cm 2 o = 2·(a + b) o = 2 · 26 o = 52 S = 153 cm 2 Obvod obdélníku je 52 cm a jeho obsah je 153 cm 2. o = … cm S = a · b o = 2·(17 + 9) S = 17 · 9 S = 153 A a B b cD d C a = 17 cm o = 52 cm

13 Obvody a obsahy obrazců Vypočtěte obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku ABC, znáte-li délky stran a = 24 dm, b = 320 cm (jsou kolmé) a c = 4 m. a = 24 dm o = … dm o = a + b + c o = 24 + 32 + 40 o = 96 o = 96 dm Pravoúhlý trojúhelník má obvod 96 dm a obsah 384 dm 2. b = 320 cm c = 4 m = 32 dm = 40 dm C A b c a B S = … dm 2 S = a · b : 2 S = 24 · 32 : 2 S = 384 S = 384 dm 2

14 Obvody a obsahy obrazců Vypočtěte délku strany obdélníku s obsahem 216 cm 2 a šířkou 27 cm a jeho obvod. a = 27 cm S = a · b b = 216 : 27 b = 8 o = 70 cm Obvod obdélníku je 70 cm a délka strany b je 8 cm.. b = … cm o = 2 · (a + b) 216 = 27 · b o = 2 · (27 + 8) o = 70 A a B b cD d C S = 216 cm 2 b = 8 cm o = 2 · 35


Stáhnout ppt "Obsahy základních obrazců Matematika – 6. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google