Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.ročník Kabinet chemie (4.patro, č. 416) Konzultace po předešlé dohodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.ročník Kabinet chemie (4.patro, č. 416) Konzultace po předešlé dohodě."— Transkript prezentace:

1

2 1.ročník

3 Kabinet chemie (4.patro, č. 416) veronika.buresova@agstepanska.cz Konzultace po předešlé dohodě

4 Písemné Ústní Velké písemné opakování (vždy hlášené, váha dvojnásobná) Referáty (stejná váha jako písemka) Domácí úkoly (pokud budu známkovat, tak stejná váha jako písemka)

5 Šrámek, Kosina : Obecná a anorganická chemie, nakl. FIN Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví, nakl. SPN Šrámek, Kosina : Chemické výpočty a reakce, nakl. ALBRA

6

7 jakýkoliv

8 o Úvod základní pojmy chemické názvosloví veličiny o Složení a struktura látek stavba atomu Struktura elektronového obalu

9 o Periodická soustava prvků o Výpočty z chemických rovnic o Chemická vazba o Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických dějů o Základní pojmy chemické termodynamiky o Reakční kinetika o Protolytické reakce, roztoky o Základy anorganické chemie

10 Písemka na značky a názvy prvků z periodické tabulky s protonovým číslem 1- 57 a 72- 89

11 Přírodní věda zabývající se složením a vnitřní stavbou látek Zkoumá chemické reakce, při kterých nové látky vznikají a původní zanikají

12 Úvod do studia chemie

13 Již od dávných časů lidé stáli v údivu před faktem, že lze přeměnit jednu látku v druhou. Ačkoliv jsme dnes mágův šat vyměnili za bílý plášť a mystická a náboženská dogmata za dogmata, jímž říkáme vědecká, žasneme stále

14 Alchymie vznikla v Egyptě (též v Indii a Číně), odkud se přes Španělsko rozšířila prostřednictvím Arabů do Evropy. V Čechách dosáhla vrcholu začátkem 17. stol. za Rudolfa II.

15 V různých zemích v různých dobách Období předvědecké chemie (do 17.stol.) Cíle alchymie: - zisk nesmrtelnosti - příprava kamene mudrců, elixíru života - příprava zlata - vytvoření živé bytosti

16 Philippus Aureolus Paracelsus(1493-1541) - zastánce alchymie pro lidi (výroba léků) John Baptist van Helmont (1579-1644) - objevitel CO a NO 2

17 Praktické poznatky (pokus/omyl) Rozvoj separačních metod Metody příprav silných kyselin

18 Vznik nových přírodovědných teorií (Koperník, Galileo) Řada technických objevů Vznik prvních vědeckých institucí Vzduch = hlavní cíl zkoumání (tzv. pneumatická chemie)

19 Vznik první skutečně chemické teorie tzv. TEROIE FLOGISTONU - Johann Joachim Becher 1667 a rozšířil G.E.Stahl - flogiston (podle řeck. Phlox = plamen) - předpoklad, že látky při hoření ztrácí svou těkavou složku – látky, které shořely beze zbytku (čistý flogiston) → rozvoj chemické analýzy

20

21 Nahrazení teorie flogistonu TEORIÍ HOŘENÍ (Antoine Laurent de Lavoisier) Objevem O 2 + H 2 došlo ke zjištění, že voda není jednoduchá látka → vznik pojmu chemický prvek Vymezení pojmu STECHIOMETRIE (vycházející ze ZZH) 2CO + O 2 → 2CO 2

22 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE (John Dalton) prvky se skládají z velmi malých dále nedělitelných částic – atomů atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotností, velikostí a dalšími vlastnostmi

23 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE (John Dalton) v průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, přičemž ale nemohou vznikat nebo zanikat slučováním dvou či více prvků vznikají chemické sloučeniny, slučování probíhá jako spojování celistvých počtů atomů těchto prvků

24 1862 – první systém známých prvků (zavedení pojmu perioda) 1869 – objev PERIODICKÉHO ZÁKONA Vznik periodické tabulky prvků

25 Obrovský rozvoj - organické chemie - fyzikální chemie - chemické výroby Objev rentgenového záření a radioaktivity Rozvoj nových chemických disciplín např. biochemie

26 1) Zákon zachování hmotnosti - Lomonosov 1748, Lavoisier 1760-89 - Správně vysvětlili podstatu hoření

27 2) Zákon zachování energie - Lomonosov 1748, Mayer 1842 a další

28 3) Proustův zákon (zákon stálých poměrů slučovacích) Hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny. J.Proust 1799

29

30 4) Daltonův zákon (zákon násobných poměrů slučovacích) Pokud spolu dva prvky tvoří více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím druhého prvku, jsou vzájemně v poměrech, které je možné vyjádřit malými celými čísly. - Richter 1791, Dalton 1802-1808

31

32 5) Zákon stálých poměrů objemových při slučování plynů - Gay-Lussac 1805-1808 Plyny se slučují v jednoduchých poměrech objemových např. jeden objem kyslíku a dva objemy vodíku se slučují na dva objemy vodní páry: 2 H 2 (g) + O 2 (g) ―> 2 H 2 O(g)

33 6) Avogadrův zákon Stejné objemy všech plynů obsahují za stejného tlaku a teploty vždy stejný počet molekul. vymezení pojmu látkové množství

34 Obecná Anorganická Organická Analytická Fyzikální Chemická technologie Biochemie

35 Obsahuje základní jednotky SI a z nich odvozené druhotné veličiny Zásada pro každou veličinu- jen jedna jednotka

36 svítivostkandela cd délkametr m hmotnostkilogram kg Čassekunda s El. Proudampér A Term. Teplotakelvin K Látkové množství mol


Stáhnout ppt "1.ročník Kabinet chemie (4.patro, č. 416) Konzultace po předešlé dohodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google