Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuality z integrace veřejné dopravy v kraji Vysočina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuality z integrace veřejné dopravy v kraji Vysočina"— Transkript prezentace:

1 Aktuality z integrace veřejné dopravy v kraji Vysočina
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice

2 Shrnutí předchozí přednášky na semináři v roce 2009 (1/3)
počátky snah o integraci ještě za „okresů“ impuls pro úvahu o IDS vznikem IDS JMK 2004/5: „Integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě“ = po výstavbě nového autobusového terminálu vedle žst. se umožní časově krátký přestup mezi MAD, autobusy a vlaky (tj. scestné použití pojmu IDS) 2

3 Shrnutí předchozí přednášky na semináři v roce 2009 (2/3)
2003-4: „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“. IDS JMK hodnocena pozitivně obyvateli a samosprávou z východní části kraje Vysočina = přirozená spádovost k Brnu snahy o připojení k IDS JMK (úspěšně od trať č. 240 po Náměšť nad Osl.) 3

4 Shrnutí předchozí přednášky na semináři v roce 2009 (3/3)
KrÚ: negativně k rozšiřování IDS JMK Projekt náhrady části rozsahu drážní dopravy za dopravu linkovou (zkrác. název) v návrhu byly varianty snížení o 5, 10, 15, 30% možnost zrušení provozu na některých tratích Krajský úřad k redukci vydal tiskovou zprávu „SŽDC svévolně ruší vlakové spoje na Vysočině“, obsahující několik nepřesností 4

5 Nová studie krajského IDS
2009: „Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina“ cílem bylo „posoudit možnost vzniku integrovaného systému veřejné dopravy“ na území kraje Vysočina podle požadavků zadavatele studie 5

6 Sporný obsah nové studie (1/2)
věcné chyby v analýze současného stavu doporučeno integrovat osobní železniční dopravu a MHD Jihlava až ve druhé etapě, tedy po ukončení první etapy s integrací VLAD a všech ostatních systémů MHD/MHD navrženo, aby „za železniční spoje (minimálně!) o víkendech nebyla prováděna úhrada z rozpočtu v rámci DO, ale aby tyto spoje byly financovány (jako autobusové spoje) obcemi“ 6

7 Sporný obsah nové studie (2/2)
návrh na zajištění činnosti koordinátora IDS stávajícími úředníky Odboru dopravy a silničního hospodářství, kteří by byli posíleni o 2 nové úředníky (k tomu navíc konzultační činnost specializované firmy) „zavedení standardů (DO) by znamenalo výrazný nárůst dotací na VD s relativně malým výsledkem (počet převezených cestujících). Proto je uvedená čísla nutno brát jako dlouhodobý cíl a k jejich realizaci v praxi se přibližovat postupně za aktivní spoluúčasti obcí (i finanční)“ 7

8 Závěr nové studie „Současná dopravní obsluha je na velmi dobré úrovni. Systém veřejné dopravy zajišťuje veškeré potřeby obyvatel týkající se dopravní obslužnosti v rámci ZDO, tak jak je definuje zákon o silniční a železniční dopravě. S odstupem několika let se podařilo zajistit na kvalitní úrovni i propojení jednotlivých okresů v kraji. Toto je velmi důležité, neboť kraj vznikal z okresů původně zařazených do čtyř krajů.“ 8

9 Rozpory v závěru nové studie
okresy původně zařazeny do 3 krajů, ne 4 zákon o železniční dopravě (? o dráhách) dopravní obsluha vs. dopravní obslužnost subjektivní tvrzení: „současná dopravní obsluha je na velmi dobré úrovni“: pomocí vyhledávače spojení zjištěn rozpor (viz i časová, prostorová a tarifní návaznost) většina obcí o víkendech bez spojení veřejnou dopravou - ve studii je toto dokonce přímo uvedeno (!) 9

10 Rozpracování studie úřadem
čipové karty ihned od spuštění IDS integrace ve dvou etapách: 7/2011: severní část kraje (okresy HB, ZR) 7/2012: jižní část kraje (okresy PE, JI, TR) nezřizovat krajské kartové centrum „železnice nemůže být páteřní sítí (malá hustota kolejí, nízká rychlost, přestupy)“ organizátor v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství bude tvořen 5 pracovníky 10

11 Informování veřejnosti v tisku
náměstek hejtmana pro dopravu a majetek: „Nechceme se dát cestou Jihomoravského kraje. Náš systém přizpůsobíme potřebám obyvatel. Nebudeme platit žádného koordinátora, jako mají v Jihomoravském kraji KORDIS. Koordinaci zvládnou naši úředníci na kraji.“ MF Dnes, duben 2010 11

12 Rozhodnutí o zavedení IDS (1/3)
: zasedání Zastupitelstva kraje bod k IDS přednesl náměstek hejtmana pro dopravu a majetek: „Nebavíme se zde o IDS typu Kordis v Jihomoravském kraji. Nechceme, abysme zde prodlužovali jízdní časy, abysme zde zvyšovali zbytečně přestupy, tzn. navážet na železnici a svážet to do velkých center jako je například Brno. …“ 12

13 Rozhodnutí o zavedení IDS (2/3)
„… Kraj Vysočina má podstatně roztříštěnější strukturu, v rámci studie, která byla vypracovaná a s kterou jste všichni byli seznámeni, tak zde bylo konstatováno, že, řekněme, časové polohy, množství spojů jsou z více jak 95% vhodně položeny a že s tím není potřeba víceméně hýbat krom drobných úprav, které se dělají každý rok, jak vám vznikají a zanikají zaměstnavatelé, mění se sídla trošku.“ 13

14 Rozhodnutí o zavedení IDS (3/3)
v diskuzi vystoupili další zastupitelé, kteří kromě připomenutí některých částí studie připomínali také ekonomickou stránku fungování IDS ve smyslu vynaložených nákladů v rámci hlasování ale nebyl návrh na zavedení IDS Vysočina zastupiteli přijat 14

15 Další rozšíření IDS JMK
: integrace trati č. 241 po Moravské Budějovice do IDS JMK snaha místních samospráv o integraci trati č. 250 po Křižanov krajem zamítnuta snaha místních samospráv o integraci trati č. 251 po Rovné-Divišov krajem zamítnuta (zájem o integraci i MHD Bystřice nad P.) další snahy místních samospráv (resp. cestujících) o rozšíření budou zamítány 15

16 Snaha samospráv o integraci trati č. 251 pokračuje
měsíčník Bystřicko, 1/2011, str.3 16

17 Vlastní návrh na řešení
integrace veřejné dopravy v kraji Vysočina je opodstatněná; řešit spádovost k Brnu v dohledné době je nereálný vznik vlastního IDS kraje Vysočina řešením by byla dohoda krajů o rozšíření IDS JMK na Vysočinu – aspoň do východní části kraje (okresy TR, ZR a částečně i JI po Jihlavu včetně) – viz §3, odst. 2, první věta v rámci zákona č. 194/2010 Sb. 17

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuality z integrace veřejné dopravy v kraji Vysočina"

Podobné prezentace


Reklamy Google