Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 13. 9. 2007 – 3. 9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 13. 9. 2007 – 3. 9. 2008."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 13. 9. 2007 – 3. 9. 2008

2 Výbor ČSEKFT (volby 18. 10. 2006) pracuje v tomto složení: Geršl Vladimír (předseda), Perlík František (místopředseda), Anzenbacher Pavel (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Eybl Vladislav, Grundmann Milan, Kršiak Miloslav, Květina Jaroslav, Martínková Jiřina, Nobilis Milan, Zídek Zdeněk Sekretářka: Dagmar Havelková Revizní komise: Švihovec Jan (předseda), Kacířová Ivana, Šulcová Alexandra

3 Proběhlo celkem 6 jednání výboru (10. 10. 2007, 12. 12. 2007, 13. 2. 2008, 9. 4. 2008, 11. 6. 2008, 3. 9. 2008) MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘÍ: – Podpora celistvosti a akceschopnosti Společnosti – Snaha o rozšíření spektra odborných akcí – Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT – Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti – Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce 2008 75 let MUDr. Frantík Emil, CSc. Prof. MUDr. Hynie Sixtus, DrSc. Prof. MUDr. Jezdinský Jaroslav, CSc. 70 let Doc. MUDr. Tikal Kamil, CSc. MVDr. Vysloužil Ladislav 65 let Prof. MUDr. Farghali Hassan, DrSc. MUDr. Gaier Norbert, CSc. 60 let MUDr. Lapeš Miroslav MUDr. Strnadová Věra, CSc. 55 let MUDr. Blechová Renata MUDr. Šmíd Milan, CSc. Doc. RNDr. Yamamotová Anna, CSc. 50 let MUDr. Frajer Richard MUDr. Suchopár Josef

5 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: – 50. Česko-Slovenská psychofarmakol. konference (Lázně Jeseník 9. -13. 1. 2008) – 13. Slovensko-Česká toxikologická konference (Trenčianské Teplice, 27.- 30. 5. 2008 – 58. Farmakologické dny (Praha, 3. - 5. 9. 2008) – III. Česko-slovenská konference klin. farmakologie, 9. Česká konf. KF, 11. Česká konf. DURG a 14. Česká konf. TDM (Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20. 10. 2007 - 10. Pracovní konference klinické farmakologie (+15. konference TDM a 12. konferenci DURG (Rožnov p. Radhoštěm, 16.-18. 10. 2008)

6 ROZPOČET. V r. 2007 kladná bilance + 32 930,61 Kč (omezení výdajů; vyšší členský příspěvek; příspěvek za kolektivní členství; příspěvek z dotace MZ ČR na členství ČSEKFT v zahran. spol.; kladný výsledek 12. Č-S mezioborové toxikol. konference; příspěvek z 57. FD). K 1. 1. 2008: 168 181,85 Kč. Zpráva o hospodaření: dr. Šedivý Členské příspěvky, slevy a zrušení členství od 2006: - výše příspěvků: 250,- Kč pro pracující, 100,- Kč pro důchodce a pro mladé do 30 let; - automatické slevy pro členy a členky na rodičovské dovolené - automatické zrušení členství (při neplacení příspěvků 2 roky za sebou)

7 WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: Administrátor: MUDr. S. Mičuda, PhD (LF HK) – výrazně inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

8 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2007 (organizace - prof. Martínková) - vítězi se stali: - do 35 let: Šedý J et al. „Low concentration of isoflurane promotes the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats“ J Neurotrauma, 2007;24(9):1487-1501. - experimentální farmakologie: Nobilis M et al. „Achiral and chiral high- performance liquid chromatographic determination of flubendazole and its metabolites in biomatrices using UV photodiode-array and mass spectrometric detection“ J Chromatogr A, 2007;1149(1):112-120. Kmoníčková E et al. „Nitric oxide production in mouse and rat macrophages: A rapid and efficient assay for screening of drugs immunostimulatory effects in human cells“ Nitric Oxide, 2007;17(3-4):160-169. - toxikologie: Vodička P et al. „Association of DNA repair polymorphisms with DNA repair functional outcomes in healthy human subjects“ Carcinogenesis, 2007;28(3):657-64. - pedagogické pomůcky: Martínková J et al. „Farmakologie – pro studenty zdravotnických oborů“, Grada, 2007. Do soutěže o nejlepší odbornou práci ČLS byla vybrána publikace MUDr. P. Vodičky, CSc.

9 DALŠÍ INFORMACE – Přátelské setkání k životnímu jubileu prof.Raškové „Farmakologická škola prof. Raškové“ se uskutečnilo 16. ledna 2008 v Lékařském domě. Článek prof. Květiny k jubileu prof. Raškové otištěn v Časopisu lékařů českých, č 1/ 2008. Článek prof. Geršla o průběhu setkání vyšel v červnovém Pharmacology International. Prof. Rašková vystoupila v pořadu M. Ebena „Na plovárně“. – VZP zaslána stanovisko k tzv. nepodkročitelných mezím personálního vybavení laboratoře odbornosti 812. Laboratoř provádějící TDM hladin léčiv by jako minimum měla mít 0,5 úvazku atestovaného VŠ analytika a 0,5 úvazku atestovaného klinického farmakologa. – Upravena kritéria k posuzování prací v Soutěži ČSEKFT, rozšířen sbor hodnotitelů. Kritéria:IF (1-10 bodů), originalita a přínos výsledků (0-3), originalita a přínos metodik ( 0-3), komentář k invenci a interpretaci výsledků ( 0-3)

10 – Opakovaná jednání s PharmDr. R. Petrášem, výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP – dříve MAFS). Zaslány úvahy o možných formách spolupráce. Souhlas AIFP s přidruženým členstvím (příspěvek 30 tis. Kč + 10 tis. Kč pro ČLS JEP). – Výklad Stanov o postavení nižších organizačních jednotek - stanovisko právníka: „Nižší organizační jednotky (sekce), vytvořené podle § 4 odst. 3 Stanov v rámci organizační jednotky ČLS JEP, podléhají při své činnosti rozhodnutím orgánů organizační jednotky. Nižší organizační jednotka je ve své odborné činnosti odpovědná příslušným orgánům organizační složky ČLS JEP.“ – Zpracován návrh Stanov ČSEKFT. – Účast zástupců výboru na jednáních o koncepci transformace oborů specializačního vzdělávání. – Prof. Blahošovi zaslány náměty pro možnost popularizace lékařské vědy v médiích za naši společnost.

11 – Prof. Anzenbacher byl delegován na Shromáždění zástupců společností na EPHAR v Manchesteru a nominován jako zástupce společnosti pro volby do výboru EPHAR. – MUDr.V. Štětinová byla delegována na výroční shromáždění EUROTOX 2008 a navržena do výboru EUROTOX – Prof. Švihovec- kontaktní osoba ČSEKFT pro zpracování stanoviska pro SÚKL. – Od členů společnosti jsme neobdrželi návrhy na témata pro zařazení na 16. kongres IUPHAR v Kodani (2010). Zaslány informace o možnosti nominace do výboru IUPHAR – zatím žádný návrh. – Prof. Martínková jednala z pověření výboru (na konferenci CPT 2008) s prof. Kimem Brøsenem, presidentem kongresu WorldPharma2010, o možnostech případného zapojení naší společnosti.

12 – Nový výbor sekce Klinické farmakologie: Doc. MUDr. M. Grundmann, CSc. (předseda), Doc. MUDr. O. Mayer, CSc. (místopředseda), Doc. MUDr. P. Petr, CSc. (tajemník), MUDr. I. Kacířová, MUDr. J. Šedivý, CSc., MUDr. J. Tichá, Doc. MUDr. K. Urbánek, Ph.D. – Uděleno čestné členství ČSEKFT: prof. Anzenbacher, dr. Zídek, doc. Tichý – Prof. Anzenbacher získal ocenění EFPIA. – Provedena aktualizace e-mailových adres členů – Noví členové ČSEKFT: Mgr. L. Fuksa, Mgr. E. Brčáková, Mgr. G. Kolouchová, Mgr. Humplíková, ing. Pavlíková, ing. J. Kukačka, PhD., Mgr. A. Hodková, Mgr. L. Červený, PhD. – Farmakologické dny 2009: Bratislava (září 2009)

13 ZPRÁVA O ČINNOSTI TOXIKOLOGICKÉ SEKCE ČSEKFT ZA OBDOBÍ 2007 -2008 Výbor Toxikologické sekce pracoval ve složení: prof. J. Květina (předseda), dr. V. Štětinová (místopředsedkyně), prof. V. Eybl (sekretář), doc. M. Tichý a prof. P. Anzenbacher (členové) Aktivity: - tuzemské: a)Navržení a vyhlášení soutěže o nejhodnotnější publikaci s toxikologickou tématikou (počínaje rokem 2007). b)Organizování (spolu se slovenskou společností TOXCON) 13. Slovensko-České mezioborové toxikologické konference v Trenčianských Teplicích 27. – 30. 5. 2008. Účast: přes 120 participantů ze Slovenska, Česka a ze zemí Višegradu. Prezentováno 67 orálních sdělení a 83 posterů. Pozitiva: pokračující popularita konference i mezi „nelékovými“ toxikology, publikování abstrakt v nově vzniklém periodiku „ Interdisciplinary Toxicology“ a vybraných sdělení v impaktovaném periodiku „NeuroEndocrinol. Letters“.

14 c)Příprava semináře (v rámci mezinárodní akce REACH“) „Alternativní metody testování toxicity chemikálií“ 30. 9. – 2. 10. 08 v Praze (hlavní organizátor: doc. Miloň Tichý). d)Schválen termín 14. Česko-Slovenské mezioborové konference: 2. – 5. 6. 2009 v Brně, organizací pověřena Veterinární a farmaceutická univerzita (předsedkyně organizačního výboru: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.). - mezinárodní: Za Toxikologickou sekci ČSEKFT byla MUDr. Věra Štětinová, CSc.: a)delegována na výroční shromáždění EUROTOX 2008 (7. 10. 08), b)navržena do výboru EUROTOXu (volby se uskuteční během kongresu EUROTOX 2008). J. Květina

15 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE A SEKCE TDM ZA OBDOBÍ 2007-2008 Obě sekce zorganizovaly za rok 2007 3. Česko – Slovenskou konferenci klinické farmakologie, současně s národními konferencemi (14. Česká konference TDM, 9. Česká konference klinické farmakologie a 11. konference DURG). Hlavním organizátorem je Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. z Ústavu klinické farmakologie FNO a ZSF OU. Konference se zúčastnilo 88 klinických farmakologů, farmaceutů, analytiků, odborných i praktických lékařů. Zahraničním hostem byl Prof. Roger Jelliffe z Los Angeles. Konference v roce 2008 bude opět v Rožnově pod Radhoštěm se stejným organizátorem. Zahraničním pozvaným řečníkem bude Prof. Folke Sjöquist.

16 Na přelomu roku 2007/2008 byly provedeny nové volby do výboru Sekce klinické farmakologie s následujícím výsledkem: Grundmannpředseda Mayermístopředseda Petrtajemník Kacířováčlen Šedivýčlen Urbánekčlen Ticháčlen Výbor Sekce TDM pracoval v následujícím složení: Grundmannpředseda Tichámístopředseda Brozmanovátajemník Halačováčlen Malákováčlen Petrčlen Šedivýčlen Výbory obou sekcí nesouhlasí se zněním nového návrhu stanov ČSEKFT, které jsou nejen nedemokratické, ale ve svých důsledcích způsobí, že rozhodování o klinické problematice bude svěřeno lidem, kteří v klinice buď nikdy nepracovali nebo už dlouho nepracují. Výbory obou sekcí též nesouhlasí s cenzurováním diskusních příspěvků, pronesených na schůzi výboru ČSEKFT a zaslaných písemně ke zveřejnění.

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP ZA OBDOBÍ 13. 9. 2007 – 3. 9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google