Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnná novela občanského soudního řádu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnná novela občanského soudního řádu"— Transkript prezentace:

1 Souhrnná novela občanského soudního řádu
Aktuální změny civilního procesu ____________________________ Souhrnná novela občanského soudního řádu JUDr. Michal Žižlavský, advokát 1

2 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Východiska - tlak na rychlejší rozhodování posílení koncentrace řízení cílem není „lidovost“ (ať se každý levně soudí) zvýšení odpovědnosti účastníka za výsledek posílení teze „normální je se nesoudit“ příprava mediace a dalších odklonů (RŘ) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 2

3 Základní oblasti úpravy
Změna protokolace, elektronický soudní spis Nová úprava systému doručování Posílení koncentrace řízení Změny ohledně odůvodňování rozhodnutí Některé další změny JUDr. Michal Žižlavský, advokát 3

4 (A) Změna protokolace, el. spis
Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (A) Změna protokolace, el. spis (§40 – 44) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 4

5 Změna způsobu protokolace (§ 40)
zvukový nebo zvukově-obrazový záznam protokol (navíc) jen: a) na základě rozhodnutí soudu b) v případech, stanovených zákonem v případě rozporu má přednost záznam JUDr. Michal Žižlavský, advokát 5

6 Využitelnost pro hmotněprávní úkony (§ 41/3)
úkony vůči soudu účinné i vůči účastníkům platí i pro úkony, kde je písemná forma ústní úkon, zachycený záznamem = písemná forma lze využívat v řízení pro hmotněprávní úkony kupř. splnění požadavku písemné výzvy dle smlouvy JUDr. Michal Žižlavský, advokát 6

7 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Hodnocení dopadů končí doba protokolace „podstatného“ obsahu soudce se soustředí na jednání ne na protokolaci konec zkreslování informací při dokazování žalobce a žalovaný považuje za podstatné něco jiného soudce považuje za podstatné něco jiného dopady při využití opravných prostředků JUDr. Michal Žižlavský, advokát 7

8 Elektronický spis a nahlížení (§ 40b, § 44/4)
záznamy se uchovávají na trvalém nosiči dat (CD, DVD) strukturace záznamů (zpřehlednění, lepší orientace) spis se vede v listinné nebo elektronické podobě (zatím) soud podepisuje úkony zaručeným el. podpisem nahlížení do spisu = přehrání záznamu nebo poskytnutí kopie pamatuje se i na jiné způsoby (skenery, dig. fotoaparáty) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 8

9 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (B) Nová úprava doručování (§ 45 – 50) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 9

10 3 způsoby doručování – závazné pořadí (§ 45)
soudem při jednání nebo jiném úkonu soudu, nelze-li prostřednictvím veřejné datové sítě, nelze-li na žádost adresáta na jinou (el.) adresu doručujícím orgánem, účastníkem, jeho zástupcem JUDr. Michal Žižlavský, advokát 10

11 Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (§ 46)
prostřednictvím datové sítě do datové schránky adresa datové schránky, evidovaná dle zvl. zákona = zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu Z.č. 300/2008 Sb., účinný od - lze požádat o doručování na jinou el. adresu JUDr. Michal Žižlavský, advokát 11

12 Nová možnost rozsudku pro zmeškání
doručení prostřednictvím VDS = doručení do vlastních rukou (§ 49/6) doručí-li se žaloba a předvolání (§ 153b/1 – odkaz na § 49) + žalovaný se nedostaví k jednání, žalobce ano a navrhne to = tvrzení žalobce se pokládají za nesporná = lze vydat rozsudek pro zmeškání JUDr. Michal Žižlavský, advokát 12

13 Doručování doručujícím orgánem (§ 45/3, § 48)
na základě pověření nařízení soudu taxativní výčet doručujících orgánů kupř. i soudní exekutoři (§ 48/1,2) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 13

14 Doručování účastníkem či jeho zástupcem (§ 45/3, § 50e)
na základě pověření soudu žádost o pověření podá účastník či zástupce na adrese pro doručování nebo kdekoli adresát ale musí potvrdit (není náhradní doručení) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 14

15 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Další změny adresy pro doručování dle z. o ev. obyvatel (§ 46b) zástupce pro doručování (§ 46c) jiná úprava fikce doručení (§ 50c) (neplatí pro doručování účastníkem, zástupcem) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 15

16 (C) Posílení koncentrace řízení
Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (C) Posílení koncentrace řízení JUDr. Michal Žižlavský, advokát 16

17 Přípravné jednání (§ 114 c)
soud v podstatě nesmí nařídit jednání: a) není-li znám okruh sporných skutečností b) nejsou-li známy navrhované důkazy pokud nestačí výzva dle § 114a/2 + nevydá-li soud usnesení dle § 114b = musí nařídit přípravné jednání (vyjma bagatelních věcí) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 17

18 Neúčast na přípravném jednání
neúčast žalobce = zastavení řízení (§ 114c/7) neúčast žalovaného = fikce uznání nároku (§ 114c/6) má za následek nově rozsudek pro uznání (§ 153a/3) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 18

19 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Koncentrace řízení povinnost doplnit tvrzení a důkazy do protokolu (§ 114c/3) jen do skončení přípravného jednání (§ 114c/4) max. 30 dnů navíc z důležitých důvodů (povoluje soud) povinnost tvrzení a důkazní koncentrována do skončení PJ (§ 114c/5) (max. 30 dnů po skončení PJ) - poté již nelze (§ 118b) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 19

20 Odpovědnost účastníka/zástupce za výsledek
povinnost tvrzení a důkazní je věcí účastníků soud nesmí „pátrat“ po důkazech (změna § 120/3) pokud důkaz neplyne ze spisu, soud nesmí provést soudce má hlídat proces a rozhodovat strany se aktivně „přou“ (soud se „nepře“ na některé straně) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 20

21 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Výslech svědka (§ 126/3) odstranění „souhlasu“ soudu s kladením otázek (libovůle soudce zda souhlas dá či nedá) nahrazeno právem účastníka klást otázky soud má právo nepřipustit otázku z taxativních důvodů (sugestivní, kapciózní, zcela mimo předmět výslechu) - posílení odpovědnosti účastníka za to, že důkazem, který navrhl, bude prokázána sporná skutečnost JUDr. Michal Žižlavský, advokát 21

22 Vyjasnění pozice statutárních orgánů (§ 126a)
bylo sporné, zda se bývalí SO slyší jako svědci nebo účastníci vyjasňuje se, že se slyší jako účastníci chybí ale odkaz na § 131/1 (jen na 131/2 a 3) prolomení možnosti „nesouhlasu“ účastníka JUDr. Michal Žižlavský, advokát 22

23 (D) Změny v odůvodňování rozhodnutí
Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (D) Změny v odůvodňování rozhodnutí JUDr. Michal Žižlavský, advokát 23

24 Vazba na ústní odůvodnění
soulad vyhlášeného a písemného odůvodnění (§ 157/2) tlak na odůvodnění při vynesení rozhodnutí (již nyní § 156/1) možná námitka porušení § 156/1 při pouhém odkazu písemné (elektronické) vyhotovení se nesmí lišit + bude zvukový záznam z jednání - tlak na důvody před vynesením rozsudku (ne hledání poté) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 24

25 Rozšíření rozhodnutí bez odůvodnění (§ 169/2)
Když se zcela vyhovuje: předběžné opatření (může být problematické) zajištění důkazu rozhodnutí o návrhu, kterému nikdo neodporoval usnesení o vedení řízení, nepříslušnosti apod. JUDr. Michal Žižlavský, advokát 25

26 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (E) Některé další změny JUDr. Michal Žižlavský, advokát 26

27 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Dědické řízení posílení postavení notářů v dědictví (mohou vše, vyjma toho co může jen soud) soud nově zjišťuje evidenci smluv o SJM (§ 175c/2) likvidace dědictví i exekuční dražbou (§ 175u/1) souhlas k soudu jen při prodeji mimo dražbu (§ 175zd) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 27

28 Řízení o způsobilosti k PÚ
opatrovníkem vyšetřovaného je blízká osoba nelze-li, ustanoví soud opatrovníkem advokáta (§ 187/1) JUDr. Michal Žižlavský, advokát 28

29 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz
Některé další změny odvolání nad Kč – dosud Kč (§ 202/2) dovolání ne 20 a 50 tis. Kč ale 50 a v obch. věcech 100 tis. Kč (§ 237/2) další změny, odstranění nedostatků dle poznatků praxe sněmovní tisk 559/0 ( JUDr. Michal Žižlavský, advokát 29


Stáhnout ppt "Souhrnná novela občanského soudního řádu"

Podobné prezentace


Reklamy Google