Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Michal Žižlavský, advokát 1 Aktuální změny civilního procesu ____________________________ Souhrnná novela občanského soudního řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Michal Žižlavský, advokát 1 Aktuální změny civilního procesu ____________________________ Souhrnná novela občanského soudního řádu."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 1 Aktuální změny civilního procesu ____________________________ Souhrnná novela občanského soudního řádu

2 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 2 Východiska - tlak na rychlejší rozhodování -posílení koncentrace řízení -cílem není „lidovost“ (ať se každý levně soudí) -zvýšení odpovědnosti účastníka za výsledek -posílení teze „normální je se nesoudit“ -příprava mediace a dalších odklonů (RŘ)

3 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 3 Základní oblasti úpravy (A)Změna protokolace, elektronický soudní spis (B)Nová úprava systému doručování (C)Posílení koncentrace řízení (D)Změny ohledně odůvodňování rozhodnutí (E)Některé další změny

4 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 4 Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (A) Změna protokolace, el. spis (§40 – 44)

5 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 5 Změna způsobu protokolace (§ 40) -zvukový nebo zvukově-obrazový záznam -protokol (navíc) jen: a)na základě rozhodnutí soudu b)v případech, stanovených zákonem -v případě rozporu má přednost záznam

6 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 6 Využitelnost pro hmotněprávní úkony (§ 41/3) -úkony vůči soudu účinné i vůči účastníkům -platí i pro úkony, kde je písemná forma -ústní úkon, zachycený záznamem = písemná forma -lze využívat v řízení pro hmotněprávní úkony -kupř. splnění požadavku písemné výzvy dle smlouvy

7 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 7 Hodnocení dopadů -končí doba protokolace „podstatného“ obsahu -soudce se soustředí na jednání ne na protokolaci -konec zkreslování informací při dokazování -žalobce a žalovaný považuje za podstatné něco jiného -soudce považuje za podstatné něco jiného -dopady při využití opravných prostředků

8 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 8 Elektronický spis a nahlížení (§ 40b, § 44/4) -záznamy se uchovávají na trvalém nosiči dat (CD, DVD) -strukturace záznamů (zpřehlednění, lepší orientace) -spis se vede v listinné nebo elektronické podobě (zatím) -soud podepisuje úkony zaručeným el. podpisem -nahlížení do spisu = přehrání záznamu nebo poskytnutí kopie -pamatuje se i na jiné způsoby (skenery, dig. fotoaparáty)

9 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 9 Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (B) Nová úprava doručování (§ 45 – 50)

10 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 10 3 způsoby doručování – závazné pořadí (§ 45) 1.soudem při jednání nebo jiném úkonu soudu, nelze-li 2.prostřednictvím veřejné datové sítě, nelze-li 3.na žádost adresáta na jinou (el.) adresu 4.doručujícím orgánem, účastníkem, jeho zástupcem

11 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 11 Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (§ 46) -prostřednictvím datové sítě do datové schránky -adresa datové schránky, evidovaná dle zvl. zákona =zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu Z.č. 300/2008 Sb., účinný od 1.7. 2009 -lze požádat o doručování na jinou el. adresu

12 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 12 Nová možnost rozsudku pro zmeškání -doručení prostřednictvím VDS = doručení do vlastních rukou (§ 49/6) -doručí-li se žaloba a předvolání (§ 153b/1 – odkaz na § 49) +žalovaný se nedostaví k jednání, žalobce ano a navrhne to =tvrzení žalobce se pokládají za nesporná =lze vydat rozsudek pro zmeškání

13 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 13 Doručování doručujícím orgánem (§ 45/3, § 48) -na základě pověření nařízení soudu -taxativní výčet doručujících orgánů -kupř. i soudní exekutoři (§ 48/1,2)

14 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 14 Doručování účastníkem či jeho zástupcem (§ 45/3, § 50e) -na základě pověření soudu -žádost o pověření podá účastník či zástupce -na adrese pro doručování nebo kdekoli -adresát ale musí potvrdit (není náhradní doručení)

15 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 15 Další změny -adresy pro doručování dle z. o ev. obyvatel (§ 46b) -zástupce pro doručování (§ 46c) -jiná úprava fikce doručení (§ 50c) (neplatí pro doručování účastníkem, zástupcem)

16 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 16 Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (C) Posílení koncentrace řízení

17 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 17 Přípravné jednání (§ 114 c) -soud v podstatě nesmí nařídit jednání: a)není-li znám okruh sporných skutečností b)nejsou-li známy navrhované důkazy -pokud nestačí výzva dle § 114a/2 +nevydá-li soud usnesení dle § 114b =musí nařídit přípravné jednání (vyjma bagatelních věcí)

18 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 18 Neúčast na přípravném jednání -neúčast žalobce = zastavení řízení (§ 114c/7) -neúčast žalovaného = fikce uznání nároku (§ 114c/6) -má za následek nově rozsudek pro uznání (§ 153a/3)

19 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 19 Koncentrace řízení -povinnost doplnit tvrzení a důkazy do protokolu (§ 114c/3) -jen do skončení přípravného jednání (§ 114c/4) -max. 30 dnů navíc z důležitých důvodů (povoluje soud) -povinnost tvrzení a důkazní koncentrována do skončení PJ (§ 114c/5) (max. 30 dnů po skončení PJ) -poté již nelze (§ 118b)

20 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 20 Odpovědnost účastníka/zástupce za výsledek -povinnost tvrzení a důkazní je věcí účastníků -soud nesmí „pátrat“ po důkazech (změna § 120/3) -pokud důkaz neplyne ze spisu, soud nesmí provést -soudce má hlídat proces a rozhodovat -strany se aktivně „přou“ (soud se „nepře“ na některé straně)

21 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 21 Výslech svědka (§ 126/3) -odstranění „souhlasu“ soudu s kladením otázek (libovůle soudce zda souhlas dá či nedá) -nahrazeno právem účastníka klást otázky -soud má právo nepřipustit otázku z taxativních důvodů (sugestivní, kapciózní, zcela mimo předmět výslechu) - posílení odpovědnosti účastníka za to, že důkazem, který navrhl, bude prokázána sporná skutečnost

22 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 22 Vyjasnění pozice statutárních orgánů (§ 126a) -bylo sporné, zda se bývalí SO slyší jako svědci nebo účastníci -vyjasňuje se, že se slyší jako účastníci -chybí ale odkaz na § 131/1 (jen na 131/2 a 3) -prolomení možnosti „nesouhlasu“ účastníka

23 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 23 Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (D) Změny v odůvodňování rozhodnutí

24 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 24 Vazba na ústní odůvodnění -soulad vyhlášeného a písemného odůvodnění (§ 157/2) -tlak na odůvodnění při vynesení rozhodnutí (již nyní § 156/1) -možná námitka porušení § 156/1 při pouhém odkazu -písemné (elektronické) vyhotovení se nesmí lišit +bude zvukový záznam z jednání -tlak na důvody před vynesením rozsudku (ne hledání poté)

25 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 25 Rozšíření rozhodnutí bez odůvodnění (§ 169/2) Když se zcela vyhovuje: -předběžné opatření (může být problematické) -zajištění důkazu -rozhodnutí o návrhu, kterému nikdo neodporoval -usnesení o vedení řízení, nepříslušnosti apod.

26 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 26 Aktuální změny civilního procesu _____________________________ (E) Některé další změny

27 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 27 Dědické řízení -posílení postavení notářů v dědictví (mohou vše, vyjma toho co může jen soud) -soud nově zjišťuje evidenci smluv o SJM (§ 175c/2) -likvidace dědictví i exekuční dražbou (§ 175u/1) -souhlas k soudu jen při prodeji mimo dražbu -(§ 175zd)

28 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 28 Řízení o způsobilosti k PÚ -opatrovníkem vyšetřovaného je blízká osoba -nelze-li, ustanoví soud opatrovníkem advokáta (§ 187/1)

29 JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz 29 Některé další změny -odvolání nad 10 000 Kč – dosud 2 000 Kč (§ 202/2) -dovolání ne 20 a 50 tis. Kč ale 50 a v obch. věcech 100 tis. Kč (§ 237/2) -další změny, odstranění nedostatků dle poznatků praxe -sněmovní tisk 559/0 (www.psp.cz)


Stáhnout ppt "JUDr. Michal Žižlavský, advokát 1 Aktuální změny civilního procesu ____________________________ Souhrnná novela občanského soudního řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google