Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.Definování rozměrů zobrazených předmětů. 3.1 Kótování - základní pojmy a požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.Definování rozměrů zobrazených předmětů. 3.1 Kótování - základní pojmy a požadavky."— Transkript prezentace:

1 3.Definování rozměrů zobrazených předmětů. 3.1 Kótování - základní pojmy a požadavky

2 Zobrazení technického předmětu: vypovídá o tvarech předmětu, neznamená určení rozměrů předmětu (i když je provedeno v měřítku) Určení rozměrů a jejich přesnosti na technických výkresech a technických náčrtech je definováno kótováním. Úvodní poznámka.

3 Základní pojmy: Kótovací čára (přímá, dlouhá) Hodnota kóty (kóta) Hraničící symbol šipka vnitřní (otevřená) Hraničící symbol šipka vnitřní (otevřená) Vynašecí čára Pomocná čára

4 Základní pojmy: Kótovací čára (přímá, krátká) Kótovací čára (přímá, krátká) Hraničící symbol (úsečka) Hraničící symbol Šipka vnější (otevřená) Hraničící symbol šipka vnější (otevřená)

5 Základní pojmy: Kótování oblouku (hodnota kóty ve stupních) Kótování radiusu (doplňkový symbol, hodnota kóty Kótování na odkazové čáře (odkaz.čára, praporek o.č., kóta) Kótování průměru (doplňkový symbol, hodnota kóty)

6 Poznámky: A)Hodnota délek (přímé kóty) se uvádí zásadně v mm. Jednotka se neuvádí. B) Hodnota úhlů (úhlová kóta) se uvádí ve stupních. Hodnota stupeň se zapisuje i při kótách menších než 1 stupeň. Příklad: 0 ° 50΄ C) Kóty se zapisují technickým normalizovaným písmem D) Při kótování některých rozměrů se uvádí doplňkové symboly Cíl: zefektivnit tvorbu i čtení výkresu PŘÍKLADY: Ø………………………kóta průměru R………………………kóta poloměru T………………………kóta tlouštky S………………………kóta sférické plochy ◦, ΄ …………………. stupeň, minuta ……………………symbol čtyřhranu …………………..symbol šestihranu atd. M………………………metrický závit

7 Hlavní zásady kótování na výkresech: KÓTY: 1.Kóty se na kótovací čáry zapisují tak, aby byly čitelné při pohledu od spodního a pravého okraje výkresu Příklad A

8 Hlavní zásady kótování na výkresech: KÓTY : 1.Kóty se na kótovací čáry zapisují tak, aby byly čitelné při pohledu od spodního a pravého okraje výkresu Příklad B: Sektor v němž se doporučuje zapisovat kótu na odkazovou čáru Přímé kóty Obloukové kóty Sektor v němž se doporučuje zapisovat kótu na odkazovou čáru

9 2. Podle ČSN se kóta zapisuje nad kótovací čáru tak, aby účaří kóty nesplývalo s kótovací čar 3. Velikost písma pro zápis kóty se volí taková, aby - kóta byla čitelná i při předpokládaném zmenšení dokumentu - velikost písma byla úměrná zvolenému formátu výkresu Doporučení: A4, A3 - 3,5 až 7mm 4.Kóta nesmí být protínána žádnou čarou. V případě potřeby se čára(y), které by jí protínaly přeruší.

10 5. Na výkresu musí být uvedeny vždy všechny tři hlavní kóty- to je: délka objektu výška objektu šířka (tloušt´ka) objektu)

11 5.Kóta se zapisuje přednostně doprostřed nad kótovací čáru. Pokud to není možné pak (pořadí určuje prioritu): - vpravo mezi vynášecí čáry - vlevo mezi vynášecí čáry - vpravo od pravého hraničícího symbolu kót.čáry - vlevo od levého hraničícího symbolu kót.čáry - na odkazovou čáru - pod kótovací čáru doprostřed, vpravo nebo vlevo

12 6. Vypovídací hodnotu kóty lze zpřesnit: a) teoretická (výpočtová) hodnota kóty b) kóta pro informaci (nemá význam pro správnost součástky) c) zobrazení tvaru kótovaného prvku neodpovídá hodnotě kóty

13 7. Za kótou lze uvést další doplňkové údaje, jako jsou např. : - Předpis tolerance - číselnými hodnotami ……………………..(b) - zápisem tolerančních značek soustavy tolerancí a uložení …………………..(c, d). - Hloubka nenakreslené neprůchozí válcové díry……..(e) - Délka nenakresleného vnitřního závitu ………………..(f).

14 Kótovací a vynášecí (pomocné) čáry: 1.Tyto čáry se kreslí tenkou souvislou (pravidelnou) čarou. 2. Kótovací čáry se nesmějí vzájemně protínat ani nemají být protínány jinými čarami. (Výjimku tvoří kótování soustředných kružnic). Protínání kót.čáry osou Protínání kót.čar a os

15 3. Vzdálenost kótovací čáry od obrysu předmětu a kótovacích čar mezi sebou musí být dostatečná pro zápis kót Doporučení: pro formáty A3, A4 má být vzdálenost 8 až10 mm. 4. Kótovací čára se nesmí ztotožnit s obrysovou čárou, odkazovou čárou, osou ani pomocnou čárou.

16 5. Kótovací čáry se umísťují přednostně vně obrazu předmětu. Umístit ji do obrazu lze tehdy, kdy to nezhorší přehlednost výkresu (a). 6. Vynášecí čáry se zpravidla prodlužují o 1 až 2 mm za kótovací čáru (a). 7. Vynášecí čáry vycházejí z obrysových čar (a) a

17 8. Kótovací čáru lze protáhnout za pomocnou (obrysovou) čáru pro zakreslení vnějších šipek či zápis kóty (b). 9. Lze užít i způsob, kdy se mezi obrysovou čarou a počátkem pomocné čáry ponechá mezera (c). 10. Vynášecí čáry mohou být nahrazeny osami (d). b c d

18 11. kótovací čáry sledují kótovaný rozměr (jsou kolmé na obrysové čáry určující kótovaný rozměr (výjimka : kótování oblouku, kružnice) 12. Je-li obraz přerušen kótovací čára se nepřerušuje (e). 13. Je-li to účelné lze vynášecí čáry nakreslit jinak než kolmo ke kótovací čáře (f) 14. Vynášecí (pomocné)čáry mohou vycházet i z řešených průsečíků (g). ef g

19 Kreslení hraničících symbolů (značek): 1.Pro užití na technických dokumentech jsou normalizovány tyto hraničící symboly: ……..šipka otevřená -15° ……..šipka otevřená -90° …….šipka otevřená - 30° ……..šipka uzavřená ……..hrančící úsečka 2. V elektrotechnice a strojírenství se jako hraničící značky užívají šipky tvaru (a), (c) a (d) a hraničící úsečka (e). Délka šipek je 2,5 až 5 mm, kreslí se tenkými čarami.

20 3. U dostatečně dlouhých kótovacích čar se kreslí vnitřní šipky (obr.A - kóta 50), u krátkých kótovacích čar se šipky umisťují vně vynášecích (pomocných) či obrysových čar (obr. B - kóty 2 a 6). A B

21 4. Jestliže se v řetězci kótovacích čar střídají krátké i dlouhé kótovací čáry, hraničící šipky krátkých čar se vynechávají (obr. C). 5. Je-li v řetězci několik krátkých kótovacích čar, nahrazují se dvě přiléhající šipky hraničící úsečkou. Řetězec se ukončí vždy vnějšími šipkami (obr. D). CD

22 6. Tam, kde by řetězec byl veden přes obrysové hrany, se užití hraničících úseček nedoporučuje. V takovém případě je vhodné řetězec rozložit (obr. E ). 7.Hraničící šipky nesmí protínat žádná čára. V místě šipky se čára přeruší (obr. E ) nebo se užijí vnější šipky (obr. F ). E F


Stáhnout ppt "3.Definování rozměrů zobrazených předmětů. 3.1 Kótování - základní pojmy a požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google