Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doma můžu rozbíjet co chci. I can break anything I want at home.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doma můžu rozbíjet co chci. I can break anything I want at home."— Transkript prezentace:

1 Doma můžu rozbíjet co chci. I can break anything I want at home.

2 Co to je za člověka co jede mým autem? Who is that person driving my car?

3 Tohle auto mám už pět let. I have had this car for 5 years.

4 Jak dlouho už to auto opravuješ? How long have you been repairing the car?

5 Už jsi to auto spravil? Have you repaired the car?

6 Co jsi zrovna dělal? -- Jel jsem autem. What were you doing? -- I was driving.

7 Procházel jsem zrovna parkem když mě okradli. I was walking through the park when I got robbed.

8 Phila každý rok někdo okrade. Phil gets robbed every year.

9 Od té doby co se sem nastěhoval Davida neokradli. David has not been robbed since he moved in here.

10 Pomoc! Někdo mě chce okrást! Help! I am being robbed!

11 Tohle auto je moje a tamto je její. This car is mine and that one is hers.

12 Kdo tě učil mluvit anglicky? Who taught you to speak English?

13 Kdo tě učí anglicky? Who teaches you English?

14 Jak dlouho už tě učí anglicky? How long has he been teaching you English?

15 Učím se na zkoušku tak mě prosím nechej na pokoji. I am studying for an exam so please leave me alone.

16 Máš už za sebou svoji první hodinu? Have you had your first lesson yet?

17 Ti lidi co jsem je potkal v Brně k nám dnes večer přijdou. The people (that) I met in Brno are coming over tonight.

18 Nemůžeš mi dát cokoli chci. You can't give me anything (that) I want.

19 Už jsem řekl všechno co vím. I've told you everything (that) I know.

20 Ta kočka co ji sežral náš pes nebyla vaše, nebo ano? The cat (that) our dog ate wasn't yours, was it?.

21 Kolik stálo to jídlo? How much did the meal cost?

22 Většinu z těchto filmů jsem už někdy viděl. I have seen most of these films before.

23 Tohle je nejlepší kniha jakou jsem kdy četl. This is the best book I have ever read.

24 Kolik je hodin? -- Mrknu se na hodinky. What time is it? -- I'll check my watch.

25 To co jsem viděl se mi líbilo. I liked what I saw.

26 Já svůj pokoj musím uklízet každý den. I have to clean up my room every day.

27 Musíš ten pokoj uklidit? Do you have to clean up the room?

28 Já ten pokoj uklízet nemusím. I don't have to clean up the room.

29 Audrey musí dnes večer zůstat doma. Audrey has to stay at home tonight.

30 To prase je nutné zastřelit. The pig has to be shot.

31 Opravdu se musíš starat o svou sestru? Do you really have to look after your sister?

32 Musím jít s tebou? Do I have to join you?

33 Musí tu dohodu podepsat všichni? Does everyone have to sign the deal?

34 Řekli mi, že se jeho příkazy nemusíš řídit. I've been told that you don't have to follow his orders.

35 Nikdo nemusí pracovat pokud opravdu nechce. Nobody has to work unless they really want to.

36 Není nutné ji informovat. She doesn't have to be informed.

37 Taková auta není nutné udržovat. Cars like that don't have to be maintained.

38 Nakonec jsem musel říct pravdu. In the end, I had to tell the truth.

39 Ani jeden z nich za to jídlo nemusel platit. Neither of them had to pay for the meal.

40 Musel některý z vás dvou něco platit? Did either of you have to pay anything?

41 John nás zklamal, proto bylo nutné jej vyhodit. John let us down, that's why he had to be fired.

42 Dokument nebylo nutné orazítkovat. The paper didn't have to be stamped.

43 Tu smlouvu bylo nutné přepsat. The contract had to be rewritten.

44 Požádali mě abych napsal zprávu. I have been asked to write a report.

45 Včera mě požádali abych napsal zprávu. I was asked to write a report yesterday.

46 Sedím tady už dvě hodiny. I have been sitting here for two hours.

47 Včera byla vyloupena jedna banka. A bank was robbed yesterday.

48 Požádají jej někdy aby tu zprávu napsal? Will he ever be asked to write the report ?

49 Tohle auto se opravuje jednou za rok. This car is repaired once a year.

50 To auto se právě opravuje. This car is being repaired.

51 Kdo jej vybral? Who chose him?

52 Proč jej vybrali? Why was he chosen?

53 Kdo tyhle lidi vybírá? Who chooses these people?

54 Proč tyhle lidi John vybírá? Why does John choose these people?

55 Co chceš dělat? What are you going to do?

56 Kdy tam jela? Kdy tam byla? When did she go there?

57 Byla tam minulý rok na dovolené. She went there last year on vacation.

58 Kam to ta holka jde? Where is the girl going?

59 Proč tam chodí každý den? Why does she go there every day?

60 Chodí tam každý den. She goes there every day.

61 Musel jsem tam jít. I had to go there.

62 Proč jsi tam musel jít? Why did you have to go there?

63 Budu muset odejít. I will have to leave.

64 Nemuseli by mi to říct. They wouldn't have to tell me.

65 Musím ti pomáhat? Do I have to help you?

66 Chceš abych tady zůstal? Do you want me to stay?

67 Požádali jsme jej aby bydlel s námi. We asked him to live with us.

68 Poprosila jsi jej aby bydlel s námi? Did you ask him to live with us?

69 Neumírej. Don't die.

70 Neumírejme. Let's not die.

71 Podle mě tam nebude schopen žít. I don't think that he will be able to live there.

72 Podle mě nemáš pravdu. I think you're wrong.

73 Budeme tam muset jít. We will have to go there.

74 Kam chceš aby plavala? Where do you want her to swim?

75 Nedovolili by mi vyhrát. I wouldn't be allowed to win.

76 Dovolí mi vyhrát. I will be allowed to win.

77 Dovolili mi vyhrát. I was allowed to win.

78 Měli jsme dovoleno vyhrát. We were allowed to win.

79 Musela to říct? Did she have to say it?

80 Nechtěl jsem abys to slyšela. I didn't want you to hear it.

81 Měl by ses na to jít podívat. You should go see it.

82 Co chceš říct? What are you going to say?

83 Podle mě tam nešel. I don't think he went there.

84 Musí tam jít? Does he have to go there?

85 Kdo to řekl? Who said it?

86 Co to říkáš? What are you saying?

87 Nehodlám mu děkovat. I am not going to thank him.

88 Řekli jsme si, že zůstaneme spolu. We told each other we would stay together.

89 Už mi o tom povýšení řekli. I have been told about the promotion.

90 Řekli mi, že je nějaký problém. I was told there was a problem.

91 Lidi mi často říkají že jsem otravný. I am often told I am annoying.

92 Brzo mi to řeknou. I will be told soon.

93 To prase není nutné zastřelit. The pig doesn't have to be shot.

94 To je pravda. That's true.

95 Bylo nutné říct pravdu. The truth had to be told.

96 Vyhodili mě. I was fired.

97 Jak dlouho už učíš? How long have you been teaching?

98 Jak dlouho jsi učil? How long did you teach?

99 Jak dlouho s ním už mluvíš? How long have you been talking to him?

100 Sprchuju se. I am having a shower.

101 Jak dlouho už ten dům máš? How long have you had the house?

102 Jak dlouho jsi ji znal? How long did you know her?

103 Je v tomhle pokoji televize? Is there a TV in this room?

104 Na ulici nejsou žádní lidé. There are no people on the street.

105 Kolik je sněhu? How much snow is there?

106 Venku není moc sněhu. There isn't much snow outside.

107 Je tady nějaký telefon? Is there a phone here?

108 Venku na tebe čeká nějaký muž. There is a man waiting for you outside.

109 Měl by tam být i bazén. There should be a pool there too.

110 Je tady moc málo peněz na to aby se kupovalo auto. There's too little money here to buy a car.

111 Mohl by v kanceláři být počítač? Could there be a computer in the office?

112 Dnes večer bude večírek. There is going to be a party tonight.

113 Bude v sobotu test? Will there be a test on Wednesday?

114 Bude na tom večírku hodně lidí? Is there going to be a lot of people at the party?

115 Když se to stalo, byl tam nějaký policajt? When it happened, was there a policeman there?

116 Proč není dost jídla pro všechny? Why isn't there enough food for everyone?

117 Byly nějaké dotazy? Were there any questions?

118 Nemohl jsi toho moc udělat, že? There was little you could do, wasn't there?

119 Co se dá říct? What is there to say?

120 Nedalo se nic říct. There was nothing to say.

121 Zdá se, že tu máme problém. There seems to be a problem here.

122 V domě je hrozná zima, i když venku je horko. It's very cold in the house, even though it's hot outside.

123 Které to auto je tvoje? -- Tohle je Dickovo a ty ostatní jsou mého otce. Which car is yours? -- This one is Dick's and the other ones are my father's.

124 Co máš za auto? What sort of car do you have?

125 John už tady není. John isn't here any more.

126 Tahle flaška je moje a tamta je tvoje. This bottle is mine and that one is yours.

127 Tahle flaška je moje a ta plná je tvoje. This bottle is mine and the full one is yours.

128 Kdo to udělal? Who did it?

129 Co udělal? What did he do?

130 Proč to udělal? Why did he do it?

131 Kdysi jsem fotbal hrával ale teď už ne. I used to play football but I don't anymore.

132 Ta žena co jsi ji včera praštil tě chce žalovat. The woman you hit yesterday is going to sue you.

133 Ta žena co tě praštila právě volala a sháněla tě. The woman who hit you has just called for you.

134 To byl nejhorší film jaký jsem kdy viděl. That was the worst film I have ever seen.

135 Nejdelší had jaký mě kdy napadl měřil 15 stop. The longest snake that has ever attacked me was 15 feet long.

136 Příslušníku, napadl mě černovlasý muž s ostrým nožem. Officer, I have been attacked by a black-haired man with a sharp knife.

137 Čím jíš tohle jídlo? Čím se tohle jídlo jí? What do you eat this food with?

138 Pokud mě někdo napadne, budu se bránit. If I am attacked, I will fight back.

139 Mně to nevadí. I don't mind.

140 Mně to vadit nebude. I won't mind.

141 Mně to nevadilo. I didn't mind.

142 Jí to vadit nebude, nebo jo? She won't mind, will she?

143 Nemusela se vrátit. She didn't have to come back.

144 Chci abys zavřel ty dveře. I want you to close the door.

145 Opravdu musí chodit do školy? Does he really have to go to school?

146 Byl to film na který se museli dívat všichni. It was a film (that) everyone had to watch.

147 Bude večírek? Is there going to be a party?

148 Zatím proběhlo 250 leteckých úderů. There have been 250 air strikes so far.

149 Minulý rok proběhlo 250 leteckých úderů. There were 250 air strikes last year.

150 Zdá se, že mě zná. He seems to know me.

151 Zdá se, že mě tví rodiče mají rádi. Your parents seem to like me.

152 Zdá se, že jsem oblíbený. I seem to be popular.

153 Zdálo se, že nám to docela jde. We seemed to be doing quite well.

154 Jim je ještě chytřejší než já. Jim is even smarter than I am.

155 Pokud jej uvidím, řeknu mu to. If I see him, I will tell him.

156 Kdybych měl auto, vzal bych tě domů. If I had a car, I would take you home.

157 Kdybych to věděl, tak bych nepřišel. If I had known that, I wouldn't have come.

158 Ten dům není nutné prodat. The house doesn't have to be sold.

159 Ten dům není možné prodat. The house can't be sold.

160 Mému otci to bylo nutné říct. My father had to be told.

161 Nepodařilo se nám je najít. We weren't able to find them.

162 Budeš moci nám dát ty informace co potřebujeme? Will you be allowed to give us the information we need?

163 Řekl jsem mu ať zavře hubu. I told him to shut up.

164 Chci abys zmlknul. I want you to shut up.

165 Všechno co řekla byla pravda. Everything she said was true.

166 Ať jsem se snažil sebevíc, nepodařilo se mi je zachránit. No matter how hard I tried, I wasn't able to rescue them.

167 Můžu si dát ještě trochu vína? Can I have some more wine?

168 Obávám se, že potřebujeme ještě dva lidi. I'm afraid we need two more people.

169 Dokud to nezjistím, tak Benovi nic neříkej. Until I find out, don't tell Ben anything.

170 Až se s ním potkáš, pozdravuj. When you meet him, say hello for me.

171 Kdy k tomu dojde? When will it happen?

172 Až k tomu dojde, chci abys dával pozor. When it happens, I want you to pay attention.

173 Nedaří se mi koncentrovat. (poslední dobou) I haven't been able to concentrate.

174 Nebudu se moct koncentrovat. I won't be able to concentrate.

175 Nemohl jsem se koncentrovat. I wasn't able to concentrate.

176 Dovolil mě odejít. He allowed me to leave.

177 Řekl mi abych odešla. He told me to leave.

178 Požádal mě abych odešla. He asked me to leave.

179 Chce abych odešla. He wants me to leave.

180 Co bys dělal kdybys měl milion dolarů? What would you do if you had a million dollars?

181 V tomhle městě by mělo být víc barů. There should be more bars in this town.

182 Co musím udělat? What do I have to do?

183 Co mám udělat? (Co chceš abych udělal?) What do you want me to do?

184 Co mám jako dělat? What am I supposed to do?


Stáhnout ppt "Doma můžu rozbíjet co chci. I can break anything I want at home."

Podobné prezentace


Reklamy Google