Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Lidmila Peka ř ová www.drpek.cz 1. 2  -rodi č e mohou pracovat-  -jsou ve v ě tší pohod ě na hru s d ě tmi-  -zvládají práci doma ve v ě tším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Lidmila Peka ř ová www.drpek.cz 1. 2  -rodi č e mohou pracovat-  -jsou ve v ě tší pohod ě na hru s d ě tmi-  -zvládají práci doma ve v ě tším."— Transkript prezentace:

1 Dr. Lidmila Peka ř ová www.drpek.cz 1

2 2

3  -rodi č e mohou pracovat-  -jsou ve v ě tší pohod ě na hru s d ě tmi-  -zvládají práci doma ve v ě tším klidu-  -nevzniká partnerské nap ě tí kdo a kdy-  -vyzvedávají d ě ti v č as z MŠ-  -chrání d ě ti p ř ed školní dru ž inou- 3

4  Umí si hrát e nesna ž í se jen dohrát  Trp ě liv ě opakují hry  Vyslechnou p ř íhodu i po páté…  D ě tské vypráv ě ní pro ž ívají  Stolují v klidu, sledují, jak jim chutná  Oblékání je bez nervozity 4

5  Vybírání jídel, nemusí jíst u ž vybrané  Jí s pohybem, odchody od stolu  Jídlo se za nimi nosí, nebo s ním b ě hají  Sousta jim strkají do pusy 5

6  Uklízí se po nich nádobí ze stolu  Berou jídlo hned po nákupu v p ř edsíni  Krmí se v obchodech sedící na vozíku  Jídlo zahazují nebo jí jen n ě co  B ě hají s jídlem po byt ě, odbíhají od stolu 6

7  Sladkosti mnoho a p ř ed jídlem-  Po cukru si nemusí č istit zuby-  Neposlouchají, pro č cukr d ě tem škodí!  Va ř í jim p ř ednostn ě co cht ě jí, i nezdravé  Odmítají teorie poškozování intelektu 7

8  Podávají kabátek – dít ě to umí  Vytahují rukávky mikiny – dít ě to umí  Berou mu z ruky vše, co mu hned nejde  D ě lají za n ě ho neoblíbené č innosti  Dít ě d ě lá jen to, co ho láká bez námahy  Obouvají, navlékají č epi č ku, ne č ekají 8

9  Narušují nacvi č ený denní re ž im  Vstávání „na divoko“, jídlo do postele  Uklízení p ř ed ve č e ř í – dít ě nemusí  Hrubosti v ůč i stá ř í – nevnímají  Nerozlišují jejich v ě ci a povinnosti  Ne ž ádají u školák ů povinnosti doma 9

10  Přehlcují děti dárky  Neumí vychovat jejich „zádrž“  Nežádají zralé jednání s dospělými  Mluví žvatlavě a sladce  Nejsou spravedliví k jiným dětem  Lžou, aby se vyhnuli nárokům… 10

11  Posazují je v autobusech  Dovolují jim skákat dosp ě lým do ř e č i  Chovají se jako jejich nosi č i  Sami nic nepot ř ebují  Starají se o jejich zví ř átka 11

12 12

13  O jednom z rodi čů nebo obou  O výchov ě doma  O hloupostech co je zdravé…nic se neví  Zlobí se na jiné d ě ti, své idealizují  L ž ou rodi čů m p ř i p ř edání d ě tí…  Vyhro ž ují „tak si to d ě lejte sami“ 13

14  Peníze pro dít ě  Pozornosti k narozeninám  Po č et dárk ů na vánoce 14

15  Koupání, č išt ě ní zub ů …  Dít ě si nep ř ipravuje své oble č ení  Nevyhazuje si ve č er špinavé prádlo  Nev ě ší mokré plavky na sušák  Nestará se o svoji postel 15

16  Rodi č e chápou pé č i jako samoz ř ejmost  Kritizují prarodi č e, sami chybují  Cht ě jí, aby d ě ti nau č ili to, co doma neumí  Nezva ž ují ekonomické náklady  Nezajiš ť ují informace….  Nezajiš ť ují techniku internetu 16

17  Konflikty ř eší s prarodi č i vlastní dít ě ….  Systém rodiny vytvo ř ilo v ž dy jejich dít ě …  Dostávají velkou moc i ODPOV Ě DNOST  Rodi č e jsou povinni ur č it hranice  Rodi č e musí nazna č it mo ž ná nebezpe č í 17

18 18


Stáhnout ppt "Dr. Lidmila Peka ř ová www.drpek.cz 1. 2  -rodi č e mohou pracovat-  -jsou ve v ě tší pohod ě na hru s d ě tmi-  -zvládají práci doma ve v ě tším."

Podobné prezentace


Reklamy Google