Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 4. dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 4. dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 4. dubna 2013

2 Základní informace Počet zapojených firem do projektu: 24 (z toho 5 zapojeno v únoru 2012) Plánovaný počet absolventů kurzů: 8364 Plánovaný počet nových/inovovaných produktů: 5 (4 metodiky personalistických nástrojů, 1 vzd. program) Rozpočet: 41 820 389 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Doba realizace projektu: prosinec 2010 - prosinec 2013

3 Stav plnění indikátorů projektu Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů kurzů Pozn.: 76% míra plnění indikátoru je nutné minimum, aniž by byla krácena dotace (dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) tj min. 6357 absolventů/absolventek Cílový stavStav k 1.12.2012Stav k 31.3.2013% plnění 1418 osob1794 osob2011 osob142 % Cílový stavStav k 1.12.2012Stav k 31.3.2013Předpoklad splnění 76 % 8364 (100 %) osob 4092 (49 %) osob 5494 (66 %) osob 863 osob – červen 2013

4 Počet absolventů dle firem do 28.2.2013

5 Intenzivně jednáme s V GA jednáno s HR manažerkou o plnění závazků!

6 Příprava nových produktů projektu Indikátor projektu: 5 nových produktů  4 metodiky odvětvových personalistických nástrojů 1. adaptační program, 2. pravidelná setkávání zaměstnanců, 3. vzdělávací program pro zaměstnance s potenciálem, 4. motivační systém a hodnocení zaměstnanců. Všechny metodiky 1.-4. jsou kompletně zpracovány a k dispozici subjektům pro pilotní ověřování Subjekty, které metodiky pilotně ověřují – metodika č. 1: IVECO, Motor Jikov; 2: Grupo Antolin Bohemia; 3: BRANO; 4:Jihostroj Připomínkové řízení – realizováno a vypořádáváno v rámci pravidelných personalistických workshopů všech subjektů zapojených do projektu a současně subjektů, které metodiky ověřují (workshopy konzultanta HR a metodika přímo v jednotlivých subjektech)  1 vzdělávací program obsahující 8 vzdělávacích oblastí pro Autoprůmysl Vzdělávací program nastaven a jeho testování a dotváření probíhá v rámci realizace kurzů v projektu

7 Realizace nových aktivit na základě schválené podstatné změny projektu Realizace školení v oblasti soft skills– výběrové řízení (VŘ) – realizace VŘ v březnu 2013, celkem 8 uchazečů, vyhodnocení v průběhu dubna Realizace interními kapacitami – „velké“ workshopy s personalisty (další 2 – září, listopad 2013) – „malé“ workshopy na podporu realizace pilotního ověřování metodik (3 v každém ze subjektů: IVECO, Motor Jikov; Grupo Antolin Bohemia; BRANO; Jihostroj; celkem 15 workshopů) – Vzdělávací program na rozvoj činností v oblasti LZ – Diagnostika profesních profilů zaměstnanců v autoprůmyslu

8 Vzdělávací aktivity v oblasti Soft skills – KA č. 9 Období realizace: březen/duben – říjen 2013 (zahájení realizace vzděl. kurzů po ukončení VŘ na dodavatele v režimu zákona o veř. zakázkách Zapojené subjekty: v rámci dohody vzděl. plánů v obd. leden – říjen 2013 jednotlivých firem prosíme o sdělení zájmu o uvedené kurzy Realizační tým vyhodnotí stav čerpání limitu VP dané firmy a bude do III/2013 informovat o možnostech realizace kurzů nad rámec plánů účasti zam-ců dané firmy v projektu Výsledky, výstupy: nemá vliv na stávající ind. proj. KurzyPočet kurzůPočet šk. dnůcca počet účastníků Efektivní komunikace I-III1530150 Prezentační dovednosti I-II81680 Vedení a řízení lidí I-III1530150 Lektorské dovednosti I4840 Manaž. dov. pro mistry1224120 Moderace a vedení porad; Týmová spolupráce 1020100 Zvládání námitek a uzavírání obchodu; Obtížné obchodní situace 81680

9 Informace o realizaci nových aktivit podstatné změny v projektu  Personalistické workshopy (rozšíření KA 12) + 2 velké workshopy pro všechny subjekty zapojené v projektu AutoAdapt (září, listopad 2013) + 3 workshopy v každém subjektu pilotního ověřování metodik (prosinec 2012 – listopad 2013); tj. celkem 15 „malých workshopů“ Zapojené subjekty (IVECO, Motor Jikov, GAB, BRANO, Jihostroj) á 4 účastníci Zapojení členů RT (konzultant HR, metodik personalistických nástrojů) Výsledky, výstupy k 31.3.2013 (uskutečněno celkem 7 workshopů v subjektech pilotního ověřování – 2x v BRANO a v Jihostroji; 1x v IVECO, Motor Jikov a GAB)

10  Vzdělávací program na rozvoj činností v oblasti LZ (nová KA 13) Modulový vzdělávací program – 5 modulů á 2 dny (prosinec 2012 – listopad 2013) – celkem 50 škol.dnů vč. pedagogické a didaktické dokumentace (přípravné, realizační) a evaluace vzdělávacích aktivit a celého programu Zapojené subjekty (Motor Jikov, GAB, BRANO, Jihostroj) Zapojení členů RT (interní lektor, metodik personalistických nástrojů) Výsledky, výstupy k 31.3.2013 (zpracovány 4 vzdělávací projekty – specifikované pro každý zapojený subjekt; příprava studijních materiálů, pedagogické dokumentace; ukončená realizace školení modulu 1 ve všech zapojených subjektech ) Informace o realizaci nových aktivit podstatné změny v projektu

11  Diagnostika profesních profilů zaměstnanců (nová KA 14) Vývoj diagnostické aplikace (dotazníky pro účely profesních profilů – technické profese v automobilovém prům.); vytvoření SW platformy; uživatelské příručky, vyškolení personalistů, pilotní ověřování a odborně metodická podpora) Harmonogram (prosinec 2012 - listopad 2013) Zapojené subjekty Jihostroj; Motor Jikov Zapojení členů RT (psycholog, expert HR, programátor) Výsledky, výstupy k 31.3.2013 (baterie diagnostických testů; první podoba webové aplikace) Informace o realizaci nových aktivit podstatné změny v projektu

12 Schválená 5. monitorovací zpráva projektu V březnu úspěšně proběhla další kontrola projektu ze strany poskytovatele dotace Komunikace se zapojenými subjekty s následným zvýšením počtu vypsaných kurzů v posledních měsících úspěšná, potřeba motivovat zapojené subjekty a zaměstnance k vyšší účasti na kurzech Administrativní komplikace ze strany poskytovatele dotace a kontrolních orgánů- dopad na cash flow projektu. Aktivní řešení situace (schůzky, telefonáty, maily s představiteli poskytovatele dotace a kontrolních orgánů) Informace o administraci a projektovém zabezpečení projektu

13 Děkuji za pozornost RNDr. Danica Pražáková danica.prazakova@autoadapt.cz


Stáhnout ppt "Stav realizace projektu AutoAdapt Rada ředitelů AutoSAP 4. dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google