Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dítě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dítě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká."— Transkript prezentace:

1 Dítě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká

2 Agenda Význam rodiny Fáze šoku, popření, hněvu, vyrovnání se s narozením dítěte s postižením Kruh podpory Integrace a individuální program Genetické testování

3 Význam domova a rodiny Význam domova v životě člověka je nesmírně důležitý. „Bez bezpečí domova se totiž nemůže dařit ničemu živému“ [Jesenský 1998: 41]. Posláním rodičů je převzít za své dítě odpovědnost, jak ve výchově, tak ve vzdělání. Velmi významnou funkci zde má právě rodina a „místo dítěte v  ní“. Především v  rodině získává dítě pocit bezpečí vůči okolnímu světu.

4 Význam rodiny „Rodiče znamenají pro dítě bezpečí a ochranu, a právě v  bezpečí tohoto zprostředkujícího a ochraňujícího světa se nyní odehrává získávání těch možností, s  nimiž bude život ve velkém světě pracovat jako se samozřejmostmi“ [Jesenský 1998: 43]. Jesenský se zde odkazuje na Patočku, který tvrdí, že pro člověka je velice důležitá skutečnost, že si ho všimne „jedna konkrétní lidská bytost“ v  jejíchž očích, tak začíná člověk „existovat sám“.

5 Pozornost jedné osoby „ Lidství“ člověka tak „nebude nikdy plně rozvinuto“, pokud si ho nevšimne právě jedna konkrétní osoba a rovněž se tak dítě nestane skutečným člověkem. Jestliže dojde k  takovému narušení prvního kontaktu se světem, je zcela možné, že tato skutečnost negativně ovlivní dítě na celý život [Jesenský 1998: ].

6 Jedinec s postižením má jistou nevýhodu oproti ostatním lidem ve společnosti, pokud prožil svůj život v  instituci od narození, byl totiž též narušen proces socializace.

7 Kuebler-Rossová Stádia vnímání smrtelné choroby
Výzkum lidí po sdělení diagnózy nevyléčitelná nebo smrtelná nemoc Šok Popření Hněv, zlost na druhé (proč já?) Smlouvání, hledání léku Přijetí, akceptace s důsledky, těšení se z každého dne, plánovní do budoucnosti

8

9 Reakce rodiny na narození dítěte s postižením (zátěžová situace):
Fáze šoku a popření Fáze hledání léku a zázračného vyléčení Fáze smíření a realizace Fáze akceptace a vyrovnávání se s problémem ….. Příběhy matek s neslyšícím dítětem

10 Přístupy rodiny k postiženému dítěti
Soustředění na dítě s postižením Soustředění na nepostižené dítě …jaké výhody a nevýhody to přináší?

11 Styly výchovy Protekcionistická Perfekcionistická Realistická

12 Aktivita: Seřaďte se do řady od nejstaršího k nejmladšímu: žádné psaní, žádné mluvení, žádné zakování!!!

13 Potřeby rodiny s handicapovaným členem
Informace, rada Pomoc / podpora (finanční, zdravotní, sociální) Integrace do sociální komunity Sdílení a porozumění : neziskové organizace, spolky rodičů

14 Význam rodinného prostředí
pro rozvoj osobnosti pro zajištění kvality života pro uspokojování vztahových a emocionálních potřeb pro vytváření vlastní identity

15 Aktivita I: Kruh podpory
Nakreslete na papír tři kruhy. Do vnitřního napište JÁ, do kruhu kolem své nejbližší přátele a partnery, na které se vždy můžete spolehnout, do třetího vnějšího lidi, které můžete požádat o pomoc a podporu, pokud byste to potřebovali

16

17 Aktivita II: Kruh podpory
Nyní nakreslete ty samé tři kruhy a do vnitřního napište Dítě s postižením v ústavu Kdo jsou jeho nejbližší přátelé a partneři, na které se může spolehnout? Kdo jsou lidé kolem nich, které může požádat o pomoc?

18 Aktivita III: Kruh podpory
Nyní nakreslete ty samé tři kruhy a do vnitřního napište Dítě s postižením v rodině Kdo jsou jeho nejbližší přátelé a partneři, na které se může spolehnout? Kdo jsou lidé kolem nich, které může požádat o pomoc?

19 Diagnostika SP Sebeobslužná činnost ( stravování, stolování, hygiena, samostatnost v užívání toalety, hygiena, oblékání, obouvání ,úprava zevnějšku,vliv rodiny Citová oblast a sociabilita - obecně schopnost utvářet a pěstovat mezilidské vztahy, vliv rodiny, důležité pro začlenění, soc. vztahy nemusí být narušeny – defektivita, narušena rovnováha

20 Diagnostika SP Sociabilitu je možno sledovat : - na úrovni sebevědomí
- v podřídivosti vůči autoritě - v rozvoji ukázněnosti - ve vztazích k ostatním lidem - v chování na veřejnosti - v egocentrismu - v základním ladění osobnosti (aktivita x pasivita) - v negativismu apod.

21 Vlivy na utváření sociability
vztah k vlastní osobě a postižení vztah k rodičům a širšímu sociálnímu okolí míra potřeby sociálních kontaktů míra tolerance postiženého vůči okolí tendence k agresivitě úroveň osvojení a ochota dodržovat normy

22 Diagnostika rodinného prostředí
úplnost x neúplnost rodiny stupeň narušenosti rodiny vzájemnou shodu a vztahy mezi rodiči . dispozice dítěte počet sourozenců a postavení dítěte mezi nimi typ a náročnost výchovy projevy lásky resp. zanedbávání dítěte způsob trestáni dítěte agresivitu vůči dítěti, eventuelně týrání dítěte prostředí, ve kterém rodina žije, včetně materiálního zajištění

23 Odchylky citového života u dětí s postižením
u tělesně postižených ( bývají v dětství přetěžovány,vliv pobytu v nemocnici, léčebnách ) u mentálně postižených (zvýšená sugestibilita a negativismus ) oslabená volní složka u dětí s organickým poškozením ( zvýšený neklid, zdroj potíží a konfliktů, důležité uvolnění Sociální a citová zralost je jedním z kritérií školní zralosti !!!

24 Překážky integrace Děti s vadami zraku - snížena připravenost poznávání předmětů, které se uskutečňuje zrakem. Zhoršená možnost identifikace předmětů. Děti nemohou v důsledku své zrakové vady odezírat jemné artikulační pohyby mluvidel. Sociální přizpůsobivost bývá vyvinuta dobře . Zpravidla navštěvovaly MŠ pro děti s vadami zraku.

25 Překážky integrace Děti se sluchovým postižením opožděny ve vývoji řeči. Děti nedoslýchavé a se zbytky sluchu používají k dorozumívání spíše jednotlivá slova než věty. Reč je často nesrozumitelná. Neslyšící děti mají potíže navázat řečový kontakt se slyšícími, bojí se mluvit, neboť jim nemusí být rozumět.

26 Překážky integrace Děti s tělesným postižením mají menší pohybové možnosti, které blokují poznávání prostředí. Tím může trpět vývoj smyslového vnímání, psychický vývoj a vývoj řeči. Děti s mentálním postižením mají často konkrétní myšlení, nedovedou zobecňovat, mají mechanickou paměť a malou početní představivost. Potíže ve vyjadřováni a ve výslovnosti.

27 Překážky integrace Zpravidla nezralost v oblasti:
citové a sociální složky, v oblasti grafomotoriky, Řeči a tempa, pozornosti a soustředěnosti Dítě projevuje neklid a impulzivitu. Zahájení školní docházky, velká zátěž - problémy se obvykle zhorší.

28 Odklad školní docházky
problémy v oblasti řeči a komunikačních dovedností - problémy s pozornosti a soustředěností - problémy v rozvoji grafomotoriky - problémy pracovního tempa (pomalost) problémy vědomostního rázu (orientace ve světě)

29 Individuální vzdělávací program
IVP by měl obsahovat: - úpravy učební látky a učebních postupů - kroky ke kompenzaci, nápravě či zmírnění vlivu poruchy - vytýčení cílů postup a jednotlivé kroky ( je třeba vycházet z dosažené úrovně žáka) - metody a materiály potřebné ke zvládnutí - motivační aspekty vzdělání - metody a terminy ověřování výsledků.

30 Aktivita: Segregace-integrace-inkluze
Seřaďte zařízení od nejsegregovanějších po nejvíce inkluzivní SPECIÁLNÍ TŘÍDA V BEŽNÉ ŠKOLE BĚŽNÁ ŠKOLA ÚSTAV ŠKOLNÍ TŘÍDA V NEMOCNICI SPECIÁNÍ ŠKOLA BĚŽNÁ TŘÍDA S URČITÝMI PŘEDMĚTY A TERAPIEMI MIMO PRAKTICKÁ ŠKOLA (DŘÍVE ZVLÁŠTNÍ)

31 Něco k zamyšlení do dalšího týdne... Hezký den!
Může se Vám stát, že se budete rozhodovat o narození svého dítěte s postižením... Necháte si ho? Rozhodnete se pro potrat? Něco k zamyšlení do dalšího týdne... Hezký den!


Stáhnout ppt "Dítě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google