Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klastry a klastrové iniciativy Rozvoj klastrů v podmínkách ČR 2.10.2008, Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klastry a klastrové iniciativy Rozvoj klastrů v podmínkách ČR 2.10.2008, Zlín."— Transkript prezentace:

1 Klastry a klastrové iniciativy Rozvoj klastrů v podmínkách ČR 2.10.2008, Zlín

2 “Hlavním problémem malých a středních firem není jejich velikost, ale jejich izolace.” Seminar - Local Systems of Small Firms and Job Creation Paris

3 Od snu k cíli ╌ První krůčky – pilotní studie v Ostravě v roce 2002 ╌ Příprava konceptu a financování – OPPP Klastry ╌ Propagace konceptu – využití zahraničních odborníků ╌ Vzdělávání a aktivní spolupráce s 80 facilitátory ╌ Vzdělávání pro 600 lidí z krajů, universit a firem ╌ Zapojení do mezinárodní spolupráce ╌ Vypracování Národní klastrové studie ╌ Schválení Národní klastrové strategie vládou ČR ╌ Podpora vzniklých klastrů (12 založených Klastrů) ╌ Příprava nových programů na podporu spolupráce pro období 2007-2013 – program Spolupráce 2002 2008 Splněno Realizuje se

4 Bilance programu Klastry OPPP 2004 – 2008 1.4V – Mapování klastru ╌ Počet podaných žádostí: 67 ╌ Počet schválených žádostí: 42 ╌ Výše podpory celkem: 32,5 mil. CZK ╌ Proplaceno celkem: 27,7 mil. CZK 1.4Z – Založení a rozvoj klastru ╌ Počet podaných žádostí: 18 ╌ Počet schválených žádostí: 14 ╌ Počet podpořených klastrů: 12 ╌ Počet žádostí o platbu: 67 ╌ Výše podpory celkem: 247 mil. CZK ╌ Proplaceno celkem: 199, 1 mil. CZK

5 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.10.2008 Příjem registračních žádostí: od 1.10.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 14.11.2008 do 30.4.2009

6 Co je nového v OPPI?  celková alokace pro Výzvu I. 1 mld. CZK  zvýšení celkové výše dotace (3 – 80 mil. CZK)  podpora dle pravidla de minimis – určena zejména na provozní náklady klastru  změna ve způsobilých výdajích (navíc je nákup nemovitostí, pozemky atd.)  zrušeno omezení v počtu zaměstnanců klastru  pojímání VŠ a výzkumných institucí jako velkých podniků  nový žadatel nemusí projít mapovací fází a nemusí tedy mít historii

7 Jaká je celková výše dotace? Výše dotace: 3 – 80 mil. CZK (včetně podpory de minimis) Region NUTS IIMalý podnik Střední podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60%50% Jihozápad (do 31.12.2010) 56%46%

8 Webové stránky Software a hardware Studie, informace a databáze Věda a výzkum Nákup a zhodnocení staveb a pozemky Nájem a režie Cestovné Kancelářský materiál Mzdy a pojistné pro zaměstnance i odborné pracovníky Služby poradců a expertů, semináře Marketing a propagace Způsobilé výdaje Veletrhy a výstavy

9 Co není způsobilým výdajem? - pořízení použitých strojů - DPH, pokud si příjemce může nárokovat vrácení DPH - náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu (pozor na zálohové faktury) - splátky půjček a úvěrů, leasing - sankce a penále - náklady na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky

10 Podmínky - min. 15 nezávislých členů klastru - členem klastru musí být instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumný ústav - alespoň 60% členů klastru musí být malým nebo středním podnikem - členové klastru musí mít oprávnění k podnikání na území ČR - právní forma klastru: a.s., s.r.o., družstvo, zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení - sídlo klastru na území ČR kromě regionu Praha

11 Jak dlouho projekt trvá? A jak probíhá hodnocení? - maximální doba realizace projektu jsou 3 roky (tedy maximálně do 31.12.2012) - projekt musí být udržen minimálně po dobu dalších 3 let od jeho ukončení Hodnocení bude probíhat kontinuálně.

12 Studie proveditelnosti Struktura studie proveditelnosti - popis projektu a vytváření klastru, popis členů klastru - cíle, strategie, organizace, struktura klastru - finanční plán a harmonogram projektu - plánované projekty z oblasti výzkumu a vývoje, propagace a obchodu, rozvoje lidských zdrojů apod. - ekonomická analýza projektu Přípravná studie pro vnik a fungování klastru, kde žadatel popíše plánované aktivity v rámci projektu. Studie proveditelnosti je současně základním podkladem pro hodnocení projektu. Osnova studie proveditelnosti patří mezi veřejně přístupné přílohy Výzvy.

13 Závazné ukazatele a jejich plnění Hodnoty (výstupy), které se klastr zaváže splnit do ukončení projektu. Ve studie proveditelnosti musí být společné projekty jasně definovány, aby mohla být provedena kontrola splnění závazných ukazatelů. Počet společných projektů. Počet společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací.

14 Rating a finanční výkazy - vždy nutné podat finanční výkazy členů klastru, kteří dohromady vytvoří min. přes 50% hlasovacích práv klastru - klastr podává taktéž FV - výsledný rating je vytvořen váženým průměrem dílčích ratingů

15 Závěrem…. Klastry jsou užitečným, avšak ne jediným nástrojem ekonomického rozvoje… …poskytují však užitečnou platformu pro zacílení aktivit...rozvoj úspěšných klastrů je dlouhodobá záležitost… …vyžadující aktivní zapojení soukromého sektoru… …a podporu veřejné sféry v oblasti jejich zaměření …a strategické vedení Ne všechny klastry budou úspěšné Učme se z chyb raději než kritizujme chybující …a podporujme úspěšné !!!

16 Děkuji za pozornost. lenka.peterkova@czechinvest.org Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2004. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Klastry a klastrové iniciativy Rozvoj klastrů v podmínkách ČR 2.10.2008, Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google