Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autonomní nervový systém (vegetativní systém)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autonomní nervový systém (vegetativní systém)"— Transkript prezentace:

1 Autonomní nervový systém (vegetativní systém)
Systema nervorum autonomicum (vegetativum)

2 Modul IA 61. Autonomní nervový systém
Základní přehled sympatiku a parasympatiku, průběh vláken, jejich kmenová a spinální jádra, mediátory, ganglia, inervace příslušných efektorů ale velmi multioborové (multiotázkové) téma

3 Autonomní nervový systém
Sympatikus Parasympatikus (Enterický systém - nervové pleteně ve stěně trubice GIT, nezávislé na CNS, PS a sympatiku)

4 Inervované orgány jaké orgány a tkáně ANS inervuje?
hladká svalovina (cévy, kůže, orgány) srdce žlázy (velké + malé) = visceromotorická aktivita + viscerosenzitivní

5 Funkce ANS metabolismus katabolismus anabolismus teplota
Sympatikus Parasympatikus metabolismus teplota srdeční frekvence koronární tepny krevní tlak bronchy peristaltika cévy GIT sekrece žláz GIT svěrače GIT sekrece žluči katabolismus anabolismus zvýšení snížení rozšíření zúžení útlum zvýšení konstrikce dilatace snížení zvýšení

6 Funkce ANS produkce moči svalstvo – močový měchýř zornice sekrece potu
Sympatikus Parasympatikus produkce moči svalstvo – močový měchýř zornice sekrece potu sekrece slin topořivá tělesa ductus deferens děloha snížení zvýšení kontrakce sfinkterů relaxace sfinkterů relaxace m. detrusor kontrakce m. detrusor mydriáza mióza zvýšení snížení (hustá slina) zvýšení (řídká slina) vazokonstrikce vazodilatace = erekce kontrakce = ejakulace kontrakce

7 Struktura ANS Sympatikus Parasympatikus
neuron vzdálenost ganglií od cílových tkání pregangliový mediátor pregangliové receptory postgangliový mediátor postgangliové receptory hrudní a bederní mícha jádra hlavových nervů sakrální mícha větší vzdálenost blíže k orgánům / ve stěně acetylcholin acetylcholin nikotinové nikotinové noradrenalin acetylcholin alfa + beta muskarinové !!! výjimka – potní žlázy, mm. erectores pili, cévy svalstva – sympatikus - acetylcholin postgangliový mediátor !!!

8

9 PARS SYMPATHICA (thorako-lumbální systém)

10

11

12 Větvení míšního nervu V ganglion trunci sympathici může mít pregangliový sympatický motoneuron 4 osudy: může se zde přepojit a postgangliový neuron jde dále ke svému cílovému orgánu může zde gangliem projít bez přepojení a pokračovat do některého vzestupného ganglia tr. sympaticus, kde se přepojí může zde gangliem projít bez přepojení a pokračovat do některého sestupného ganglia tr. sympaticus, kde se přepojí může zde gangliem projít bez přepojení a pokračovat jako n. splanchnicus a poté se přepojit v prevertebrálním gangliu

13 Pars cervicalis vznik splynutím původních 8 krčních ganglií
krční ganglia: ggl. cervicale superius ggl. cervicale medium ggl. stellatum (cervicothoracicum)

14 ggl. cervicale superius
ve výši C2 – C4 n. jugularis (do ggl. inferius n. XII a ggl superius n. X) n. caroticus internus -> plexus caroticus nn. caroticotympanici (do plexus tympanicus) n. petrosus profundus (dále skrz ggl. pterygopalatinum) n. opthalmicus – radix sympathica ggl ciliaris r. orbitalis nn. carotici externi (skrz ggl. submandibulare a oticum) rr. laryngopharyngei n. cardiacus cervicalis superior

15 ggl. cervicale medium ve výši C5 – C6
podílí se na plexus caroticus communis n. cardiacus cervicalis medius

16 ggl. stellatum ve výši C7, za začátkem a. vertebralis
až zde přichází rr. communicantes albi pro vyšší dvě ganglia !! tvoří ansa subclavia plexus subclavius plexus vertebralis n. cardiacus cervicalis inferior

17 Hornerův syndrom (trias)
poškození krčního sympatiku, ovlivňující sympatikus pro celou hlavu mióza (narušena funkce m. dilatator pupillae) ptóza (m. tarsalis) enopthalmus (m. orbitalis)

18 Pars thoracica 10 – 11 ganglií tvořící pravý a levý truncus sympathicus nn. cardiaci thoracici nn. splanchnici n. splanchnicus major (-> plexus coeliacus) n. splanchnicus minor (-> plexus coeliacus + plexus renalis) (n. splanchnicus imus -> plexus renalis) prochází mezi crus laterale a mediale bránice

19

20 Pars abdominalis ganglia lumbalia + sacralia (pokračování paravertebrálních ganglií) ganglia prevertebrální – plexus aorticus abdominalis -> smíšený (především tvořen nn. splanchnici, ale také n.X) ggl coeliacum ggl aorticorenale ggl mesentericum superius ggl mesentericum inferius

21

22 Pars pelvina plexus hypogastricus superior (již nemá PS vlákna z n. X)
n. praesacralis n. hypogastricus dex + sin plexus hypogastricus inferior – již spolu s PS plexus rectales medii + inferiores plexus deferentialis plexus vesicales nn. cavernosi ansa sacralis - = spojení pravého a levého tr. sympaticus před Co I)

23

24 Nadledviny a sympatikus
Do dřeně nadledvin jdou pregangliová sympatická vlákna, která se zde přepojují (vylučují acetylcholin) na modifikované postgangliové neurony, které po této stimulaci vylučují noradrenalin a adrenalin přímo do krve

25 (kranio-sakrální systém)
PARS PARASYMPATHICA (kranio-sakrální systém)

26

27 Pars cranialis PS jádra:
nc. Edinger-Westphal -> n. III (ggl. ciliare) nc. salivatorius superior -> n. VII (ggl. pterygopalatinum + ggl. submandibulare) nc. salivatorius inferior -> n. IX (ggl. oticum) nc. dorsalis n. vagi -> n. X

28

29

30 PS ganglia ggl ciliare ggl pterygopalatinum ggl submandibulare
převádí PS vlákna do žláz prochází jimi S vlákna pro hladkou svalovinu prochází jimi sensitivní vlákna ggl pterygopalatinum ggl submandibulare ggl oticum

31 ggl. ciliare inervace hladkých svalů oka ncl. oculomotorius accessorius (= ncl. Edinger-Westphal) -> n. oculomotorius (n. III) -> ggl. ciliare

32 m. sphincter pupilae (PS) m. dilatator pupilae (S)
m. ciliaris (PS)

33 ggl. pterygopalatinum inervace pro gl. lacrimalis, žlázky nosu, úst ncl salivatorius superior -> n. facialis (n.VII) -> n. petrosus major -> n. canalis pterygoidei -> ggl. pterygopalatinum

34 ggl. oticum inervace glanduly parotis, žlázky úst ncl. salivatorius inferior -> n. glossopharyngeus (n. IX) -> n. tympanicus -> plexus tympanicus -> n. petrosus minor -> ggl. oticum

35 ggl. submandibulare inervace glanduly submandibularis a sublingualis, žlázky úst ncl. salivatorius superior -> n. facialis (n. VII) -> chorda tympani -> n. lingualis (n. V) -> ggl. submandibulare

36 X – n. vagus PS z nc. dorsalis n. vagi rr. pharyngei
n. laryngeus recurrens rr. tracheales rr. oesophagei

37 X – n. vagus rr. cardiaci rr. bronchiales
rr. pulmonales n. vagus dex. dozadu, sin dopředu plexus oesophageus rr. gastrici rr. hepatici rr. renales rr. coeliaci Cannon – Boehmův bod (flexura coli sin)

38 Pars sacralis z ncl. intermediolateralis sakrální míchy S2 – S4
vysílá pregangliová vlákna – nn. splanchnici pelvici vstupují do plexus hypogastricus inferior plexus rectalis plexus prosticus plexus vesicalis, uterovaginalis větve pro colon descendens + sigmoideum v pleteních jsou drobná ganglia pelvina

39

40 Cannon – Boehmův bod Místo od kterého je tlusté střevo parasympaticky inervováno ze sakrálních parasympatických neuronů (a již ne z n. vagus)

41 Viscerální bolest

42 Nezapomenout! sympatikus jde podél cév
sympatické pregangliová vlákna se přepojují v paravertebrálních nebo prevertebrálních gangliích sympatikus pro hlavu jde z hrudních míšních segmentů parasympatická ganglia jsou blíže svým cílovým orgánům než ganglia sympatická ( = postgangliové nervy jsou delší sympatické než sympatické) v parasympatických gangliích se přepojují pouze vlákna parasympatická, vlákna sympatiku zde prochází bez přepojení v hrudní a lumbální míše jsou jádra pouze sympatických pregangliových vláken (parasympatikus ne) v sakrální míše jsou jádra pouze parasympatických pregangliových vláken (sympatikus ne) parasympatikus pro celý trup jde buď pomocí n. vagus nebo ze sakrálního sympatiku


Stáhnout ppt "Autonomní nervový systém (vegetativní systém)"

Podobné prezentace


Reklamy Google