Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření elektrických proudů a napětí OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-012

3  Pro měření elektrických proudů se používají ampérmetry  a pro měření elektrických napětí se používají voltmetry.

4 Měření elektrických proudů a napětí  Ampérmetr se zapojuje tak, aby celý proud procházel měřícím přístrojem.  V měřícím obvodu se zapojuje do série s měřeným prvkem.  Má mít co nejmenší odpor, aby na něm byl co nejmenší úbytek napětí.  K měření vyhovuje nejlépe soustava magnetoelektrická.  Na měření malých střídavých proudů doplníme usměrňovač.

5 Měření elektrických proudů a napětí  Ampérmetr má nejmenší proudový rozsah je-li do obvodu zapojeno jen měřící ústrojí (mikro, miliampéry).  Pro měření větších proudů se připojuje paralelně odpor (bočník).  Ampérmetry se konstruují na jeden nebo několik proudových rozsahů.  Pro měření velkých střídavých proudů nízkých kmitočtů zvětšíme rozsah měřícím transformátorem proudu.

6 Měření elektrických proudů a napětí  Voltmetr je měřící přístroj na měření elektrického napětí.  Do měřícího obvodu se zapojuje vždy paralelně a to buď ke zdroji nebo ke spotřebiči.  Proud procházející voltmetrem má být co nejmenší proto musí mít voltmetr co největší vlastní odpor.

7 Měření elektrických proudů a napětí  Nejmenší napěťový rozsah má voltmetr při přímém zapojení měřícího ústrojí.  Při měření větších napětí zařadíme do série s ústrojím předřadný odpor – předřadník.  Pro měření napětí řádově kilovolty používáme měřící transformátory napětí.

8 Měření elektrických proudů a napětí  Klešťový ampérmetr – je to měřící transformátor s připojeným měřidlem.  Jádro transformátoru tvoří čelisti kleští.  Primárním vinutím je obemknutý vodič a při průchodu střídavého proudu se kolem vodiče budí střídavé elektrické pole, které se uzavírá přes sevřené čelisti.  V izolačním držadle přístroje je na jádru transformátoru sekundární vinutí, na němž se při průchodu proudu indukuje střídavé napětí.

9 Měření elektrických proudů a napětí  K odbočkám měřícího transformátoru se připojuje měřící ústrojí cejchované jako ampérmetr.  Vodič na němž měříme proud musí být jednožilový, neizolovaný nebo izolovaný.  Napětí na sekundárním vinutí se měří přepnutím na příslušný rozsah.

10 Měření elektrických proudů a napětí  Ampérmetry a voltmetry se používají pro měření elektrických proudů a napětí převážně výchylkovými metodami.  Kromě výchylkových metod se někdy můžeme setkat i s metodami kompenzačními, kterých princip spočívá ve vyvážení (vykompenzování, vyrovnání) neznámé veličiny veličinou známou o stejném fyzikálním rozměru.  Stav vykompenzování indikuje vhodný nulový indikátor.

11 Měření elektrických proudů a napětí  Obecně kompenzační měřící metody patří mezi nejpřesnější.  Jejich velká výhoda je v tom, že ve vykompenzovaném stavu nezatěžují měřený objekt.  Měřící zařízení, které realizuje danou kompenzační metodu se nazývá kompenzátor.

12  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

13 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google