Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církevní restituce Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církevní restituce Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Církevní restituce Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava

2 Formování postoje občanů k problematice církví: Rok 953: Počátek křesťanství (Cyril and Metoděj) Rok 953: Počátek křesťanství (Cyril and Metoděj) Rok 1419: Husitská revoluce (Jan Hus) Rok 1419: Husitská revoluce (Jan Hus) Rok 1620:Římskokatolické náboženství Rok 1620:Římskokatolické náboženství Rok 1781:Toleranční patent Rok 1781:Toleranční patent Rok 1918:Pokles římskokatolického vyznání Rok 1918:Pokles římskokatolického vyznání Rok 1948:Komunistický převrat Rok 1948:Komunistický převrat Rok 1989:Sametová revoluce Rok 1989:Sametová revoluce Rok 2012:Zákon o církevních restitucích (?) Rok 2012:Zákon o církevních restitucích (?)

3 Number of belivers in CZ Czech statistical office Religion199120012011 Roman Catholics4,021 mil.2,741 mil.1,084 mil. Protestants 0,204 mil.0,117 mil.0,052 mil. Protestants Hussites 0,178 mil.0,099 mil.0,039 mil. Others0,121 mil.0,331 mil.0,292 mil. In total4,524 mil.3,288 mil.1,467 mil.

4 Rate of belivers in CZ Year199120012011 Number of inhabitants 10,313 mil.10,206 mil.10,562 mil. Number of belivers 4,524 mil.3,288 mil.1,467 mil. Rate43,8%32,2%13,8%

5 Podíl věřících podle krajů 2011

6 Současný statut církví v ČR Neexistuje finanční odluka církví od státu Církve jsou registrovány u Ministerstva kultury

7 Podmínky založení církve v ČR Zakládací výbor min. 3 osoby Zakládací výbor min. 3 osoby Minimálně 300 podpisů Minimálně 300 podpisů Základní charakteristika církve Základní charakteristika církve

8 Zvláštní práva církví v ČR Výuka náboženství Výuka náboženství Duchovenská služba v ozbrojených silách a věznicích Duchovenská služba v ozbrojených silách a věznicích Financování dle zvláštního předpisu Financování dle zvláštního předpisu Konání obřadů – církevní sňatky Konání obřadů – církevní sňatky Zřizování církevních škol Zřizování církevních škol Zpovědní tajemství min. 50 let Zpovědní tajemství min. 50 let

9 Restituce Navrácení majetku jejich původním vlastníkům. Jedná se o majetek, který byl neoprávněně církvím zabaven v letech 1948 - 1989.

10 Počátek církevních restitucí v ČR V roce 1991 bylo rozhodnuto o navracení majetku (restitucích) fyzickým osobám. Zákon z roku 1991 zakázal jakékoliv převody původního církevního majetku s tím, že pro jejich převod je nutné přijetí speciálního zákona.

11 Restituce v České republice Restituce fyzickým osobám Církevní restituce

12 Restituce fyzickým osobám 12 000 hectars of land + 300 000 000 EUR

13 Církevní restituce 261 000 hectars 3,3% of area of the Czech Republic

14 Charakteristika majetku Lesy Orná půda Stavební plochy Ostatní

15 Rozhodné datum pro restituce 25 únor 1948 - 1 ledna 1990

16 Církve a stát v letech 1948 - 1989 2 pozemková reforma - zabavování lesní a zemědělské půdy Zabavení 850 klášterů - 2 200 mnichů a 10 000 řádových sester bylo násilně přesídleno z jejich původních a tradičních sídel Mnoho z nich bylo odsouzeno ve zmanipulovaných procesech Zabavení dalšího církevního majetku - církevní nemocnice Pouze kostely a fary byly ponechány ve vlastnictví

17 Výsledek Majetek se zabavoval bez náhrady Výrazné omezení ekonomického vlivu církví Výrazné omezení náboženských svobod Kontrola státu

18 Specifika státní kontroly Finanční závislost - platy církevních hodnostářů - výdaje na opravy kostelů - opravy ostatního církevního majetku Povolení státu pro výkon duchovenské činnosti

19 Hlavní body zákona o církevních restitucí Finanční kompenzace ve výši 59 mld. Kč vyplacených ve splátkách v budoucích 30 letech Vrácení majetku ve výši 75 mld.Kč. Celkem 134 mld. Kč Příspěvky státu církvím se budou postupně snižovat v příštích 17 letech o 5%

20 Finanční kompenzace by měla být rozdělena 80% Církev římskokatolická 20% ostatní církve Protestant Protestants Hussitiens Orthodox Jewish and other 12 registrated chuerches

21 Navracení půdy Majetek, který byl vlastněn církvemi k datu 25.2.1948 Navracení půdy, která je pouze ve vlastnictví státu (PFČR, LČR) Půda, která je ve vlastnictví fyzických osob bude finančně kompenzována

22 Hlavní argumenty pro církevní restituce Hlavní argumenty pro církevní restituce Růst dotací státu na církve z dlouhodobého hlediska převýší hodnotu majetku, který je předmětem restitucí Růst dotací státu na církve z dlouhodobého hlediska převýší hodnotu majetku, který je předmětem restitucí Nezbytnost oprav a dalších výdajů na tento majetek Nezbytnost oprav a dalších výdajů na tento majetek Restrikce rozvoje obcí (územní plánování) Restrikce rozvoje obcí (územní plánování) Negativní mezinárodní vnímání ČR Negativní mezinárodní vnímání ČR

23 Hlavní argumenty proti restitucím Neexistuje jednoznačný důkaz, že církve byly vlastníky majetku k 28.2.1945, vzhledem k dřívějším zákonům Nespravedlnost vůči restitucím pro soukromé osoby. Průměrná cena pro církve je 44,40Kč/m 2 zatímco hodnota kompenzace pro soukromé osoby je od 0,1Kč/m 2 – 9Kč/m 2 Finanční krize Cílem církve není hromadění majetku, ale duchovní útěcha Kontrolu nad majetkem získají zahraniční subjekty

24 Thank you for attention


Stáhnout ppt "Církevní restituce Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google