Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava"— Transkript prezentace:

1 Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava
Církevní restituce Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava

2 Formování postoje občanů k problematice církví:
Rok 953: Počátek křesťanství (Cyril and Metoděj) Rok 1419: Husitská revoluce (Jan Hus) Rok 1620: Římskokatolické náboženství Rok 1781: Toleranční patent Rok 1918: Pokles římskokatolického vyznání Rok 1948: Komunistický převrat Rok 1989: Sametová revoluce Rok 2012: Zákon o církevních restitucích (?)

3 Number of belivers in CZ Czech statistical office
Religion 1991 2001 2011 Roman Catholics 4,021 mil. 2,741 mil. 1,084 mil. Protestants 0,204 mil. 0,117 mil. 0,052 mil. Protestants Hussites 0,178 mil. 0,099 mil. 0,039 mil. Others 0,121 mil. 0,331 mil. 0,292 mil. In total 4,524 mil. 3,288 mil. 1,467 mil.

4 Rate of belivers in CZ Rate 43,8% 32,2% 13,8% Year 1991 2001 2011
Number of inhabitants 10,313 mil. 10,206 mil. 10,562 mil. Number of belivers 4,524 mil. 3,288 mil. 1,467 mil. Rate 43,8% 32,2% 13,8%

5 Podíl věřících podle krajů 2011

6 Současný statut církví v ČR
Neexistuje finanční odluka církví od státu Církve jsou registrovány u Ministerstva kultury

7 Podmínky založení církve v ČR
Zakládací výbor min. 3 osoby Minimálně 300 podpisů Základní charakteristika církve

8 Zvláštní práva církví v ČR
Výuka náboženství Duchovenská služba v ozbrojených silách a věznicích Financování dle zvláštního předpisu Konání obřadů – církevní sňatky Zřizování církevních škol Zpovědní tajemství min. 50 let

9 Restituce Navrácení majetku jejich původním vlastníkům. Jedná se o majetek, který byl neoprávněně církvím zabaven v letech

10 Počátek církevních restitucí v ČR
V roce bylo rozhodnuto o navracení majetku (restitucích) fyzickým osobám. Zákon z roku 1991 zakázal jakékoliv převody původního církevního majetku s tím, že pro jejich převod je nutné přijetí speciálního zákona.

11 Restituce v České republice
Restituce fyzickým osobám Církevní restituce

12 Restituce fyzickým osobám
hectars of land + EUR

13 3,3% of area of the Czech Republic
Církevní restituce hectars 3,3% of area of the Czech Republic

14 Charakteristika majetku
Lesy Orná půda Stavební plochy Ostatní

15 Rozhodné datum pro restituce
25 únor ledna 1990

16 Církve a stát v letech 1948 - 1989 2 pozemková reforma
- zabavování lesní a zemědělské půdy Zabavení 850 klášterů mnichů a řádových sester bylo násilně přesídleno z jejich původních a tradičních sídel Mnoho z nich bylo odsouzeno ve zmanipulovaných procesech Zabavení dalšího církevního majetku - církevní nemocnice Pouze kostely a fary byly ponechány ve vlastnictví

17 Výsledek Majetek se zabavoval bez náhrady
Výrazné omezení ekonomického vlivu církví Výrazné omezení náboženských svobod Kontrola státu

18 Specifika státní kontroly
Finanční závislost - platy církevních hodnostářů - výdaje na opravy kostelů - opravy ostatního církevního majetku Povolení státu pro výkon duchovenské činnosti

19 Hlavní body zákona o církevních restitucí
Finanční kompenzace ve výši 59 mld. Kč vyplacených ve splátkách v budoucích 30 letech Vrácení majetku ve výši 75 mld.Kč. Celkem 134 mld. Kč Příspěvky státu církvím se budou postupně snižovat v příštích 17 letech o 5%

20 Finanční kompenzace by měla být rozdělena
80% Církev římskokatolická 20% ostatní církve Protestant Protestants Hussitiens Orthodox Jewish and other 12 registrated chuerches

21 Navracení půdy Majetek, který byl vlastněn církvemi k datu 25.2.1948
Navracení půdy, která je pouze ve vlastnictví státu (PFČR, LČR) Půda, která je ve vlastnictví fyzických osob bude finančně kompenzována

22 Hlavní argumenty pro církevní restituce
Růst dotací státu na církve z dlouhodobého hlediska převýší hodnotu majetku, který je předmětem restitucí Nezbytnost oprav a dalších výdajů na tento majetek Restrikce rozvoje obcí (územní plánování) Negativní mezinárodní vnímání ČR

23 Hlavní argumenty proti restitucím
Neexistuje jednoznačný důkaz, že církve byly vlastníky majetku k , vzhledem k dřívějším zákonům Nespravedlnost vůči restitucím pro soukromé osoby. Průměrná cena pro církve je 44,40Kč/m2 zatímco hodnota kompenzace pro soukromé osoby je od 0,1Kč/m2 – 9Kč/m2 Finanční krize Cílem církve není hromadění majetku, ale duchovní útěcha Kontrolu nad majetkem získají zahraniční subjekty

24 Thank you for attention


Stáhnout ppt "Ing. David Slavata, Ph.D. VSB - Technical University Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google