Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané."— Transkript prezentace:

1 CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt

2 SPOLEČNÉ PRVKY SYNDROMU CAN Jde o nenáhodný děj (jednání odpovědné osoby) Jednání vůči dítěti v dané společnost nepřijatelné nebo odmítané (časové, místní, kulturní, historické podmínky) Následek lze předvídat a jde mu předcházet (všímavost okolí, ochota) Jednání proti prospěchu dítěte (přímá akce nebo neakce)

3 POJEM DÍTĚ Trestní zákon – dítě - do 15 let, 15 – 18 let – mladistvý Občansko-právní vztahy – 18 let (zletilost nejdříve po dovršení 16 let) Dolní hranice – počátek porodu Prenatální období – právo na život, přežití, rozvoj

4 OSOBA, KTERÁ ČINÍ DÍTĚTI PŘÍKOŘÍ Může jí být kdokoliv Podle sociálního vztahu k dítěti: -Biologický rodič -Osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (adoptivní rodič, prarodiče, vychovatelé – osoby s právní odpovědností za dítě) -Jiná osoba (sourozenec, kamarád, rodinný přítel, neznámá osoba)

5 TÝRÁNÍ Aktivní jednání proti prospěchu dítěte narušující jeho tělesnou nebo duševní integritu 1/ psychické citové emoční 2/ fyzickés následným poraněním bez známek těl. poranění s následkem smrti

6 ZANEDBÁVÁNÍ Pasivní jednání proti prospěchu dítěte, způsobuje vážnou újmu vývoji + nedostatek podnětů 1/ psychickécitové zanedbání výchovy a vzděl. 2/ fyzické (neuspokojování těles.potřeb) neposkytnutí přiměřené výživy nedostatek zdravotní péče neposkytnutí oblečení, přístřeší, dohledu, hygieny

7 POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ Aktivní jednání vystavující dítě sexuální tématice a kontaktům neodpovídajícím věkové a rozumové vyspělosti 1/ pohlavní zneužívání bezdotykové: -Setkání s exhibicionisty -Vystavení pornomateriálům -Přítomnost na sexuálních aktivitách, erotické linky 2/ dotykové-kontaktní: pedofilní obtěžování, sexuální útok, znásilnění, incest, sex. turistika, sexuální útok s následkem smrti

8 ŠIKANOVÁNÍ –zvláštní forma syndromu CAN Agrese, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci, skupině víceméně bezbranných, a to opakovaně Šikana mezi dětmi – bullying- ohrozit, zastrašit, ponížit či jinak ublížit Faktory, utvářející situaci násilné interakce: -Agresivní jednání pachatele -Pasivní chování oběti -Podmínky, v nichž k násilné interakci dochází

9 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT SYNDROMU CAN 1.RIZIKOVÝ DOSPĚLÍ – anomální vývoj osobnost,agresivní rysy, impulzivní, nezdrženlivý, alkohol, drogy, mladistvý rodiče, psychotici 2.RIZIKOVÉ DĚTI – nesrozumitelné, těžce zvládnutelné, LMD, snížený intelekt, dráždí, unavují, vyčerpávají 3.RIZIKOVÉ SITUACE –stresové, konflikty, rozvody, spory, hmotná bída, prožitky viny

10 VÝCHOVNÝ TREST Nepříjemný, tísnivý,zahanbující pocit, lze se pro příště vyhnout Prostředek zabraňující opakování nesprávného chování Přiměřený k osobnosti a věku dítěte Jasný důvod, srozumitelný, za co byl udělen Spravedlivý čin vůči provinění Okamžitě a důsledně udělen (i když je odpuštěn výkon trestu) Napravením škody

11 TÝRÁNÍ CHARAKTERIZUJEME Jednání, jehož intenzita porušuje tělesnou, duševní integritu dítěte Svým způsobem nepředvídatelné Bezdůvodné Nepříjemný, zahanbující, zraňující pocit, nelze se mu vyhnout Nespravedlivý vůči provinění Nepřiměřený zásah vzhledem k osobnost a věku Neplnění funkce trestu, naopak vyvolává reakce zcela opačné !!!

12 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ Obtížně prokazatelné, následky závažnější 1.Dlouhodobé- poškození sebevědomí, přání ubližovat si, vštípená bezmoc, závislosti, poruchy příjmu potravy, sám se stává týrajícím, potíže s vytvořením důvěrného vztahu; zdroj může být i přehnaná láska a péče 2.Krátkodobé – pocit obrovské nespravedlnosti, zloby, ponížení


Stáhnout ppt "CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané."

Podobné prezentace


Reklamy Google