Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby s tělesným postižením a potížemi chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby s tělesným postižením a potížemi chování"— Transkript prezentace:

1 Osoby s tělesným postižením a potížemi chování
Přednáška č. 4 1 1

2 Agenda Osoby s tělesným postižním – typologie Potíže s chováním
Přístupy speciální pedagogiky Kompenzační pomůcky, rehabilitace, technologie 2 2

3 “Pro lidi bez postižení dělá technologie život jednodušším, pro lidi s postižením možným.”
(Martinez-Marrero & Estrada-Hernandez, 2008) 3 3

4 Somatopedie a Etopedie
Vědní obor zabývající se výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením Soma - tělo, Paideia - výchova A výchovou a vzděláním osob s poruchami chování 4 4

5 Obrny centrální a periferní
Obrny: závažné, často kombinované postižení člověka, týkají se centrální a periferní nervové soustavy. Bývají často příčinou i těžké celoživotní invalidity. Důsledky v somatické oblasti : Parézy – částečná ochrnutí Plégie - úplná ochrnutí 5 5

6 Dětská mozková obrna Vznik : jako neprogresivní porucha hybnosti, důsl.organického poškození před narozením, při porodu nebo brzy po něm. Výskyt 0.5-1% populace. Tělesná neobratnost, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, překotné impulsivní reakce, střídání nálad, časté poruchy pozornosti opožděný vývoj řeči …. Ale navíc:(jenže toto dnes už není pravda!!!) až 75% poruchy řeči, 30-50% mentální retardace, 20% poruchy sluchu a další postižení, 6 6

7 Formy DMO - Spastické Zhruba 3x častejší než nespastická
Hemiparetická - postihuje polovinu těla, u horní končetiny charakteristický ohnutý loket, u dolní končetiny – došlapuje na špičky, IQ dle postižené hemisféry Diparetická – dolní nebo horní končetiny (většinou dolní)– nůžkovitá chůze, po špičkách ( lidoopí chůze), IQ bývá dobré Kvadruparetická - obrna všech čtyř končetin 7 7

8 Bulgaria´ s Abandoned children
W9tS-8c

9 Dětská obrna Závažné infekční onemocnění, které dříve postihovalo hlavně děti v předškolním věku, Příčina trvalých a těžkých následků. Dnes očkování Sabinovou vakcínou. U nás a v Evropě se již nově neobjevuje . V posledních několikla letech zaznamenány nové ojedinělé případy ( zatím mimo kontinent ). 9 9

10 Traumatické obrny Jako následek úrazu, který způsobuje buď otevřené nebo uzavřené poranění hlavy Poranění hlavy - Otřes mozku ( komoce ) – lehký, střední a těžký - Stlačení mozku ( komprese ) - Zhmoždění mozku ( kontuse ) – nejtěžší Obrna míchy – nejčastěji úrazem páteře s následným poraněním páteře, čím blíže krční míše, tím závažnější následky. 10 10

11 Mozkové záněty Encephalitidy
Vyvolány mikrobiálními činiteli,vnikem do krve První příznaky podobné chřipce s mírnou horečkou, bolestmi hlavy a nechutenstvím. Ve druhé fázi se po přechodném zlepšení objevují vysoké teploty, třes, ochrnutí končetin, časté jsou i následné epileptické záchvaty. Může být příčinou těžkého postižení i smrti Klíšťová encephalitida. 11 11

12 Stavy po mozkových nádorech
Tumor cerebri po operaci následky v pohybové oblasti, v oblasti řeči – porucha Afázie, může se přidružit i Epilepsie 12 12

13 Lehká mozková dysfunkce
Terminologická neutříděnost ADHD, ADD, LMD ( také Encefalopatie ) Lehčí typ poruchy CNS, 3% populace, Výskyt spíše chlapci Oslabení schopností a vlastností psychických funkcí, Narušena úroveň aktivace, schopnost sebekontroly,oslabení pozornosti, také poruchy řeči Příčiny – dohady (dědičnost, 1.rok života, atd.) 13 13

14 ADHD - Projevy Hyperaktivita, nevydrží potichu ani sedět, neklid, často i během spánku („ hnáno motorem“). Psychomotorický neklid. Diskoordinace ( pohybová neobratnost). Impulzivní jednání ( bezmyšlenkovité střídání činností, problémy s organizováním práce, vyrušuje, potíže při změnách ve hře). Psychická instabilita, změny nálad a síly reakcí . Někdy příčinou SVPU a poruch chování. 14 14

15 ADHD - Prognóza Hyperaktivita se většinou s pubertou upravuje.
Poruchy pozornosti přetrvávají cca v 50% do dospělosti. Citové poruchy se přetvářejí na neurotické, psychopatické a psychotické. Emoční labilita, nižší aspirační úroveň, přecitlivělost k podnětům. Schopnost rychlé změny pozornosti lze využít profesně a udělat z ní výhodu ! 15 15

16 Poruchy chování Zlozvyky, lhaní Krádeže Záškoláctví, útěky
Agresivita a šikanování Patologické závislosti (alkohol, gamblerství) Sexuální deviace Sebevražedné sklony 16 16

17 Poruchy chování PŘÍČINY: Patologické rodinné prostředí
Nesprávné výchovné postupy Vliv negativních vrstevnických skupin Změny osobnosti, psychické onemocnění Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) – citová deprivace, sexuální zneužívání, fyzické či psychické týrání POMOC: K-centra, nízkoprahová zařízení, kluby pro mládež, kurátoři, ped-psych. poradny 17 17

18 Epilepsie Mozkové ohniskové záchvatovité onemocnění,
etiologie mnohdy nejasná ( nemoci, úrazy a poranění – sekundární epilepsie, děti až 5%, Generalizované záchvaty Parciální záchvaty Omezení v profesi Predispozice Postižený ani nemusí tušit že první záchvat prodělal. 18 18

19 Rozštěpy páteře Spina bifida
Těžké vrozené postižení. Nutná neurochirurgická operace . Nepříznivá prognóza. Většinou doprovází obrna dolních končetin a svěračů. Intelekt ve většině případů zachován. Prevence - screening ultrazvukem. 19 19

20 Deformace Příčiny vzniku - dělení :
Vnitřní ( fyziologické): růstové, konstituční, dědičné vlivy, výživa, nerovnoměrný růst. Vnější: způsobené prostředím – nedostatek pohybu, předčasné posazování kojence, dlouhotrvající sedavá poloha, obezita, jednostranný pohyb, jako následek nesprávného držení těla. Skoliózy - krční, hrudní, bederní. Kyfózy - v rovině sagitální (deformace v předozadní rovině těla). - v rovině frontální( čelní). 20 20

21 Nesprávný vývoj kyčelního kloubu
Vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem jednoho či obou kyčelních kloubů, popř. vykloubením kloubní hlavice. Důležitá včasná diagnostika a započatá náprava (cca již do 6 měsíců věku dítěte, screEning. ) Luxace – úplné vykloubením hlavice Subluxace - částečné vykloubení hlavice  Perthesova choroba - postižena hlavice stehenní kosti 21 21

22 Malformace Patologické vyvinutí různých částí těla,
nejčastěji končetin Amélie - částečné chybění končetin Fokomelie – končetiny navazují přímo na trup 22 22

23 Nick Vujicic – inspirace pro lidi bez končetin a ostatní
2kSdd-4

24 Amputace Umělé odnětí částí končetin od trupu postiženého Příčiny :
Úrazy Infekčního původu při sepsi Zhoubné nádory na končetinách Nemoci Např. Choroba Bürgerova-Winiwarterova – akutní zánět tepen a žil, při kterých dochází k postupné trombóze žil a tepen. 24 24

25 Chronická onemocnění Dlouhodobý nepříznivý vliv na celou osobnost člověka, Kategorie Úplně zdraví – dobře tělesně vyvinutí, nadprůměrní Prakticky zdraví – nepatrné úchylky od zdr.stavu Oslabení – značné úchylky tělesného vývoje a zdr. stavu Nemocní Charakteristika - snížená odolnost vůči nemocem - sklon k jejich opakování 25 25

26 Alergická a astmatická onemocnění
Stálý nárůst alergických chorob v současné populaci, civilizační choroby Vliv dědičnosti (často mají i oba rodiče), neprojevená alergie, odhady – přes 20% populace Alergie okamžitá či oddálená. Predispozice k alergickému onemocnění 26 26

27 Kožní a dýchací alergie
Atopický ekzém - až 4% dětí, 2/3 rodinná anamnéza, kožní odpověď na dráždivé látky, svědění, suchost kůže, zarudnutí. Kontaktní ekzém – oddálená přecitlivělost, kopřivka, otoky, Asthma bronchiale – 2,5% populace, 50% do 3 let, záchvatovité onemocnění, kašel, rýma, dušnost, 27 27

28 Víceorgánové alergie Alergeny Alergenem může být prakticky cokoli,
příčinou i vnitřní infekční ložisko, střevní paraziti, pocení, mechanické vlivy a pod Pylová přecitlivělost ( Pollinosis), Léková alergie, Alergie na hmyzí bodnutí, Anafylaktický šok – život ohrožující alergická reakce 28 28

29 Výchova a vzdělávání Odstranění bariér Centra léčebné rehabilitace
Speciálně pedagogická centra Speciální školy pro tělesně postižené Centra rehabilitačního inženýrství Centra technické pomoci Osobní asistenti Další souběžně působící pracovník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 29 29

30 Profesní příprava Vzdělání Uvedení do činnosti (nevyžaduje zaučení)
Zaučení ( 1-2 roky, certifikát) Vyučení (2-4 roky, osvědčení schopnosti, výuční list), SŠ,VOŠ, VŠ Zaměstnání institut podporovaného zaměstnání chráněné dílny pracovní rehabilitace 30 30

31 Příklady ze života Eyal Sherman, student na VŠ University of Syracuse
Mnoho postižení – tělesné, mluvidla, zažívání, dýchání... a jejich kompenzace technologiemi a pomůckami a v první řadě – díky rodině! 31 31

32 Lékařská technologie 32 32

33 Výtah 33 33

34 Sprcha 34 34

35 Čtecí pult 35 35

36 Počítač 36 36

37 Nastavitelný monitor 37 37

38 Klávesnice na obrazovce řízená hlasem či tlačítkem
38 38

39 Tlačítka, vypínače 39 39

40 Ovládání přístrojů - Powerlink
40 40

41 Hraní videoher, páčka u brady
41 41

42 Hraní na bonga 42 42

43 HRANÍ NA BUBNY BRADOU 43 43

44 V kapele se sourozenci 44 44

45 Kreslení ústy 45 45

46 Hotová kresba 46 46

47 Rampa do auta 47 47

48 I ŽIVOT S FYZICKÝM POSTIŽENÍM JE PLNOHODNOTNÝ
Kara, DMO (Cerebral Palsy), nemluví ale má speciální obrazovku a kameru, která snímá pohyby jejích čelistí a převádí je do sofwaru, který za ni mluví, a dělá advokacii pro lidi s postižením Jenn, která je právničkou pro lidi s postižením Sportovci, motorkáři... kteří se ocili na vozíku v mladém věku

49 Bariéry!!! Fyzické bariéry jsou všude kolem nás (doprava, architektura (pouze od r nutno stavět bezbariérově), obchody, veřejné služby, WC... Problém pro odstranění: historické stavby a místa starší než 1992 Závislost na asistenci, fyzické pomoci S lidmi na vozíku či DMO se nakládá jako s mentálně postiženými!!!

50 SOUTH PARK Poukazuje na: ADHD a Ritalin (RitalOUT) -
lék na uklidnění, snižuje pozornost, vidiny Úlevy pro lidi s poruchami chování a učení Klub jen pro ty, kteří se narodili s postižením, ne kteří ho získali 50 50


Stáhnout ppt "Osoby s tělesným postižením a potížemi chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google