Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby s tělesným postižením a potížemi chování Přednáška č. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby s tělesným postižením a potížemi chování Přednáška č. 4."— Transkript prezentace:

1 Osoby s tělesným postižením a potížemi chování Přednáška č. 4

2 Agenda Osoby s tělesným postižním – typologie Potíže s chováním Přístupy speciální pedagogiky Kompenzační pomůcky, rehabilitace, technologie

3 “Pro lidi bez postižení dělá technologie život jednodušším, pro lidi s postižením možným.” (Martinez-Marrero & Estrada-Hernandez, 2008)

4 Somatopedie a Etopedie Vědní obor zabývající se výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením Soma - tělo, Paideia - výchova A výchovou a vzděláním osob s poruchami chování

5 Obrny centrální a periferní Obrny: závažné, často kombinované postižení člověka, týkají se centrální a periferní nervové soustavy. Bývají často příčinou i těžké celoživotní invalidity. Důsledky v somatické oblasti : Parézy – částečná ochrnutí Plégie - úplná ochrnutí

6 Dětská mozková obrna Vznik : jako neprogresivní porucha hybnosti, důsl.organického poškození před narozením, při porodu nebo brzy po něm. Výskyt 0.5-1% populace. Tělesná neobratnost, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, překotné impulsivní reakce, střídání nálad, časté poruchy pozornosti opožděný vývoj řeči …. Ale navíc: (jenže toto dnes už není pravda!!!) až 75% poruchy řeči, 30-50% mentální retardace, 20% poruchy sluchu a další postižení,

7 Formy DMO - Spastické Zhruba 3x častejší než nespastická Hemiparetická - postihuje polovinu těla, u horní končetiny charakteristický ohnutý loket, u dolní končetiny – došlapuje na špičky, IQ dle postižené hemisféry Diparetická – dolní nebo horní končetiny (většinou dolní)– nůžkovitá chůze, po špičkách ( lidoopí chůze), IQ bývá dobré Kvadruparetická - obrna všech čtyř končetin

8 Bulgaria´ s Abandoned children http://www.youtube.com/watch?v=0ah_ W9tS-8c

9 Dětská obrna Závažné infekční onemocnění, které dříve postihovalo hlavně děti v předškolním věku, Příčina trvalých a těžkých následků. Dnes očkování Sabinovou vakcínou. U nás a v Evropě se již nově neobjevuje. V posledních několikla letech zaznamenány nové ojedinělé případy ( zatím mimo kontinent ).

10 Traumatické obrny Jako následek úrazu, který způsobuje buď otevřené nebo uzavřené poranění hlavy Poranění hlavy - Otřes mozku ( komoce ) – lehký, střední a těžký - Stlačení mozku ( komprese ) - Zhmoždění mozku ( kontuse ) – nejtěžší Obrna míchy – nejčastěji úrazem páteře s následným poraněním páteře, čím blíže krční míše, tím závažnější následky.

11 Mozkové záněty Encephalitidy Vyvolány mikrobiálními činiteli,vnikem do krve První příznaky podobné chřipce s mírnou horečkou, bolestmi hlavy a nechutenstvím. Ve druhé fázi se po přechodném zlepšení objevují vysoké teploty, třes, ochrnutí končetin, časté jsou i následné epileptické záchvaty. Může být příčinou těžkého postižení i smrti Klíšťová encephalitida.

12 Stavy po mozkových nádorech Tumor cerebri po operaci následky v pohybové oblasti, v oblasti řeči – porucha Afázie, může se přidružit i Epilepsie

13 Lehká mozková d y sfunkce Terminologická neutříděnost ADHD, ADD, LMD ( také Encefalopatie ) Lehčí typ poruchy CNS, 3% populace, Výskyt spíše chlapci Oslabení schopností a vlastností psychických funkcí, Narušena úroveň aktivace, schopnost sebekontroly,oslabení pozornosti, také poruchy řeči Příčiny – dohady (dědičnost, 1.rok života, atd.)

14 ADHD - Projevy Hyperaktivita, nevydrží potichu ani sedět, neklid, často i během spánku („ hnáno motorem“). Psychomotorický neklid. Diskoordinace ( pohybová neobratnost). Impulzivní jednání ( bezmyšlenkovité střídání činností, problémy s organizováním práce, vyrušuje, potíže při změnách ve hře). Psychická instabilita, změny nálad a síly reakcí. Někdy příčinou SVPU a poruch chování.

15 ADHD - Prognóza Hyperaktivita se většinou s pubertou upravuje. Poruchy pozornosti přetrvávají cca v 50% do dospělosti. Citové poruchy se přetvářejí na neurotické, psychopatické a psychotické. Emoční labilita, nižší aspirační úroveň, přecitlivělost k podnětům. Schopnost rychlé změny pozornosti lze využít profesně a udělat z ní výhodu !

16 Poruchy chování Zlozvyky, lhaní Krádeže Záškoláctví, útěky Agresivita a šikanování Patologické závislosti (alkohol, gamblerství) Sexuální deviace Sebevražedné sklony

17 Poruchy chování PŘÍČINY: Patologické rodinné prostředí Nesprávné výchovné postupy Vliv negativních vrstevnických skupin Změny osobnosti, psychické onemocnění Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) – citová deprivace, sexuální zneužívání, fyzické či psychické týrání POMOC: K-centra, nízkoprahová zařízení, kluby pro mládež, kurátoři, ped-psych. poradny

18 Epilepsie Mozkové ohniskové záchvatovité onemocnění, etiologie mnohdy nejasná ( nemoci, úrazy a poranění – sekundární epilepsie, děti až 5%, Generalizované záchvaty Parciální záchvaty Omezení v profesi Predispozice Postižený ani nemusí tušit že první záchvat prodělal.

19 Rozštěpy páteře Spina bifida - Těžké vrozené postižení. - Nutná neurochirurgická operace. - Nepříznivá prognóza. - Většinou doprovází obrna dolních končetin a svěračů. - Intelekt ve většině případů zachován. - Prevence - screening ultrazvukem.

20 Deformace Příčiny vzniku - dělení : Vnitřní ( fyziologické): růstové, konstituční, dědičné vlivy, výživa, nerovnoměrný růst. Vnější: způsobené prostředím – nedostatek pohybu, předčasné posazování kojence, dlouhotrvající sedavá poloha, obezita, jednostranný pohyb, jako následek nesprávného držení těla. Skoliózy - krční, hrudní, bederní. Kyfózy - v rovině sagitální (deformace v předozadní rovině těla). - v rovině frontální( čelní).

21 Nesprávný vývoj kyčelního kloubu Vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem jednoho či obou kyčelních kloubů, popř. vykloubením kloubní hlavice. Důležitá včasná diagnostika a započatá náprava (cca již do 6 měsíců věku dítěte, screEning. ) Luxace – úplné vykloubením hlavice Subluxace - částečné vykloubení hlavice Perthesova choroba - postižena hlavice stehenní kosti

22 Malformace Patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin Amélie - částečné chybění končetin Fokomelie – končetiny navazují přímo na trup

23 Nick Vujicic – inspirace pro lidi bez končetin a ostatní http://www.youtube.com/watch?v=v4uG 2kSdd-4

24 Amputace Umělé odnětí částí končetin od trupu postiženého Příčiny : Úrazy Infekčního původu při sepsi Zhoubné nádory na končetinách Nemoci Např. Choroba Bürgerova-Winiwarterova – akutní zánět tepen a žil, při kterých dochází k postupné trombóze žil a tepen.

25 Chronická onemocnění Dlouhodobý nepříznivý vliv na celou osobnost člověka, Kategorie Úplně zdraví – dobře tělesně vyvinutí, nadprůměrní Prakticky zdraví – nepatrné úchylky od zdr.stavu Oslabení – značné úchylky tělesného vývoje a zdr. stavu Nemocní Charakteristika - snížená odolnost vůči nemocem - sklon k jejich opakování

26 Alergická a astmatická onemocnění Stálý nárůst alergických chorob v současné populaci, civilizační choroby Vliv dědičnosti (často mají i oba rodiče), neprojevená alergie, odhady – přes 20% populace Alergie okamžitá či oddálená. Predispozice k alergickému onemocnění

27 Kožní a dýchací alergie Atopický ekzém - až 4% dětí, 2/3 rodinná anamnéza, kožní odpověď na dráždivé látky, svědění, suchost kůže, zarudnutí. Kontaktní ekzém – oddálená přecitlivělost, kopřivka, otoky, Asthma bronchiale – 2,5% populace, 50% do 3 let, záchvatovité onemocnění, kašel, rýma, dušnost,

28 Víceorgánové alergie Alergeny Alergenem může být prakticky cokoli, příčinou i vnitřní infekční ložisko, střevní paraziti, pocení, mechanické vlivy a pod Pylová přecitlivělost ( Pollinosis), Léková alergie, Alergie na hmyzí bodnutí, Anafylaktický šok – život ohrožující alergická reakce

29 Výchova a vzdělávání Odstranění bariér Centra léčebné rehabilitace Speciálně pedagogická centra Speciální školy pro tělesně postižené Centra rehabilitačního inženýrství Centra technické pomoci Osobní asistenti Další souběžně působící pracovník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

30 Profesní příprava Vzdělání Uvedení do činnosti (nevyžaduje zaučení) Zaučení ( 1-2 roky, certifikát) Vyučení (2-4 roky, osvědčení schopnosti, výuční list), SŠ,VOŠ, VŠ Zaměstnání institut podporovaného zaměstnání chráněné dílny pracovní rehabilitace

31 Příklady ze života Eyal Sherman, student na VŠ University of Syracuse Mnoho postižení – tělesné, mluvidla, zažívání, dýchání... a jejich kompenzace technologiemi a pomůckami a v první řadě – díky rodině!

32 Lékařská technologie

33 Výtah

34 Sprcha

35 Čtecí pult

36 Počítač

37 Nastavitelný monitor

38 Klávesnice na obrazovce řízená hlasem či tlačítkem

39 Tlačítka, vypínače

40 Ovládání přístrojů - Powerlink

41 Hraní videoher, páčka u brady

42 Hraní na bonga

43 HRANÍ NA BUBNY BRADOU

44 V kapele se sourozenci

45 Kreslení ústy

46 Hotová kresba

47 Rampa do auta

48 I ŽIVOT S FYZICKÝM POSTIŽENÍM JE PLNOHODNOTNÝ Kara, DMO (Cerebral Palsy), nemluví ale má speciální obrazovku a kameru, která snímá pohyby jejích čelistí a převádí je do sofwaru, který za ni mluví, a dělá advokacii pro lidi s postižením Jenn, která je právničkou pro lidi s postižením Sportovci, motorkáři... kteří se ocili na vozíku v mladém věku

49 Bariéry!!! Fyzické bariéry jsou všude kolem nás (doprava, architektura (pouze od r. 1992 nutno stavět bezbariérově), obchody, veřejné služby, WC... Problém pro odstranění: historické stavby a místa starší než 1992 Závislost na asistenci, fyzické pomoci S lidmi na vozíku či DMO se nakládá jako s mentálně postiženými!!!

50 SOUTH PARK Poukazuje na: –ADHD a Ritalin (RitalOUT) - –lék na uklidnění, snižuje –pozornost, vidiny –Úlevy pro lidi s poruchami –chování a učení –Klub jen pro ty, –kteří se narodili s postižením, –ne kteří ho získali


Stáhnout ppt "Osoby s tělesným postižením a potížemi chování Přednáška č. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google