Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost projekt CZ.04.3.07/4.1.02.2/0353 Platforma i2010 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost projekt CZ.04.3.07/4.1.02.2/0353 Platforma i2010 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci."— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost projekt CZ.04.3.07/4.1.02.2/0353 Platforma i2010 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie ČVUT FEL IMA s.r.o. HKP MUDr. Mgr. Petr Struk, 731 196 656,petr.struk@ima.cz www.hkp.cz/index.php?menu=platforma-i2010

2 1Zaměření projektu 1 Zaměření projektu  Krátký popis záměru projektu podpořit rozvoj informační společnosti a záměry iniciativy i2010 EK vytvořit pilotní vzdělávací produkty v oblasti podporované ICT podpořit využívání e-learningu a webových technologií pro vzdělávání  Problémy řešené projektem obecný cíl přispět k realizaci záměrů iniciativy i2010 EK konkrétní cíle podpořit rozvoj informační gramotnosti aktivity projektu semináře, kurzy, informační workshopy  Investice 78 % do aktivit lidí („software“) 22 % do vybavení a technologií („hardware“)  Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků konsorcium partnerů v projektu je tvořeno dvěma neziskovými organizacemi, vysokou školou a MSP působícím v oblasti ICT

3 i2010 i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost ČVTS IIT Platforma i2010 projekt IMA s.r.o. ČVUT FEL HKP Programová výzva MPSV JPD3 integrace inovaceinvestice i2010 iniciativa EK 1. června 2005 společné prostředí pro všechny

4 Rozvoj gramotnosti CílEU ČLOVĚK jako dominantní subjekt INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Platforma i2010 obecnágramotnost funkčnígramotnost informačnígramotnost počítačedigitalizacemultimédia 18. - 19. století Marie Terezie, národní buditelé 20. století vědecko - technická revoluce kognitivní systém

5 2Cílové skupiny 2 Cílové skupiny  Cílové skupiny zaměstnanci, OSVČ, odborové organizace profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé (zejména MSP)  Zapojení, motivace a přínosy pro cílové skupiny získání aktuálních informací a znalostí v oblasti moderních procesů podporovaných ICT a souvisejících s budováním informační společnosti a rozvojem informační gramotnosti získání aktuálních informací a znalostí v oblasti moderních procesů podporovaných ICT a souvisejících s budováním informační společnosti a rozvojem informační gramotnosti  Doprovodná opatření pro cílové skupiny písemné informační materiály pro účastníky vzdělávacích akcí dostupnost kompletních přednášek na webových stránkách projektu pořádání vzdělávacích akcí v budovách s bezbariérovým přístupem základní občerstvení - káva, čaj, minerální voda  Podíl cílových skupin z vybraných území Prahy je respektován při marketingových aktivitách je respektován při marketingových aktivitách

6 3Typy činností 3 Typy činností  Typy činností realizované projektem semináře 10 seminářů zaměřených na témata z oblasti i2010 – e-work, e-business, e-health, e-government, e-safety, e-security, e-justice, e-democracy, e-politics, e-society, e-science …. kurzy 6 dvoudenních kurzů zaměřených na vybrané oblasti technologií ICT podporujících technologicky iniciativu i2010 poradenství je připravována věcná náplň a technologická realizace poradenství využívající networking, a webové technologie informační workshopy organizují partneři konsorcia v rámci podpory aktivit projektu panelové diskuze jsou realizovány vždy na závěr a seminářů i kurzů a jsou cíleně orientované na hodnocení uvedených a jsou cíleně orientované na hodnocení uvedených aktivit a doporučení pro zaměření dalšího vzdělávání aktivit a doporučení pro zaměření dalšího vzdělávání

7 4Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy  Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení důsledný management projektu, eliminace rizik, informační zpětná vazba od účastníků seminářů a kurzů  Dosavadní zkušenosti s řízením projektu nutnost pravidelných jednání Rady projektu (min. 1x měsíčně) a intenzivní využití networkingu i marketingu  Popis hlavních rizik účast a motivace účastníků seminářů a kurzů málo účinný marketing pro získávání účastníků omezení finančních prostředků oproti návrhu projektu opožděné přidělování finančních prostředků technické vybavení části účastníků v případě užití e-learningu možnost eliminace rizik efektivním managementem procesů  Přenositelné zkušenosti s řízením projektu využití e-learningu, networkingu v kombinaci s presenčními formami výuky a řešení interdisciplinárních úloh s vazbou na ICT

8 Cílová orientace azajištění publicity 5 Cílová orientace a zajištění publicity  Zaměření na cíle projektu poskytnout aktuální informace o i2010 a možnostech plošném užití ICT pro rozvoj informační společnosti (IS) a celkové gramotnosti demonstrovat vliv ICT na integraci všech lidí do IS rozvíjet informační a poradenskou schopnost partnerů projektu  Příklady zajištění publicity projektu přímé oslovení jednotlivých cílových skupin na území hl. m Prahy využití spolupráce s HKP a ČSVTS využití spolupráce s HKP a ČSVTS využití informačních zdrojů a akcií partnerů v rámci projektu i v dalších projektech provázaných v síti  Funkce internetu internet - je využit jako informační a současně i komunikační platforma pro e-learning a řízení projektu

9 6Výstupy a výsledky 6 Výstupy a výsledky  Výstupy - podpořené osoby, organizace, produkty akcelerace projektu-marketingová opatření přijatá na základě akcelerace projektu - marketingová opatření přijatá na základě získaných poznatků zajistí naplnění všech záměrů projektu získaných poznatků zajistí naplnění všech záměrů projektu  Hlavní inovované produkty semináře, kurzy, poradenské produkty, užití webové technologie, networking v řízení procesů a komunikaci mezi projekty projektovaná hodnota plánovaná hodnota dosažená hodnota podpořené osoby62010751 podpořené organizace1004518 počet produktů1832

10 7Další výstupy, výsledky horizontální témata, partnerství 7 Další výstupy, výsledky horizontální témata, partnerství  Další výstupy a výsledky projektu systematická podpora rozvoje informační společnosti ve vazbě na strategii i2010 podpora rozvoje využití e-learningu a webových technologií pro realizaci distančního nebo kombinovaného vzdělávání a obecně jako podpora rozvoje informační společnosti  Horizontální témata Podpora horizontálních témat - rovné příležitosti - rozvoj informační společnosti - udržitelný rozvoj - místní iniciativy  Partnerství Medtel, 1. LF UK, IMA, HKP e Zdraví Medtel, 1. LF UK, IMA, HKP ČSVTS, HKP SIP ČSVTS, HKP IMA, ČVUT FEL, ČVTS IIT, HKP PSPEV IMA, ČVUT FEL, ČVTS IIT, HKP

11 8Doporučení pro další programovací období 2007-2013 8 Doporučení pro další programovací období 2007-2013  Nejzajímavější činností RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti management projektu spolupráce neziskových organizací a MSP networking jako nástroj pro řízení i vzdělávání a komunikaci tvorba seminářů a kurzů jako vzdělávacích programů se zaměřením na podporu rozvoje informační společnosti a i2010 využití e-learningu a webových technologií jako moderního a efektivního nástroje pro presenční i distanční vzdělávání  Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů prodloužení období monitorování na 6 měsíců podle standardu EU  Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů snížení administrativní náročnosti a zrychlení procesu odsouhlasení monitorovací zprávy

12 Děkujeme za pozornost Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie ČVUT FEL IMA s.r.o. HKP


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost projekt CZ.04.3.07/4.1.02.2/0353 Platforma i2010 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google