Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální repozitář : zelená cesta otevřeného přístupu na VŠB-TUO Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální repozitář : zelená cesta otevřeného přístupu na VŠB-TUO Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Institucionální repozitář : zelená cesta otevřeného přístupu na VŠB-TUO Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

2 Osnova  Repozitáře v ČR  Projekt OpenAIRE(Plus)  Repozitář VŠB-TUO  Služby institucionálního repozitáře  Open Access Week 2012 2 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

3 Repozitáře – zelená cesta otevřeného přístupu  Otevřený (veřejný) přístup k vědeckým článkům (privátním statkům vydavatelů) 3 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

4 Repozitáře v ČR 4 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012  Platforma OSS DSpace (VŠB-TUO, UPCE, UTB, ČVUT, MU, ZČU, AMU, ÚFAL MFF UK)DSpace  Repozitáře podpořené institucionální politikou otevřeného přístupu (repozitář MU, repozitář Akademie věd ČR)repozitář MUrepozitář Akademie věd ČR  Repozitáře budují knihovny (zprostředkované ukládání dokumentů)  Snaha zapojit do světové infrastruktury, nabídnout přidané služby  Repozitáře spojeny se systémy na vykazování výsledků VaV (MU, AVČR, UTB, UPCE)

5 Repozitáře v ČR 5 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

6 Zapojení ÚK VŠB-TUO v projektu OpenAIRE(Plus)  Projekt naplňuje politiku Evropské komise v oblasti šíření VaV  Pilotní program 7. RP EK (7 vybraných vědních oblastí, dodatek 39 v projektových smlouvách)  Program Horizon 2020 (regulérní politika pro budování informační infrastruktury pro sdílení výzkumných dat) 6 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

7 Zapojení ÚK VŠB-TUO v projektu OpenAIRE(Plus) 7 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

8 Repozitář DSpace VŠB-TUO  Ústřední knihovna VŠB-TUO  Od r. 2006  Účel: ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a dalších výsledků VaV  3 pracovníci (správce systému, knihovní správce, pracovník- katalogizátor) = 1 úvazek  62 365 záznamů (15. z 1182 instalací Dspace na světě)  Indexováno Google Scholar, DRIVER, BASE, OpenAIRE aj.  Bez institucionální politiky OA  http://dspace.vsb.cz/ http://dspace.vsb.cz/ 8 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

9 Repozitář DSpace VŠB-TUO  vysokoškolské kvalifikační práce (hromadné exporty ze studijního systému Edison)  Propojení na systém theses.cz – kontrola plagiátorství  publikační činnost VŠB-TUO (nezávisle na systému pro vykazování VaV)  Články v impaktovaných časopisech (Web of Science)  Články z časopisů vydávaných VŠB-TUO  Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO  Příspěvky z akcí pořádaných ÚK  Setkání DSpace 9 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

10 Obsah repozitáře DSpace VŠB-TUO v číslech  50 383 záznamů VŠKP (17 275 plný textů)  1437 záznamů publikační činnosti (články z WOS od r. 1990)  4575 článků ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO  Open access  186 článků (autorský rukopis nebo PDF vydavatele)  1320 článků z časopisů vydávaných na VŠB-TUO: Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE),Ekonomická revue,Geoscience Engineering, Sborník, řada stavební 10 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

11 Články v režimu open access  186 článků (autorský rukopis nebo PDF vydavatele)  Články z časopisů indexovaných ve Web of Science  převážně od vydavatelů Elsevier, Springer, IEEE  Podle politiky vydavatele  Uložení PDF vydavatele (př. Chemické listy, Bulletin of Geosciences)  vyžádány rukopisy od autorů (preprint, postprint) 11 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

12 Články v režimu open access - workflow  https://dspace.vsb.cz/handle/10084/67055 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/67055 12 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012 Vyhledání ve Web of Science (týdenní alert) Vytvoření záznamu v repozitáři zaslání žádosti o rukopis autorovi z VŠB-TUO nebo uložení PDF vydavatele Uložení rukopisu k záznamu

13 Autorskoprávní aspekt auto-archivace  Klíčová otázka, za jakých podmínek lze uložit článek do repozitáře  Politika vydavatele = Copyright Transfer Agreement  Řídíme se striktně tím, co vydavatel umožňuje 13 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

14 Databáze politik vydavatelů SHERPA/ROMEO 14 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

15 Odezva akademických pracovníků 15 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012  výborná odezva, když pošlou rukopis  Výhoda uložení rukopisu v plném rozsahu – editoři často krátí texty  Často pošlou autorský reprint, který vydavatele neumožňují uložit do repozitáře (někdy uložíme i reprint v režimu omezeného přístupu)  kladná odezva, když poskytnou vysvětlení, proč rukopis nechtějí uložit do repozitáře  Neznalost, opatrnost – obavy z porušení smlouvy s vydavatelem  Nevlastní rukopis (nejsou 1. autorem)  Nechtějí rukopis (preprint) zveřejnit, protože není ve finální podobě  stačí jim, že článek je dostupný v časopise  žádná odezva  (2/3)

16 Proč přispívat do repozitáře? 16 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012 Repozitář  zajišťuje neomezený přístup k vědeckým informacím, aniž narušuje stávající publikační systém  Autor si může vybrat časopis dle své potřeby  otevřený přístup pro všechny zajistí uložením rukopisu do repozitáře  Zviditelnění výsledků VaV (autora, pracoviště, univerzity)  Provoz repozitáře nestojí téměř nic v porovnání s Article Processing Charges za vydání článku v OA časopise (1200-3000 dolarů)

17 Proč přispívat do repozitáře? 17 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012 OA články = více citací 10 článků z roku 2008 OA rukopis v DSpace Modrý sloupec: počet stažení v DSpace Červený sloupec: počet citací (WOS) 10 článků z roku 2008 od stejných autorů Bez plného textu v DSpace Zelený sloupec: počet citací (WOS) Open Citation Project

18 Další služby repozitáře Dspace VŠB-TUO 18 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012 Statistiky využívanosti Zobrazení citací ze Scopusu  Zobrazení citací z Web of Science,  Zobrazení IF časopisu  Zobrazení politiky vydavatele podle SHERPA/ROMEO Zapojení do evropské a světové infrastruktury  dodržování standardů pro sdílení obsahu (pravidla DRIVER) Budování informační podpory (blog E-zdroje, webové stránky ÚK, zapojení do Open Access Week)

19 Open Access Week 2012 19 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012

20 Děkuji za pozornost. Dotazy? 20 Open Access Day, UMB Banská Bystrica, 24.10.2012


Stáhnout ppt "Institucionální repozitář : zelená cesta otevřeného přístupu na VŠB-TUO Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google