Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODY MEZNÍ ROVNOVÁHY metoda pro stanovení stability svahů základem je předpoklad silové popř. momentové rovnováhy části svahu nad uvažovanou smykovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODY MEZNÍ ROVNOVÁHY metoda pro stanovení stability svahů základem je předpoklad silové popř. momentové rovnováhy části svahu nad uvažovanou smykovou."— Transkript prezentace:

1 METODY MEZNÍ ROVNOVÁHY metoda pro stanovení stability svahů základem je předpoklad silové popř. momentové rovnováhy části svahu nad uvažovanou smykovou plochou nezahrnuje vliv přetvárných parametrů nevýhoda:nutno předem zadat výchozí smykovou plochu, na níž se pak určuje součinitel stability výsledkem výpočtu je tzv. součinitel stability F F=pasivní síly/aktivní síly pasivní síly - přispívají ke stabilitě aktivní síly - snižují stabilitu F 1 svah je stabilní F 1 svah je nestabilní

2 Tvar smykové plochy soudržné zeminynesoudržné zeminy rovinná smyková plochazakřivená smyková plocha, nejčastěji kruhová Kritická smyková plocha – smyková plocha s nejnižším stupněm stability

3 STABILITA SVAHŮ V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH smyková plocha je rovinná! svahem neprosakuje voda voda prosakuje do svahu voda prosakuje rovnoběžně se svahem voda prosakuje pod obecným úhlem  4 modelové případy:

4 SVAHEM NEPROSAKUJE VODA  1   cos   sin   cos  tg  tg   Podmínka rovnováhy:  sin  cos  tg  = tg  = tg  Součinitel stability (spolehlivosti)  n =F=(1.2-1.5): tg  = tg  n  … objemová tíha  … úklon svahu

5  su  cos  i    tg  PRŮSAK VODY KOLMO KE SVAHU průsak vody  1  su  su  cos   su sin   voda Podmínka rovnováhy:  su sin  =  su  cos  i    tg 

6 VODA PROSAKUJE ROVNOBĚŽNĚ SE SVAHEM  su  cos  tg  tg  Podmínka rovnováhy:  su sin   sin  =  su  cos  tg   1  su  su  cos   su sin   průsak Vliv vody: P  =Vi   =i   =sin   (V=1)

7  1  su  su  cos   su sin   VODA PROSAKUJE POD ÚHLEM     sin  cos (  )   sin  sin (  ) Podmínka rovnováhy:  su sin    sin  cos (  ) =  su  cos     sin  sin (  )) tg 

8 STABILITA SVAHŮ V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH smyková plocha je zakřivená! Řeší se pomocí proužkových metod (tzv. švédské metody) - např. Petterson, Bishop...: Obecný postup proužkových metod: vycházejí z rovnováhy sil, které odpovídají krátkým úsekům smykové plochy (proužkům) 1) zadá se odhad smykové plochy 2) zeminové těleso nad smykovou plochou se rozdělí na obvykle 10-15 svislých sloupců (proužků) stejné šířky 3) stanoví se vlastní tíha proužku zeminy a umístí se do jeho těžiště 4) vlastní tíha se na smykové ploše rozloží na normálovou a tangenciální složku 5) superponuje se vliv jednotlivých proužků

9 Aktivní síly (tj.tangenciální): ke středu otáčení působí momentem M 0 = T r Pasivní síla (vliv tření a soudržnosti): STUPEŇ STABILITY (BEZ VLIVU VODY): Nejjednodušší proužková metoda je Pettersonova - neuvažuje vliv sousedních proužků


Stáhnout ppt "METODY MEZNÍ ROVNOVÁHY metoda pro stanovení stability svahů základem je předpoklad silové popř. momentové rovnováhy části svahu nad uvažovanou smykovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google