Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 26. listopadu 2013 VY_32_INOVACE_100110_Spolecna_mena_euro_DUM

2 Už od roku 2002 používá více než 300 milionů Evropanů euro jako běžnou součást každodenního života. Od Maastrichtské smlouvy, jež položila základ principu jednotné evropské měny, trvalo pouze deset let, než bankovky a mince eura začaly obíhat ve dvanácti evropských zemích. Since January 1st, 2002, more than 300 million European citizens have been using the euro as a normal part of daily life. It took only ten years to get from the Treaty of Maastricht, enshrining the principle of a single European currency, to the point where euro notes and coins were circulating in twelve EU countries.

3 To je pozoruhodně krátká doba na provedení operace, jež je ve světové historii unikátní. Euro nahradilo měny, které byly pro mnoho zemí po staletí symbolem a nástrojem jejich národní suverenity. This is a remarkable short time to carry through an operation that is unique in world history. The euro has replaced currencies that were, for many of the countries concerned, centuries-old symbols and instruments of their national sovereignty.

4 Nová měna posunula Evropu blíže ekonomické unii. Občanům EU také dodala jasnější pocit sdílení společné evropské identity. The new currency moved Europe considerably closer to economic union. It has also given EU citizens a much clearer sense of sharing a common European identity..

5 S eury v kapse mohou lidé cestovat a nakupovat ve většině zemí Unie bez nutnosti měnit peníze. Lidé oceňují schopnost snadnějšího nakupování, nyní tak mohou snadno porovnávat ceny v různých evropských zemích. With euro cash in their pockets, people can travel and shop throughout most of the Union without having to change money. People appreciate being able to shop around more easily, now they can directly compare prices in different European countries..

6 Euro se stalo druhou nejvýznamnější světovou měnou. Stále více je používáno pro mezinárodní platby a vedle amerického dolaru také jako rezervní měna. The euro has become the world’s second most important currency. It is increasingly being used for international payments and as a reserve currency, alongside the US dollar.

7 Maastrichtská smlouva byla podepsána v únoru 1992 a vstoupila v platnost v listopadu 1993. Podle této smlouvy budou národní měny nahrazeny jednotnou evropskou měnou za předpokladu, že zúčastněné státy splní několik ekonomických podmínek. It is signed in February 1992 and comes into force in November 1993. Under this treaty, the national currencies will be replaced by a single European currency, provided the countries concerned meet a number of economic conditions.

8 Evropský měnový institut byl založen v roce 1994. Byly představeny nové procedury pro monitorování ekonomik členských států a povzbuzení jejich vzájemného sbližování. The European Monetary Institute is set up in January 1994. New procedures are introduced for monitoring EU countries’economies and encouraging convergence between them.

9 Na zasedání v Amsterdamu v roce 1997 přijala Evropská rada dvě významné rezoluce:  Pakt o stabilitě a růstu, jenž zavázal zúčastněné země dodržovat rozpočtovou disciplínu  druhé usnesení se týkalo ekonomického růstu a zaměstnanosti.

10 In Amsterdam, in June 1997, the European Council adopted two important resolutions:  the first, known as „stability and growth pact“, committed the countries concerned to maintain their budgetary discipline  the second resolution was about economic growth and employment.

11 V roce 1998 byla ve Frankfurtu založena Evropská centrální banka, jež měla za úkol nastavení úrokových sazeb s cílem udržet hodnotu eura. An independent European Central Bank was set up in 1998, based in Frankfurt, and given the task of setting interest rates to maintain the value of the euro.

12 Na setkání v Bruselu v květnu 1998 političtí lídři Unie rozhodli o tom, že jedenáct zemí splnilo požadavky na členství v eurozóně. Meeting in Brussels in May 1998, the Union’s political leaders decide that eleven countries meet the requirements for membership of the euro area.

13 1. ledna 1999 bylo tedy jedenáct měn nahrazeno eurem, jež se stalo sdílenou měnou pro Rakousko, Belgii, Finsko, Francii, Německo, Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. On January 1st, 1999, the eleven currencies of the participating countries disappear and are replaced by the euro, which thus becomes the shared currency for Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and Spain.

14 Řecko se připojilo v roce 2001. Od té doby je ECB zodpovědná za měnovou politiku Unie, která je definovaná a realizovaná v euru. Greece joins them in January 2001. From this point onwards, the ECB is responsible for monetary policy, which is defined and implemented in euro.

15 Prvního ledna 2002 byly dány do oběhu bankovky a mince eura. Po dvou měsících (28. února) byly definitivně staženy z oběhu národní měny a zákonným platidlem v zemích eurozóny je pouze euro. On 1st January, 2002, euro coins and notes are put into circulation. After the February 28th, only the euro is legal tender in the euro area countries.

16 V roce 2002 se tedy euro stalo hmatatelnou realitou i pro širokou veřejnost. Členské země EU, které chtějí přistoupit k eurozóně, musejí dodržovat přísná rozpočtová kritéria. In 2002 the euro became a tangible reality even for the general public. EU member states seeking to join the eurozone must keep strict budgetary discipline.

17 K eurozóně se postupně připojilo následujících pět zemí: Slovinsko (2007), Kypr a Malta (2008), Slovensko (2009) a Estonsko (2011). Lotyšsko přijme euro v roce 2014 a Litva o rok později. The following five countries also joined the eurozone: Slovenia (2007), Cyprus (2008), Malta (2008), Slovakia (2009) and Estonia (2011). Latvia will adopt the euro on 1st January, 2014, and Lithuania will follow one year later.

18 Sedm zemí je ve fázi příprav na přijetí: Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Švédsko. Dánsko se k přijetí eura nezavázalo a Spojené království také nemá v úmyslu euro přijmout. Seven states are on the enlargement agenda: Czech Republic, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia and Sweden. Denmark is not obliged to join and the United Kingdom has no intention of adopting the euro.

19

20 FONTAINE, Pascal. Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. ISBN 92-894-6783-5. KOCMANOVÁ, Markéta a Zuzana POKORNÁ. Euro English: Angličtina Evropské unie. Praha: Ostrov, 2004. ISBN 80-86289-35-4. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google