Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb"— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
CW01 - Teorie měření a regulace cv. 1. – bezpečnost. ZS – 2010/2011 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 BEZPEČNOST PROČ ??? toto téma ??? A PROČ hned úvodem ???
MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST PROČ ??? toto téma ??? A PROČ hned úvodem ??? Staré známé přísloví praví: „Elektřina – dobrý sluha, ale zlý pán“ „A kdo s ní není kamarád tomu slouží špatně nebo vůbec nebo dokonce škodí“. © VR - ZS 2009/2010

3 MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST Úvodní téma pro předmět o měřeních je zvoleno záměrně, protože měření dnes bez elektřiny téměř neexistuje a řadu fy-zikálních veličin bez pomoci elektřiny nebo její využití jako pomocníka je neod-myslitelné. © VR - ZS 2009/2010

4 BEZPEČNOST První „Předpisy a normálie ESČ“ – rok 1920.
MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST První „Předpisy a normálie ESČ“ – rok 1920. Od roku 1950 je pojem „bezpečnost elektrických zařízení“ přesně definována normou „ČSN / EN - Elektrická bezpečnost“. Tato norma podléhá vývoji oboru i změnám praxe a její použití je pouze při kontinuální aktualizaci. © VR - ZS 2009/2010

5 MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST Dnes je bezpečnost při práci a používání elektrické energie definována : …… jako rovnováha mezi odstraněním nepři-jatelného rizika vzniku škod a jinými požadav-ky, které musí výrobek, postup nebo služba splňovat (užitkovost, účelnost, vhodnost, pro-vozu-schopnost,…). © VR - ZS 2009/2010

6 BEZPEČNOST Jiná definice :
MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST Jiná definice : …… Elektrické zařízení nesmí být při obvyk-lém užívání, pro něž je určeno, nebezpečné pro okolí ani pro osoby … škody na zdraví či majetku … porušení principu bezpečnostních zásad a pravidel … selhání zařízení (zejména zabezpečovací). © VR - ZS 2009/2010

7 MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST to je v oblasti měření a měřicí techniky stav a záležitost velice opomíjená – jenže realita říká, že její opomíjení má (občas) za násle-dek nesprávné měření nebo získání nespráv-ných údajů, případně (při větších problé-mech) ohrožuje zdraví. © VR - ZS 2009/2010

8 MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST Nejzákladnější pravidla bezpečnosti elektrických zařízení a práce s nimi: používat pouze schválená a bezpečnostně testovaná zařízení (po stránce elektrické i mechanické !) používat pouze nepoškozená zařízení (zejména kabely) pravidelně provádět předepsané kontroly a ověřování opravy pouze v odborných a ověřených institucích při konstrukci zařízení dbát všech předpisů, norem a pravi-del bezpečnosti provozu elektrických zařízení - pravidelně a odborně školit pracovníky. © VR - ZS 2009/2010

9 MĚŘENÍ – praktická T- MaR BEZPEČNOST Ochrana představuje souhrn opatření majících za úkol omezit nebezpečí a možnost úrazu elektrickým proudem - jsou dvojího druhu: - technická konstrukce a úpravy podle zásad a předpisů o bezpečnosti práce a bezpečném pro-vozu elektrických zařízení - pracovní (instruktáže, seznámení se zařízeními, školení, přezkušování, vyžadovaní dodržování předpisů a nařízení i pomůcek bezpečnosti práce. © VR - ZS 2009/2010

10 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Platí v případě, že lidské tělo se stane součástí elektrického obvodu: - prvotní opatření – kvalifikace a znalosti + prove-dení všech nutných (a dostupných) bezpečnost-ních opatřeních (hlavně technických) - lidským tělem protéká v daném okamžiku proud, jehož velikost je dána Ohmovým zákonem v zá-vislosti na dotykovém napětí (při jednobodovém dotyku, kdy druhým bodem bývá zem na které osoba stojí – nebo při klasickém dvoubodovém dotyku, kdy proud prochází srdcem) © VR - ZS 2009/2010

11 elektricky isolován – není dotyk
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM isolace = vysoký odpor = může procházet jen velice malý proud jednobodový dotyk elektricky isolován druhý bod uzavírající obvod je s velkým přechodovým odporem (dán isolací) elektricky isolován – není dotyk © VR - ZS 2010/2011

12 elektricky neisolován – je dotyk
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM elektricky neisolován dvoubodový dotyk elektricky neisolován – je dotyk © VR - ZS 2010/2011

13 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Druhy ochran - ochrana isolací (zakrytí živých částí) - ochrana kryty (nemožnost dotyku) - ochrana přepážkami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana zábranami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana polohou (vzdálenost zabrání dotyku) ochrany doplňkové ochrana nízkým napětím (nižším než 24 V) ochrana obsluhou (jejími znalostmi a vědomostmi) © VR - ZS 2009/2010

14 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Úkolem příslušných norem a předpisů je stanovit (minimál-ní) základní bezpečnostní požadavky : * třída ochrany (druhy – provedení – krytí IP – výroba) * předpisy pro vedení – zejména pro pohyblivé vodiče a kabely (nepřejíždět zejména bezpneumatikovými přeprav-ními prostředky – nepoužívat jako nosné „lano“ – teplota okolí – správně dimenzovat vůči připojenému spotřebiči) * připojování elektrických zařízení a spotřebičů (originální neupravovaná a neopravovaná kabeláž – zásuvky – revize – uzemnění) © VR - ZS 2009/2010

15 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM * stupeň ochrany krytem (velikost „dírek“ na povrchu, na krytech apod. ) * NEodstraňování krytů a ochran * dodržování příslušných vzdáleností od živých částí spolu s respektováním aktuálního stavu prostředí * provádění revizí a pravidelných kontrol elektrických zařízení a přístrojů před každým jejich použitím – zejména u ručního nářadí (pravidelné + při poškození) © VR - ZS 2009/2010

16 Bezpečné hodnoty: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: obecně za bezpečné napětí je považována hodnota 24 V platí Ohmův zákon ze kterého se určí proud procházející tělem (pokud průměrná hodnota lidského těla je asi 1700 Ω – což platí pro 95 % lidí a částí lidského těla, ale mnohé části těla jsou „zapojeny paralelně“, takže v reálu mají nižší odpor (!) a protékající proud je pak vyšší (!) uvedená statistická hodnota platí pro kontakt (dotyk) – o ploše asi 80 cm2, což je dosti velká plocha. © VR - ZS 2010/2011

17 MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: trvalý bezpečný proud 3,5 mA určuje bezpečné napětí na úrovni pouhých 6 V (!) Tato hodnota byla určena z dosti velikého počtu měření a zkoušek, včetně ověření na reálu lidského těla a při nejrůz- nějších podmínkách a ve velmi odlišných prostředích. © VR - ZS 2010/2011

18 MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: trvalý bezpečný proud 3,5 mA určuje bezpečné napětí na úrovni pouhých 6 V (!) Je to hodnota proudu, jehož průchod by nemělo lidské tělo nijak pocítit, natož mu škodit – nicméně to nemusí platit pro (na elektřinu) silně citlivé jedince. © VR - ZS 2010/2011

19 MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM V normách je obecně stanoveno, že trvalý bezpečný proud nesmí překročit hodnotu ,5 mAst nebo 10 mAss. Pro některé aplikace, zejména oblast lékař-skou a do mokra, je stanovena hodnota bezpečného proudu ještě nižší, © VR - ZS 2010/2011

20 MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pro tyto aplikace (oblast lékařská, léčebné účely, vlhko, mokro, … ) je stanoven proud = (obvykle) pod 1 mAst nebo 3 mAss při hodnotě napětí do 6 V – to představuje odpor lidského těla nebo jeho zasažené části na úrovni cca 2000 až 6000 Ω. © VR - ZS 2010/2011

21 MĚŘENÍ – praktická T- MaR ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Aby byla zajištěna bezpečnost až téměř „absolutně“, je pro přímé léčebné účely pou-žíván proud ještě nižších hodnot (až o jeden řád) – a v kombinaci s velice účinnými ochrannými obvody a prvky. © VR - ZS 2010/2011

22 T- MaR … a to by bylo k prvnímu cvičení vše cv-1 © VR - ZS 2010/2011

23 T- MaR T- MaR © VR - ZS 2009/2010


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google