Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací období  3. Předmět  Dějepis Téma hodiny  Řecká vzdělanost a věda Označení  VY_32_INOVACE_02_Řecká vzdělanost a věda Autor  PhDr. Jana Žáková

2 ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA
PhDr. Jana Žáková

3 V řeckých městských státech kladli velký důraz na vzdělání
Téměř všichni svobodní občané uměli číst a psát – jednoduché písmo Vyvinulo se z fénického, znaky pro souhlásky a samohlásky - poprvé

4 Dva typy písma – LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU A – nerozluštěno
LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU B - rozluštěno

5    <- fénické písmo řecké lineární písmo -> (typu B ) azbuka
cyrilice

6 ŠKOLY: V demokratických státech – soukromé školy – od 7 let
Děti se učily psát, číst, počítat, kreslit Od 12 let Homérovy eposy, dějiny, hra na hudební nástroj, zpěv, tanec tělesná výchova Chlapci ze zámožných rodin mohli pokračovat na GYMNASIU – příprava na politickou dráhu - řečnictví

7 V 18 letech byli chlapci zařazeni do vojenských oddílů
dva roky vykonávali vojenskou službu Dívky do školy nechodily , doma se připravovaly na vedení domácnosti, některé byly vzdělané Hetéry – společnice, většinou bývalé otrokyně - vzdělané

8 KALOKAGATHIÁ: Kalos = krásný, agathos = dobrý
Ideál – dokonalý, harmonický člověk Vzdělaný a tělesně zdatný, krásný

9 Renesanční obraz „Athénská škola“ od Rafaela Sanktiho – představuje školu Lykeion s vyobrazením mnoha myslitelů a filosofů – včetně Platona (vlevo) a Aristotela

10 VĚDA: Úroveň vzdělání měla vliv na rozvoj vědy
Zkoumání přírody a života v ní Hledání příčin různých změn Řada poznatků se využívá i dnes

11 HISTORIE: Herodotos – otec dějepisu
9 knih dějin – 484 – 430 př. n. l. – Řecko, řecko – perské války Popisuje známý svět z 5. st. př.n.l., snaha o objektivitu, barvitý jazyk Detailní mapa světa

12 Herodotova mapa světa – na východě ohraničená řekou Indus, za kterou se měla rozpínat bezmezná poušť, a z ostatních stran vymezená jediným světovým oceánem vzniklým spojením Středozemního moře, Indického a Atlantského oceánu

13 Thúkydidés – Dějiny peloponéské války
Byl jedním z 10 stratégů (velitelů) ve válce – velel loďstvu v severní části Egejského moře Musel odejít z Atén do vyhnanství, vrátit se mohl až po porážce Atén

14 GEOMETRIE Thálés z Milétu  Pythagorás ze Samu  Euklides
- filosof, matematik, vědec, inženýr - 5 důležitých geometrických vět, týkajících se: a)kružnice b)trojúhelníku údajně úspěšně předpověděl zatmění Slunce na den 28. května 585 př.n.l. Pythagorás ze Samu  - filosof, matematik, astronom Pythagorova věta: „Součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka se rovná obsahu čtverce nad přeponou “ Euklides - Euklidova věta o výšce, Euklidova věta o odvěsně

15 LÉKAŘSTVÍ Hippokratés  Asklépios  - „otec medicíny“
- Hippokratova přísaha = soubor etických pravidel jednání lékaře - nemoci = nerovnováha 4 tělesných šťáv – černé žluče, žluté žluče, krve a slizu Asklépios  činil takové medicinské zázraky, že byl po své smrti prohlášen za boha Asklepiova užovka (ve skutečnosti pravděpodobně pijavice) – symbol „jedné cesty k vyléčení“, dnes obecně symbol „medicíny“

16 FYZIKA Archimedes  - vztlak - „Archimedův zákon“: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou jež se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. - určil plochu elipsy - zavedl pojmy těžiště, těžnice základy statiky – „zákon páky“ (citát: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu světem.“) zemřel při obléhání Syrakús, které bránily jeho válečné stroje – když bylo město dobyto a počalo jeho plenění, přišel k němu římský voják, Archimedes však soustředěně pracoval na geometrii kruhu, kterou črtal do písku a tak odvětil „Neruš mé kruhy !“. Vzápětí jej římský voják probodl. 

17 Aténský filosof, učitel Platóna
FILOSOFIE - původ slova  filein – milovat, sofá – moudrost = věda „milující moudrost“ Sokrates (470 př.n.l. – 399 př.n.l.) Aténský filosof, učitel Platóna Je považován za nejvýznamnějšího z evropských filosofů Byl obviněn z bezbožnosti a kažení aténské mládeže, odsouzen k smrti – číše bolehlavu - pravda: je JEN jedna - citát: „Vím, že nic nevím“ - jeho žena Xantipa – zakazovala mu zálibu ve filosofii  dnes obecné označení pro ráznou ženu

18 Platón (427 př.n.l. – 347 př.n.l.)  - žák Sokrata - založil školu Akademiá - učení o 4 ctnostech: a) uměřenost b) statečnost c) moudrost + souhrnem všech je spravedlnost Aristoteles (384 – 322 př.n.l.) žák Platóna - učitel Alexandra Makedonského založil školu Lykeion 3 vrstvy duše: a) rostlinná (výživa, rozmnožování) b) zvířecí (pohyb, vnímání) c) lidská (myšlení)

19 ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokrates


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google