Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivityInovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivityInovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivityInovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblastČlověk a jeho svět Vzdělávací období 3. Předmět Dějepis Téma hodiny Řecká vzdělanost a věda Označení VY_32_INOVACE_02_Řecká vzdělanost a věda Autor PhDr. Jana Žáková

2 ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA PhDr. Jana Žáková

3  V řeckých městských státech kladli velký důraz na vzdělání  Téměř všichni svobodní občané uměli číst a psát – jednoduché písmo  Vyvinulo se z fénického, znaky pro souhlásky a samohlásky - poprvé

4  Dva typy písma – LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU A – nerozluštěno  LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU B - rozluštěno

5    <- fénické písmo řecké lineární písmo - > (typu B ) cyrilice azbuka

6 ŠKOLY:  V demokratických státech – soukromé školy – od 7 let  Děti se učily psát, číst, počítat, kreslit  Od 12 let Homérovy eposy, dějiny, hra na hudební nástroj, zpěv, tanec tělesná výchova  Chlapci ze zámožných rodin mohli pokračovat na GYMNASIU – příprava na politickou dráhu - řečnictví

7  V 18 letech byli chlapci zařazeni do vojenských oddílů dva roky vykonávali vojenskou službu Dívky do školy nechodily, doma se připravovaly na vedení domácnosti, některé byly vzdělané Hetéry – společnice, většinou bývalé otrokyně - vzdělané

8 KALOKAGATHIÁ:  Kalos = krásný, agathos = dobrý  Ideál – dokonalý, harmonický člověk  Vzdělaný a tělesně zdatný, krásný

9 Renesanční obraz „Athénská škola“ od Rafaela Sanktiho – představuje školu Lykeion s vyobrazením mnoha myslitelů a filosofů – včetně Platona (vlevo) a Aristotela

10 VĚDA:  Úroveň vzdělání měla vliv na rozvoj vědy  Zkoumání přírody a života v ní  Hledání příčin různých změn  Řada poznatků se využívá i dnes

11 HISTORIE:  Herodotos – otec dějepisu  9 knih dějin – 484 – 430 př. n. l. – Řecko, řecko – perské války  Popisuje známý svět z 5. st. př.n.l., snaha o objektivitu, barvitý jazyk  Detailní mapa světa

12 Herodotova mapa světa – na východě ohraničená řekou Indus, za kterou se měla rozpínat bezmezná poušť, a z ostatních stran vymezená jediným světovým oceánem vzniklým spojením Středozemního moře, Indického a Atlantského oceánu

13  Thúkydidés – Dějiny peloponéské války  Byl jedním z 10 stratégů (velitelů) ve válce – velel loďstvu v severní části Egejského moře  Musel odejít z Atén do vyhnanství, vrátit se mohl až po porážce Atén

14 GEOMETRIE  Thálés z Milétu   Pythagorás ze Samu  - 5 důležitých geometrických vět, týkajících se: a)kružnice b)trojúhelníku - údajně úspěšně předpověděl zatmění Slunce na den 28. května 585 př.n.l. - filosof, matematik, vědec, inženýr - filosof, matematik, astronom - Pythagorova věta: „Součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka se rovná obsahu čtverce nad přeponou “  Euklides - Euklidova věta o výšce, Euklidova věta o odvěsně

15 LÉKAŘSTVÍ  Hippokratés  - „otec medicíny“ - Hippokratova přísaha = soubor etických pravidel jednání lékaře - nemoci = nerovnováha 4 tělesných šťáv – černé žluče, žluté žluče, krve a slizu  Asklépios  - A- Asklepiova užovka (ve skutečnosti pravděpodobně pijavice) – symbol „jedné cesty k vyléčení“, dnes obecně symbol „medicíny“ - činil takové medicinské zázraky, že byl po své smrti prohlášen za boha

16 FYZIKA  Archimedes  - vztlak - „Archimedův zákon“: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou jež se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. - určil plochu elipsy - zavedl pojmy těžiště, těžnice - z- základy statiky – „zákon páky“ (citát: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu světem.“) - zemřel při obléhání Syrakús, které bránily jeho válečné stroje – když bylo město dobyto a počalo jeho plenění, přišel k němu římský voják, Archimedes však soustředěně pracoval na geometrii kruhu, kterou črtal do písku a tak odvětil „Neruš mé kruhy !“. Vzápětí jej římský voják probodl. 

17 FILOSOFIE Sokrates (470 př.n.l. – 399 př.n.l.) Aténský filosof, učitel Platóna Je považován za nejvýznamnějšího z evropských filosofů Byl obviněn z bezbožnosti a kažení aténské mládeže, odsouzen k smrti – číše bolehlavu - citát: „Vím, že nic nevím“ - jeho žena Xantipa – zakazovala mu zálibu ve filosofii  dnes obecné označení pro ráznou ženu - původ slova  filein – milovat, sofá – moudrost = věda „milující moudrost“ - pravda: je JEN jedna

18 Platón (427 př.n.l. – 347 př.n.l.)  - žák Sokrata - založil školu Akademiá - učení o 4 ctnostech: a) uměřenost b) statečnost c) moudrost + souhrnem všech je spravedlnost  Aristoteles (384 – 322 př.n.l.) - žák Platóna a) rostlinná (výživa, rozmnožování) b) zvířecí (pohyb, vnímání) c) lidská (myšlení) - učitel Alexandra Makedonského - založil školu Lykeion - 3 vrstvy duše:

19 ZDROJE:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokrates http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokrates  http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1964 http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1964  http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivityInovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google