Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ POLITIKA – 3. nástroj hospodářské politiky – 5. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ POLITIKA – 3. nástroj hospodářské politiky – 5. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ POLITIKA – 3. nástroj hospodářské politiky – 5. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova : Klíčová slova : invalidní důchod, druhy invalidity, vdovský a vdovecký důchod. Anotace Anotace : prezentace je určena na získání základních znalostí o sociální politice, která se dotkne každého občana, alespoň v určitých fázích života. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení. Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu sociální politika. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_57

2 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Invalidní důchody Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Invalidita se dělí na 3 stupně Invalidita 1. stupně Invalidita 1. stupně – pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %.

3 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Invalidní důchody Invalidita 2. stupně Invalidita 2. stupně – pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %. Invalidita 3. stupně Invalidita 3. stupně – pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %.

4 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Invalidní důchody Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod (§ 40 zákona o důchodovém pojištění) Je různá dle věku od 1 do 5 let. Přeměna invalidního důchodu na důchod starobní Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu.

5 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Invalidní důchody Přeměna invalidního důchodu na důchod starobní Poživatel takového starobního důchodu však může požádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel, v takovém případě mu bude náležet starobní důchod, který bude vyšší.

6 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3.nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Vdovské a vdovecké důchody Vdovský důchodVdovský důchod – náleží manželce zemřelého. Vdovecký důchodVdovecký důchod – náleží manželovi zemřelé. Vdovavdovský důchod Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který a.byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b.splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

7 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Vdovské a vdovecké důchody Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod. Vdovský nebo vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže: a.pečuje o nezaopatřené dítě, b.pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II. až IV.,

8 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky DÁVKY Z DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Vdovské a vdovecké důchody c.pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II. až IV., d.je invalidní ve třetím stupni, e.dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

9 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politiky SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. nástroj hospodářské politikyCVIČENÍ 1.Vdovský důchod náleží: a)nezaopatřenému dítěti zemřelé b)manželovi zemřelé c)nezaopatřenému dítěti zemřelého d)náleží manželce zemřelého. 2. Invalidita 2. stupně nastane: a)pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %. b)pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %, avšak nejvíce o 85%. c)pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %. d)pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %.

10 SOCIÁLNÍ POLITIKA 3.nástroj hospodářské politiky CVIČENÍ Doplňte tvrzení informacemi se správným skloňováním z diagramu tak, aby tvrzení byla správná. Některé informace nevyužijete. 1.Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod (§ 40 zákona o důchodovém pojištění) je různá, od ……….. 2.Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl poživatelem ………… nebo ………... 3.Vdovský nebo vdovecký důchod náleží po dobu ………… od smrti manžela. 4.Poživatel takového starobního důchodu však může požádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel, v takovém případě mu bude náležet starobní důchod, který bude ………... starobní důchod nižšíinvalidní důchod od 1 do 3 letvyššísirotčí důchod 1 do 5 let 2 roky1 rok

11 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://www.mpsv.cz/cs/3 http://www.mpsv.cz/cs/619 http://www.mpsv.cz/cs/620 KLÍNSKÝ,P. a MÜNCH, O.Ekonomika 4 pro OA a SŠ, 2003. Praha, Fortuna. ISBN 80-7168-862-2


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ POLITIKA – 3. nástroj hospodářské politiky – 5. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google