Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petriho sítě. Pět hladových filozofů The Dining Philosophers problem Mao Ce Tung Karl Marx Leonardo da Vinci Aristoteles Sokrates.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petriho sítě. Pět hladových filozofů The Dining Philosophers problem Mao Ce Tung Karl Marx Leonardo da Vinci Aristoteles Sokrates."— Transkript prezentace:

1 Petriho sítě

2 Pět hladových filozofů The Dining Philosophers problem Mao Ce Tung Karl Marx Leonardo da Vinci Aristoteles Sokrates

3 Co to jsou Petriho sítě? Je to modelovací nástroj, Grafický i matematický, Vhodný pro popis a analýzu diskrétních systémů, Další využití je popis systémů, které jsou popisovány jako synchronní, asynchronní, distribuované, paralelní, Existuje velké množství modifikací Petriho sítí, např.: Barevné PS, Hierarchické PS, Objektově orientované PS. My se budeme zajímat jen o základní typ Petriho sítí, ty se někdy označují jako P/T (Place/Transitions) Petriho sítě.

4 Historie Autorem Petriho sítí je Carl Adam Petri (12.7.1926 – 2.7.2010). Byl prvním člověkem který jako první formálně definoval „jazyk“ Petriho sítí. Základem se stala jeho disertační práce s názvem Kommunikation mit Automaten, z roku 1962 na fakultě Matematiky a Fyziky, Technické Univerzity Darmstadt. Jeho webová stránka je : http://www.informatik.uni- hamburg.de/TGI/mitarbeiter/profs/petri_eng.html

5 Základní objekty P/T Petriho sítí Místa (Places) Přechody (Transitions) Hrany (Arcs), směřují – Od místa k přechodu, nebo – Od přechodu k místu

6 Kapacita místa Kapacita (Capacity), je hodnota definována pro všechna místa v síti, udává maximální počet Značek (Tokens), které může dané místo obsahovat. Pokud místo nemá explicitně vyjádřené omezení kapacity, považuje se jeho kapacita za neomezenou. 100 Kapacita 100 Kapacita 3 Neomezená kapacita

7 Váha hran Váha (Weight), je definována pro všechny hrany v síti, udává násobnost (mohutnost) hrany. Pokud hrana nemá ohodnocení váhy, je její váha rovna jedné. 3 Váha hrany je 3 Váha hrany je 1

8 Aktivace přechod v Petriho síti Jestliže všechna místa předcházející přechodu obsahují počet značek větší nebo rovný váze hrany spojující místo s přechodem dojde k Aktivaci přechodu

9 Příklady aktivací přechodů Počet značek ve vstupním místě P1 < váha hrany  Nelze aktivovat přechod T0

10 Efektivní konflikt Chování Petriho sítě po aktivaci přechodu může být nejednoznačné (nedeterministické) Úkolem Petriho sítí není tento konflikt řešit

11 Formální definice Petriho sítě Neoznačená Petriho R síť je uspořádaná čtveřice R=(P,T,Pre,Post), kde P = {Pi…..Pm} je konečná množina míst, T = {Ti…..Tn} je konečná množina přechodů Pre je matice velikosti m x n matice obsahující celá nezáporná čísla reprezentující váhy hran jdoucích z míst do přechodů. Post je matice velikosti n x m obsahující celá nezáporná čísla reprezentující váhy hran jdoucích z přechodů do míst. M 0 je počáteční značení Petriho sítě. Incidenční matice C je matice C = Post – Pre. Post: T1T2T3 P1001 P2100 P3010 Pre: T1T2T3 P1100 P2010 P3001 M0 P11 P20 P30 C T1T2T3 P101 P210 P301

12 Běh jednoduchého procesu

13 Modelování chemické reakce 2H 2 + O 2  2H 2 O H2H2 O2O2 H2OH2O t 2 2 H2H2 O2O2 H2OH2O t 2 2

14 Přístup ke kritické sekci

15 Producent/Konzument (neomezený buffer)

16 Producent/Konzument (omezený buffer)

17 Čtenáři/písaři

18 Řešení problému tří hladových filozofů

19 Tři paraelní procesy s jedním sdíleným zdrojem


Stáhnout ppt "Petriho sítě. Pět hladových filozofů The Dining Philosophers problem Mao Ce Tung Karl Marx Leonardo da Vinci Aristoteles Sokrates."

Podobné prezentace


Reklamy Google