Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou Stěhování národů

2 http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/holoce111.jpg Stěhování národů

3 Co se skrývá za slovy „stěhování národů“ ? Je to velký pohyb germánských a slovanských kmenů napříč Evropou, který začal ve 4. stolení n.l. a skončil v 7. století n.l. Tento pohyb vedl k zániku západořímské říše, k ukončení období pozdní antiky a přechodu k ranému feudalismu. Důsledky stěhování národů:

4 http://narody.ic.cz/upload/img/rim/dominat/mapavelika.jpg Říše římská v roce 375 n.l. Anglové, Burgundi Sasové Frankové Langobardi Vandalové Vizigóti Ostrogóti Germánské kmeny Říše římská

5 Dva impulzy, které stěhování způsobily: 1.Nedostatek půdy: když se germánské kmeny zarazily o hranice římské říše, přešly z kočovnictví k životu zemědělskému -- > růst populace -- > nedostatek půdy a lákavost římského bohatství -- > tlak na římskou říši --> osidlování jejího území vojenskou i mírovou cestou. 2. Hunové: bojovní kočovníci, kteří vtrhli z Asie do Evropy a uvedli do pohybu usazené germánské kmeny. ….. ani moc nepřeháněl A co o Hunech napsal kronikář Jordanes ? „Šerední, špinaví, zlí. Nemilosrdní, lační kořisti. Prý potomkové čarodějek a zlých duchů z bažin. Ano, jenom tak se mohlo zrodit to malé, strašné, vychrtlé plémě.“

6 http://narody.ic.cz/upload/img/rim/dominat/mapavelika.jpg Vpád Hunů z asijských stepí: rok 375 n.l. Anglové, Burgundi Sasové Frankové Langobardi Vandalové Vizigóti Ostrogóti Řím Hunové Hunové - Ostrogóty si Hunové podrobili 418 n.l. - Vizigóti byli vytlačeni do Řecka, dále do Itálie – plení Řím, pak odchází do Galie, ale odtud je vytlačují Frankové, nakonec jim Římané dovolují se usadit v Hispánii

7 http://narody.ic.cz/upload/img/rim/dominat/mapavelika.jpg Následný útok Hunů na kmeny Vandalů: Anglové, Burgundi Sasové Langobardi Vandalové Řím Hunové Frankové Vizigóti 455 n.l. - Vandalové ustupují přes Galii až do Hispánie. Zde je poráží Vizigóti a vyhání je do Afriky. Až v Tunisu založili mocnou říši. - roku 455 vtrhli do Říma a vyplenili ho – odtud „vandalismus“

8 http://narody.ic.cz/upload/img/rim/dominat/mapavelika.jpg Hunové jsou sjednoceni mocným vojevůdcem – Attilou a vedou útoky dál na západ: Burgundi Řím Hunové Frankové Vizigóti - další germánské kmeny se dávají do pohybu: - Římané ustupující Germány přijímají a chystají spolu obranu! Langobardi Anglové Sasové Vandalové Langobardi odchází do severní Itálie a zde asimilují. Burgundi odchází do oblasti jižní Francie – Burgundsko Anglové a částečně i Sasové osidlují Anglii

9 Bitva na Katalaunských polích r. 451: http://paralelni-svety.bluefile.cz/img/hunove.jpg http://www.caerleon.net/spectacular/photos/img23.jpg Méně početní Římané společně s Vizigóty a Franky zaujali obranné postavení. Hunové nejprve rozdrtili pozice Vizigótů a pak se obrátili proti Frankům a Římanům čekajících na blízkých návrších. Odpočatí Římané zaplavili Huny salvou šípů a udeřili jízdou. Hunové jsou zmasakrováni a i se zraněným Attilou prchají. V Galii (Francie) se spolu utkávají v rozhodující bitvě:

10 Vyplenění Itálie a pád Hunů: - rok po porážce na Katalaunských polích vtrhl ještě Attila do střední Itálie a vyplenil ji - včetně Říma - pak však Attila náhle začátkem roku 453 umírá - Říše Hunů se rychle rozpadá…… http://media.rozhlas.cz/_obrazek/722948--attila--1- 270x426p0.jpeg http://www.pohanstvi.net/svatyne/mohyla.jpg Attilovu honosnou hrobku údajně Hunové zaplavili odkloněným korytem řeky

11 http://narody.ic.cz/upload/img/rim/dominat/mapavelika.jpg Příchod Slovanů na území uvolněná Germány: Řím Slované Frankové Vizigóti Anglo-sasové Burgundi Langobardi Vandalové Východořímská říše Východořímská říše Byzanc Markomani Durynkové Sasové Tím končí zhruba v sedmém stolení n.l. první a hlavní fáze stěhování národů Mimochodem: Příchod Turků ve druhé fázi ukončil existenci Východořímské říše.

12 Děkuji Vám za pozornost A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali.


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google