Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou Stěhování národů

2 Stěhování národů

3 Je to velký pohyb germánských a slovanských kmenů
Co se skrývá za slovy „stěhování národů“ ? Je to velký pohyb germánských a slovanských kmenů napříč Evropou, který začal ve 4. stolení n.l. a skončil v 7. století n.l. Důsledky stěhování národů: Tento pohyb vedl k zániku západořímské říše, k ukončení období pozdní antiky a přechodu k ranému feudalismu.

4 Říše římská v roce 375 n.l. Říše římská Germánské kmeny Vandalové
Germánské kmeny Anglové, Burgundi Sasové Frankové Langobardi Vandalové Ostrogóti Vizigóti Říše římská

5 Dva impulzy, které stěhování způsobily:
Nedostatek půdy: když se germánské kmeny zarazily o hranice římské říše, přešly z kočovnictví k životu zemědělskému -- > růst populace -- > nedostatek půdy a lákavost římského bohatství -- > tlak na římskou říši --> osidlování jejího území vojenskou i mírovou cestou. Dva impulzy, které stěhování způsobily: 2. Hunové: bojovní kočovníci, kteří vtrhli z Asie do Evropy a uvedli do pohybu usazené germánské kmeny. ….. ani moc nepřeháněl  A co o Hunech napsal kronikář Jordanes ? „Šerední, špinaví, zlí. Nemilosrdní, lační kořisti. Prý potomkové čarodějek a zlých duchů z bažin. Ano, jenom tak se mohlo zrodit to malé, strašné, vychrtlé plémě.“

6 Vpád Hunů z asijských stepí: rok 375 n.l.
Anglové, Burgundi Sasové Frankové Langobardi Hunové Vandalové Ostrogóti Vizigóti Řím 418 n.l. Ostrogóty si Hunové podrobili Vizigóti byli vytlačeni do Řecka, dále do Itálie – plení Řím, pak odchází do Galie, ale odtud je vytlačují Frankové, nakonec jim Římané dovolují se usadit v Hispánii

7 Následný útok Hunů na kmeny Vandalů:
Hunové Anglové, Burgundi Sasové Langobardi Vandalové Frankové Vizigóti Řím 455 n.l. Vandalové ustupují přes Galii až do Hispánie. Zde je poráží Vizigóti a vyhání je do Afriky. Až v Tunisu založili mocnou říši. - roku 455 vtrhli do Říma a vyplenili ho – odtud „vandalismus“

8 Hunové jsou sjednoceni mocným vojevůdcem – Attilou
a vedou útoky dál na západ: Hunové Anglové Burgundi Sasové Langobardi Frankové Vizigóti Řím Vandalové další germánské kmeny se dávají do pohybu: Langobardi odchází do severní Itálie a zde asimilují. Burgundi odchází do oblasti jižní Francie – Burgundsko Anglové a částečně i Sasové osidlují Anglii - Římané ustupující Germány přijímají a chystají spolu obranu!

9 Bitva na Katalaunských polích r. 451:
V Galii (Francie) se spolu utkávají v rozhodující bitvě: Bitva na Katalaunských polích r. 451: Méně početní Římané společně s Vizigóty a Franky zaujali obranné postavení. Hunové nejprve rozdrtili pozice Vizigótů a pak se obrátili proti Frankům a Římanům čekajících na blízkých návrších. Odpočatí Římané zaplavili Huny salvou šípů a udeřili jízdou. Hunové jsou zmasakrováni a i se zraněným Attilou prchají.

10 Vyplenění Itálie a pád Hunů:
rok po porážce na Katalaunských polích vtrhl ještě Attila do střední Itálie a vyplenil ji - včetně Říma pak však Attila náhle začátkem roku 453 umírá - Říše Hunů se rychle rozpadá…… Attilovu honosnou hrobku údajně Hunové zaplavili odkloněným korytem řeky

11 Slované Příchod Slovanů na území uvolněná Germány:
Slované Anglo-sasové Sasové Durynkové Markomani Frankové Langobardi Burgundi Byzanc Vizigóti Řím Východořímská říše Vandalové Tím končí zhruba v sedmém stolení n.l. první a hlavní fáze stěhování národů Mimochodem: Příchod Turků ve druhé fázi ukončil existenci Východořímské říše.

12 Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google