Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HUMUSOFT s.r.o. MATLAB R14 prostředí pro vědeckotechnické výpočty Jan Houška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HUMUSOFT s.r.o. MATLAB R14 prostředí pro vědeckotechnické výpočty Jan Houška"— Transkript prezentace:

1 HUMUSOFT s.r.o. MATLAB R14 prostředí pro vědeckotechnické výpočty Jan Houška houska@humusoft.cz

2 HUMUSOFT s.r.o. Release 14 SP3 nová platforma –Windows 64-bit Edition nové produkty –Distributed Computing Toolbox –SimEvents významné aktualizace –Video and Image Processing Blockset velké množství dalších aktualizací –MATLAB –Simulink, Stateflow, Real-Time Workshop

3 HUMUSOFT s.r.o. MATLAB 7.1 podpora Windows 64-bit Edition –plně 64-bitová aplikace –odstraňuje problémy s nedostatkem adresního prostoru prakticky neomezené množství proměnných jednotlivá proměnná max. 4 GB –zatím v beta verzi změna přípony MEX-souborů – *.mexw32 pro Win32 dřívější soubory s příponou *.dll, jsou stále rozpoznány – *.mexw64 pro Win64 funkce ispc neurčuje jednoznačně Win32

4 HUMUSOFT s.r.o. MATLAB 7.1 - nové funkce soubory mapované do paměti –snazší přístup ke strukturovaným datům v souboru –rychlejší sdílení dat mezi dvěma procesy –objekt memmapfile funkce pro dávkové zpracování dat v datových strukturách –aplikují libovolnou funkci na jednotlivé položky datových objektů –pomáhají zpřehlednit a zrychlit kód zejména odstranit smyčky –funkce arrayfun, cellfun a structfun pro aplikaci na prvky polí, polí buněk a struktur

5 HUMUSOFT s.r.o. Simulační produkty Simulink 6.3 a Stateflow 6.3 –vylepšená technologie Model Referencing nyní funguje i pro metody s pohyblivým krokem –dokonalejší integrace obou prostředí globální data sdílená mezi Simulinkem a Stateflow –rošířená funkčnost jazyka Embedded MATLAB např. o celočíselné výpočty Real-Time Workshop 6.3 –podpora generování kódu v jazyce C++ důležité pro integraci existujícího kódu v C++ –podporováno i pro Real-Time Windows Target

6 HUMUSOFT s.r.o. nová technologie v prostředí MATLAB –umožňuje paralelní běh úloh v MATLABu a Simulinku –výrazné zvýšení produktivity pro rozsáhlé úlohy architektura klient-server cluster výpočetních modulů na vzdálených počítačích –může být i heterogenní - každý uzel jiná platforma cluster ovládán z prostředí MATLABu –distribuce úloh –shromažďování výsledků Distributed Computing Toolbox

7 HUMUSOFT s.r.o. horizontální komunikace mezi úlohami –umožňuje jemné členění úloh vyměnitelné plánovače úloh –MathWorks Job Manager založený na technologii JINI –MPIExec používá technologii MPI –LSF Platform Computing výkonný scheduler, není dodáván v ceně –rozhraní pro obecný scheduler umožňuje integraci dle přání uživatele bude uvolněn v nejbližší době –listopad 2005 Distributed Computing Toolbox 2.0

8 HUMUSOFT s.r.o. Distributed Computing Toolbox 2.0 správce úloh klient worker Distributed Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Engine

9 HUMUSOFT s.r.o. Video and Image Processing Blockset návrh algoritmů pro zpracování obrazu a videa –grafická metoda návrhu pomocí schémat v Simulinku –rozsáhlá knihovna specializovaných bloků import a export signálů z různých zdrojů –soubory dat, např. multimediální soubory nebo AVI –živé video z externího zdroje plná podpora pro Real-Time Workshop –automatický převod navržených algoritmů do jazyka C podpora celočíselných výpočtů –včetně generování kódu –vyžaduje produkt Simulink Fixed Point

10 HUMUSOFT s.r.o. Video and Image Processing Blockset 2.0 sledování objektů odhad a predikce pohybu těles odstranění efektů vzniklých prokládáním snímků nové ukázkové a vzorové modely –sledování objektů - viptraffic –pohyb těles - viptrafficof knihovna bloků se otevře funkcí viplib

11 HUMUSOFT s.r.o. SimEvents 1.0 nástroj pro simulaci systémů diskrétních událostí –discrete-event systems, DES rozšiřuje sémantiku bloků a signálů ve schématech Simulinku knihovna bloků pro DES plně integrovaný s MATLABem a ostatními simulačními programy –možnost využívat statistické nástroje MATLABu –unikátní možnost hybridních simulací bude uvolněn v nejbližší době –listopad 2005

12 HUMUSOFT s.r.o. SimEvents 1.0 - základní pojmy entita –zpracovávaný předmět, balík dat, … –má několik pojmenovaných atributů páry jméno/hodnota, ne pouze numerická data server –zařízení, které je schopné zpracovávat entity fronta –zde entita čeká na zpracování přepínač –rozhoduje, do kterého serveru nebo fronty entita směřuje brána –povoluje nebo zakazuje příchod a odchod entit

13 HUMUSOFT s.r.o. SimEvents 1.0 - knihovna bloků zavádí nový typ signálu pro přenos entit generátory entit servery –paralelní zpracování jedné, několika nebo nekonečně mnoha entit fronty –FIFO, LIFO, fronty s prioritou přepínače a brány zobrazovací prvky statistické nástroje signálové rozhrani do Simulinku a Stateflow –logické signály, události

14 HUMUSOFT s.r.o. SimEvents 1.0 - možnosti aplikace výrobní procesy –výkonnost výrobních systémů síťové protokoly –vliv zpoždění přenosu na integritu dat –interakce síťové a fyzické vrstvy hybridní simulace –Simulink: systémy se spojitými hodnotami v čase spojité nebo diskrétní –Stateflow: stavové automaty –SimEvents: systémy diskrétních událostí

15 HUMUSOFT s.r.o. Co se chystá Release 14 SP2 CD k dispozici od března 2005 Release 14 SP3 CD k dispozici od září 2005 další produkty jsou nebo budou vydávány na Webu –již vydáno: VIP Blockset 2.0 –v listopadu 2005 bude: DCT 2.0, SimEvents 1.0 příští CD bude … –Release 2006a –v první polovině roku 2006 další CD budou Release 2006b,...


Stáhnout ppt "HUMUSOFT s.r.o. MATLAB R14 prostředí pro vědeckotechnické výpočty Jan Houška"

Podobné prezentace


Reklamy Google