Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Inovace a technologie v rozvoji regionů, Brno, 23. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Inovace a technologie v rozvoji regionů, Brno, 23. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Inovace a technologie v rozvoji regionů, Brno, 23. dubna 2009

2 Rostoucí konkurence v globalizovaném světě => Inovace- základní součást ekonomického rozvoje => Koncepční řešení inovačního podnikání (Národní inovační strategie, Národní inovační politika, RIS dalších krajů) Liberecký kraj z hlediska inovačního prostředí podprůměrným regionem Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1

3 Strategické rozvojové dokumenty LK: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 -podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací Cílem není dokument, ale proces tvorby 3 hlavní body: Podpora vzniku důvěryhodného inovačního prostředí Soustředění na řešení problémů Ulehčení cesty všem, kteří budou budoucí prostředí regionu vytvářet Zdůvodnění tvorby RIS LK- 2

4 Prvotní impuls- konference Nisa Invest – říjen 2006 Radou LK schválen záměr zpracovat RIS LK – 13.2.2007 Konference s prezentací úspěšných RIS – 9.5.2007 Projektový tým (PT) vytvořil analytickou část dokumentu a navrhl 6 prioritních témat => 6 odborných skupin Konference s výzvou k zapojení do práce odborných skupin (OS) – 28.2.2008 V každé OS 2 zástupci PT – provázanost OS se schází od března 2008 Návštěva Technologického centra ROTECH v Radebergu u Drážďan - 5.3.2008- seznámení PT s fungováním centra Návštěva Podnikat.inkubátoru Nymburk a Technologického centra Hradec Králové – 22.10.2008 Přehled tvorby RIS LK- 1

5 Organizační schéma RIS KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM Odborná skupina 1 Odborná skupina 6 Odborná skupina 5 Odborná skupina 4 Odborná skupina 3 Odborná skupina 2

6 Členové koordinačního výboru JménoFunkce MUDr. Přemysl SobotkaPředseda Senátu Parlamentu ČR Bc. Stanislav EichlerHejtman Libereckého kraje RNDr. Vít PříkaskýNáměstek hejtmana LK pro rozvoj Ing. Jiří KittnerPrimátor Statutárního města Liberec Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.Rektor Technické univerzity v Liberci Mgr. Kateřina SadílkováŘeditelka Úřadu práce v Liberci Ing. Jiří UrbanPředseda Podnikatelské rady LK

7 Členové projektového týmu InstituceJméno Liberecký kraj (koordinátor týmu)RNDr. Vít Příkaský Krajský úřad Libereckého kraje Mgr. Michael Otta, Ing. Martina Hozáková, Ing. Petra Vrzáčková, Ing. Ivana Ptáčková Zastoupení Libereckého kraje v BruseluIng. Pavel Branda Krajská hospodářská komora LiberecIng. Jaroslav Kopta, Ing. Martin Procházka ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - zpracovatel RIS LK Ing. Martin Dušek, RNDr. Zdeněk Kadlas, RNDr. Robert Rölc, Ph.D.- manažer RIS LK Regioinfo, spol. s r.o.Ing. Vladimíra Žďárská, Ing. Petr Dvořáček Technická univerzita v LiberciProf.Dr.Ing. Zdeněk Kůs, Ing. Adéla Zemanová Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Agentura CzechinvestMgr. Jan Marek

8 6 odborných skupin: Priorita 1: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Priorita 2: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Priorita 3: Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání Priorita 4: Podnikové inovace Priorita 5: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Priorita 6: Meziregionální a mezinárodní spolupráce 46 nových členů, 13 členů projektového týmu Přehled tvorby RIS LK- 2

9 Spolufinancování projektu z ROP NUTS II SV 30.5.2008 projekt předložen do 5. kola výzvy – oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 22.9.2008 projekt (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/05.00396) schválen VRR a realizace podpořena dotací 92,5 % Celkové způsobilé výdaje projektu:2 482 132 Kč Celková dotace:2 295 972 Kč Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007 Datum zahájení fyzické realizace: 2. 6. 2008 Datum ukončení fyzické realizace:30. 6. 2009 Datum ukončení projektu:31. 7. 2009 Přehled tvorby RIS LK- 3

10 Spolufinancování projektu z ROP NUTS II SV Liberecký kraj realizoval výběrové řízení na zpracování RIS LK: Vítěz ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Manažer RIS LK (koordinátor)- RNDr. Robert Rölc, Ph.D.: Úkoly manažera: -pořizování zápisů ze všech odborných skupin, projektového týmu a koordinačního výboru -příprava tiskových zpráv -zpracovávání připomínek a návrhů odborných skupin - příprava návrhu finální verze RIS LK -účast na jednáních projektového týmu + zápisy + příprava podkladů -příprava konference a workshopů Přehled tvorby RIS LK- 4

11 Společné setkání všech 6 odborných skupin a projektového týmu – 2.10.2008- prezentace výstupů OS => identifikace společných témat- rozpracováno 6 společných témat, z nich dalším výběrem určena 2 nejdůležitější: -informační portál -Technologický profil LK RIS LK prochází posuzováním koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. (proces SEA), bylo vypracováno hodnocení z hlediska veřejného zdraví (HIA) Veřejné projednání, závěrečná konference- červen 2009 Kompletní dokončení dokumentu- červenec 2009 Přehled tvorby RIS LK- 5

12 Úvod - zdůvodnění, přehled tvorby, organizační struktura, metodika Analytická část - socioekonomická charakteristika LK, SWOT analýza Návrhová část - východiska, vize, cíle, 6 priorit a 22 opatření Akční plán - podle opatření, 27 projektových námětů, blíže nespecifikované důležité náměty v zásobníku projektových námětů Monitoring RIS LK - vč.aktualizace Závěr Struktura dokumentu RIS LK

13 Vazby mezi vybranými aktivitami z akčního plánu Rada pro podporu inovací KOORDINAČNÍ CENTRUM PODPORY INOVACÍ = Výkonný a mozkový trust pro Inovace Sdružení právnických osob ? Rozvojový park ? ? Vědecko-technický park ? INOVAČNÍPORTÁL= Servis a podpora Pro inovační prostředí Inovační prostředí TECHNOLO-GICKÝPROFILKRAJE

14 1. Inovační portál: Zajištění trvalého zdroje informací o inovačním prostředí Postupná výstavba a stálá aktualizace 2. Technologický a ekonomicko-společenský profil LK: Aktuální data v elektronické i tištěné podobě se zaměřením na hospodářství kraje- prezentace kraje pro investory, podnikatele 3. Koordinační centrum podpory inovací: zajištění aktivního provozu inovačního portálu, zajišťování informací a zprostředkování kontaktů zájemcům o inovační aktivity, příprava projektových záměrů na poli inovací atd. Hlavní výstupy z RIS LK

15 4. Rada LK pro inovace: Obdoba zřízených poradních orgánů (výborů) Zastupitelstva kraje – zde pro oblast inovací Podnikatelské inkubátory Technologická a další výzkumná centra Programy podpory odborného vzdělávání Projekty mezinárodní spolupráce Další výstupy z RIS LK

16 Děkuji za pozornost RNDr. Robert Rölc, Ph.D. ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tř. 1. máje 97/25 460 01 Liberec III www.arr-nisa.cz r.rolc@arr-nisa.cz tel. 488 577 070 linka 13 fax 488 577 071


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Inovace a technologie v rozvoji regionů, Brno, 23. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google