Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vizualizace ve výuce (zeměpisu) Vladimír Herber Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vizualizace ve výuce (zeměpisu) Vladimír Herber Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách."— Transkript prezentace:

1 Vizualizace ve výuce (zeměpisu) Vladimír Herber herber@sci.muni.cz Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024

2 VVV = vizualizace ve výuce proces zapamatování je výraznější při současné aktivaci více smyslů informace přijímáme: v 87 % zrakem v 9 % sluchem v 4 % jinými smysly účinnost receptorů na proces zapamatování sluch 10 - 20 % zrak 30 - 40 % kombinace zvukových a obrazových počitků 50 - 70 %

3 Cíle vizualizace získat (pozornost) žáka zaujmout a udržet zájem žáka sdělit/předat informaci - poznatek forma sdělení co nejlepší pro pochopení a zapamatování názornost - efektivita výuky

4 Vizualizace ve výuce statická dynamická pasivní aktivní

5 Statická vizualizace fotografie, diapozitivy grafy, nákresy, blokdiagramy mapy, kartogramy, kartodiagramy letecké a družicové snímky myšlenkové a mentální mapy

6 Dynamická vizualizace videosekvence interaktivní mapy simulace - modely procesů strategické (počítačové) hry (výukové) animace studovaných procesů speciální vizualizační nástroje

7 Otázky a hledání odpovědí Jak se daří světové ekonomice? Potáhne světové hospodářství opět v tomto roce Čína? Lze očekávat růst nebo pokles globálního hospodářství?

8 Kde lze najít data -vybrané příklady Gapminder Google public data explorer IMF Data Mapper OECD eXplorer Evropská centrální banka Stat@las Europe další nástroje a zdroje dat

9 Gapminder ekonomická, sociální, environmentální data možnost vlastní analýzy dat, včetně jejich animace Gapminder Desktop - funguje off-line

10 Gapminder

11

12 Google public data explorer stovky datových sad Eurostat, Světová banka, OECD, IMF, Evropské hospodářské komise OSN aj. možnost volby - filtrace vstupních dat aj. interaktivní grafy nebo kartogramy v prostředí Google Maps vývoj v čase

13 Google public data explorer

14

15 IMF Data Mapper

16 výběr z makroekonomických datových sad volba - jednotlivé státy, regiony či různé skupiny zemí (např. Evropská unie, země subsaharské Afriky, ASEAN apod.) výsledky lze prezentovat v podobě grafů (liniový, sloupcový, bublinový – volba os x, y lineárních nebo logaritmických) a kartogramů, popř. zobrazovat obojí najednou můžeme zoomovat, zobrazit na celou obrazovku možnost exportu - datové souboru ve formátu.xcl, grafů či kartogramů jako obrázky ve formátu.png (s volbou čb) automaticky se generuje i URL adresa

17

18

19 OECD eXplorer 50 indikátorů demografie, ekonomika, trh práce, životní i sociální prostředí aj. přes 2000 regionů zemí sdružených v OCED dvě prostorové úrovně vyšší s 337 velkými regiony (NUTS 2) nižší s 1708 menšími regiony (NUTS 3)

20 databáze OECD

21 indikátory z databáze a požadavek na jejich zobrazování (data nejnovější, data za vybraný rok, celou časovou řadu) možnost importovat i vlastní data (.xls) interaktivita umožňuje mj. nastavit zobrazení typologie jednotlivých regionů (převážně urbánní, převážně rurální, smíšené) nástroje pro optimalizaci vzhledu – např. pro upřesnění skupin regionů, nastavení přepínání zobrazování mapových vrstev, volbu barevných škál pro stupnice a legendu aj. variantně lze upravovat i způsob výsledného zobrazení - volbou kartogramu, bublinového grafu, histogramu, popř. jejich kombinace

22

23 Evropská centrální banka inflace v Evropské unii

24 Stat@las Europe

25 Další nástroje – pro vizualizaci

26 lze nahrát vlastní data a vytvořit z nich grafické prezentace k vzájemnému sdílení a komentování statistik můžeme vytvořit několik různých typů vizualizací: grafy vzniklé analýzou textu, vizualizace sítí, koláče, časové osy, geografická data na mapě zdroj samotných dat, protože tabulky, ze kterých vizualizace vznikají, jsou povinně veřejné Many Eyes

27

28 TargetMap služba pro tvorbu map nad Google Maps z tabulkových dat vytvoří mapu, k ní legendu, a nabídne link ke sdílení na webu dá použít jako zdroj zajímavých dat – většina map, vytvořených pomocí aplikace, je volně přístupná, včetně zdrojových dat mapy uspořádané podle kategorií

29 Japonsko – maximum radiace

30 GeoHive: Global Statistics Geopolitická data z celého světa, hlavně populační statistiky regionů, zemí, oblastí a měst

31

32 WikiViz | Tools Wiki projekt švýcarské Univerzity aplikovaných věd obsahující obrovské množství různých nástrojů pro vizualizaci dat.

33 Závěr Co je geografické, dá se zobrazit na mapě. Raději jednou vidět než 2x slyšet. Nebát se a zkoušet to. Děkuji za pozornost

34 Gapminder http://www.gapminder.org/ Google public data explorer http://www.google.com/publicdata/home IMF Data Mapper http://www.imf.org/external/datamapper/index.php OECD eXplorer http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/ Stat@las Europe http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/interna tional/02/statatlas_europa.html

35 Evropská centrální banka http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html Many Eyes http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ TargetMap http://www.targetmap.com/ GeoHive: Global Statistics http://www.geohive.com/ WikiViz | Tools http://www.wikiviz.org/wiki/Tools

36

37 PĚKNÝ DEN


Stáhnout ppt "Vizualizace ve výuce (zeměpisu) Vladimír Herber Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách."

Podobné prezentace


Reklamy Google