Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast: Elektrotechnický základ Tematická oblast: Elektromagnetická indukce Téma: Výroba elektrické energie - druhy elektráren Ročník: 3. – 4. Datum vytvoření: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ELE Anotace: Základní druhy elektráren, jejich funkce v elektrizační soustavě a denní diagram spotřeby elektrické energie. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Materiál je určen pro samostatnou práci, vyžaduje použití dataprojektoru. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Výroba elektrické energie Druhy elektráren a jejich funkce

3 Výroba elektrické energie
Výrobou elektrické energie rozumíme přeměnu jiné energie na energii elektrickou. Elektrárna je technologické zařízení určené k výrobě elektrické energie. Přečerpávací elektrárna Koepchenwerk

4 ROZDĚLENÍ ELEKTRÁREN podle primární energie
tepelné elektrárny – energie vzniká při spalovacím procesu (pevná, kapalná i plynná paliva) jaderné elektrárny – energie vzniká při řízené jaderné reakci vodní elektrárny – energie vzniká z kinetické nebo potenciální energie vody

5 ROZDĚLENÍ ELEKTRÁREN podle primární energie
větrné elektrárny – využívá se kinetické energie větru sluneční elektrárny – využívá se energie slunečního záření Další druhy elektráren využívají například: geotermální energii (Island) biomasy (biologický odpad) přílivovou energii (Norsko)

6 Rozdělení elektráren podle funkce v elektrizační soustavě
Základní elektrárny - kryjí spotřebu elektrické energie danou základním zatížením, doba využití maxima je u nich více než 6000 hodin za rok. Patří sem jaderné, velké tepelné a průtočné elektrárny. Pološpičkové elektrárny - kryjí spotřebu danou střední částí diagramu zatížení, doba využití maxima je u nich až 4500 hodin za rok. Jedná se o tepelné elektrárny na dovážené palivo a vodní elektrárny s denní akumulací.

7 Rozdělení elektráren podle funkce v elektrizační soustavě
Špičkové elektrárny - pracují ve špičkové části diagramu denního zatížení, doba využití maxima je u nich až 1500 hodin za rok. Jsou většinou plně automatizované, dálkově řízené, jsou schopny už během několika minut dodávat elektrickou energii do sítě. Patří sem například: vysokotlaké vodní elektrárny s akumulací přečerpávací vodní elektrárny plynové elektrárny elektrárny s leteckými motory

8 Diagram denní spotřeby
Diagram zatížení je graf vyjadřující závislost výkonu dané sítě nebo vedení na čase. Z hlediska doby sledování výkonu rozlišujeme diagramy denní (doba sledování je 24 hodin), týdenní (168 hodin) a roční (8760 hodin). Měsíční diagram se nesleduje z důvodu přílišného rozdílu jednotlivých měsíců (zima - léto). Diagramy zatížení mají význam pro řízení provozu elektrizační soustavy. Průběh denního diagramu pro ilustraci je možno vidět na webových stránkách společností např. ČEPS nebo ČEZ.

9 Druhy výkonů v elektrárně
Instalovaný výkon elektráren = součet všech jmenovitých činných výkonů všech alternátorů elektrárny. Dosažitelný výkon elektráren = nejvyšší činný výkon, kterého může elektrárna dosáhnout. U moderních elektráren se rovná výkonu instalovanému. Pohotový výkon elektráren = nejvyšší činný výkon, kterého může elektrárna dosáhnout v určitém období s ohledem na všechny technické a provozní podmínky. Je to dosažitelný výkon minus výkon strojů odstavených z důvodu plánovaných oprav nebo poruchy (u vodních elektráren závisí i na stavu vody).

10 Většina elektráren je dnes připojena paralelně do elektrické soustavy.
Ta se skládá ze tří částí: výrobní přenosové spotřební Výroba a přenos závisí na spotřebě elektrické energie, a to jak co do množství, tak i časového rozložení výkonu.

11 KONTROLNÍ OTÁZKY Rozděl elektrárny podle primární energie.
Rozděl elektrárny podle funkce v elektrizační soustavě. Co to je denní diagram spotřeby elektrické energie? Objasni pojmy instalovaný výkon, dosažitelný výkon a pohotový výkon elektrárny.

12 Použité zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý. Obrázky: Přečerpávací elektrárna Koepchenwerk: SCHNEIDER, Jochen. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google