Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

€ Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura Petr Očko Telefónica O2 Czech Republic & Univerzita Karlova Praha EuroTeam, 7. listopadu 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "€ Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura Petr Očko Telefónica O2 Czech Republic & Univerzita Karlova Praha EuroTeam, 7. listopadu 2007."— Transkript prezentace:

1 € Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura Petr Očko Telefónica O2 Czech Republic & Univerzita Karlova Praha EuroTeam, 7. listopadu 2007

2 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Český euro mýtus 1: Termín zavedení eura byl už několikrát stanoven Skutečnost: O termínu se mnohokrát hovořilo, ale oficiálně stanoven nikdy nebyl. V různých souvislostech byly zmiňovány termíny 2007, 2009, 2010 a 2012, ale žádný z těchto termínů nebyl nikdy potvrzen vládou.

3 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam  červen 2003: v referendu schválen Akt o přistoupení ČR k EU, včetně závazku účastnit se evropské hospodářské a měnové unie  říjen 2003: schválena první eurostrategie (podmíněně zmíněny roky 2009 nebo 2010 jako data kdy je možno očekávat zavedení eura podle ekonomického vývoje)  září 2005: guvernér ČNB, premiér a ministr financí odsouhlasí, že rok 2009 je pro přijetí eura nereálný a tedy lze očekávat spíše rok 2010. Odsouhlaseno započetí praktických příprav na zavedení eura, pod vedením MF.  únor 2006: vzniká Národní koordinační skupina, která začíná pracovat na Národním plánu zavedení eura. Jako pracovní datum pro přípravy je předpokládán rok 2010.  podzim 2005 – jaro 2006: schváleny předvolební „balíčky“. Deficit státního rozpočtu na rok 2007 následně směřuje mimo rámec daný tzv. Konvergenčním programem.  říjen 2006: vláda odsouhlasila, že nebude usilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II v roce 2007 a de facto rozhodla o tom, že rok 2010 jako termín zavedení eura padá. Dále uložila MF a ČNB do srpna 2007 předložit revizi eurostrategie.  duben 2007: vláda schválila Národní plán zavedení eura, univerzálně využitelný k jakémukoli termínu  září 2007: vláda schválila revidovanou eurostrategii – nezmiňuje žádný termín Historie nestanovení termínu zavedení eura v ČR

4 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Český euro mýtus 2: Česká připravenost na euro není dostatečně vyhodnocována Strategie přijetí eura v ČR (říjen 2003, září 2007) Praktická připravenost Metodika pro zaokrouhlování Metodika pro úpravy IS … Teze Obecného zákona o zavedení eura Národní plán zavedení eura v ČR (duben 2007) Ekonomická připravenost Konvergenční program ČR (MF a ČNB => každoročně) Informační strategie k zavedení eura Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (ČNB a MF => každoročně) Evropská komise, ECB, Rada EU Vláda ČR, ČNB Skutečnost:

5 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Český euro mýtus 3: Česká ekonomika a zvláště veřejné finance nejsou na euro připraveny Skutečnost: Nemůžeme uvažovat o dnešní situaci, ale o tom, jaký bude stav ekonomiky za 4-5 let Mnohé vládou schvalované dokumenty jasně deklarují závazek fiskální konsolidace v souladu s Paktem stability a růstu v horizontu 4 let

6 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Revize eurostrategie – verze září 2007:  Revize je variací na původní strategii z roku 2003.  Není vytýčena strategická cesta k přijetí eura.  Fiskální konsolidace jako primární úkol. Hlavní přínos:  Zdůrazněn cíl pro střednědobé směřování fiskálních reforem: prokazatelné směřování fiskálního deficitu tempem minimálně 0,5 % HDP ročně hluboko pod hodnotu maastrichtského kritéria (3 % HDP)  Střednědobým cílem pro fiskální směřování ČR podle paktu stability a růstu je -1 % HDP (nikoli „maastrichtských“ -3 % HDP)  Dosaženo by jej mělo být nejpozději 2013 (resp. 2012) Fiskální konsolidace a česká eurostrategie

7 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Český euro mýtus 4: Je nezodpovědné stanovit termín zavedení eura Skutečnost: Stanovení termínu zavedení eura je rozhodnutím, které nutně sahá do dalšího volebního období => termín by měl být stanoven v předstihu nejméně €-4. O termínu je potřeba vytvořit konsensus tak, aby i v případě změny vlády pokračovaly přípravy na vstup do eurozóny. Stanovení termínu zavedení eura je politickým rozhodnutím, které má ale racionální praktické a ekonomické důvody Jaké důvody to jsou?

8 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Fakta:  Termín není samospasitelný: diskuse nemůže být jen o datu  Kypr, Malta: stanovení termínu mělo disciplinující efekt  Projekt bez termínu = absence motivace pro všechny aktéry  Termín musí být stanoven v dostatečném předstihu (min €-4)  Je třeba uvažovat o tom jaká ekonomická situace bude v ČR za 4-5 let, nikoli jen dnes Termín: Stanovit či nestanovit?

9 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam Nejdříve 2012, reálně 2013. Jaký termín zavedení eura je reálný? Proč by jej měla vláda stanovit?

10 Petr Očko: Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura € EuroTeam 1.ČR se zavázala k zavedení eura referendem o přistoupení k EU v roce 2003. 2.Česká ekonomika je výrazně proexportně orientovaná, naprostá většina obchodu je realizována se zeměmi eurozóny (podíl exportu na HDP je pro ČR více než 64 %, zatímco průměr EU se pohybuje pouze kolem 29 %). 3.Podnikatelský sektor (i veřejná sféra) potřebuje jistotu ohledně časování vstupu do eurozóny => efektivní plánování dlouhodobých investičních projektů (úpravy informačních a platebních systémů, změny legislativy…). 4.Vazba na eurozónu bude ještě výraznější po zavedení eura na Slovensku. Dá se očekávat, že i nová vláda v Polsku se bude zasazovat o zavedení eura. 5.Reálná konvergence české ekonomiky k EU pokračuje a struktura ekonomiky výrazně nevybočuje z průměru EU (viz např. Finsko). 6.Střednědobým cílem fiskální reformy je strukturální deficit ve výši -1 % HDP a k tomuto cíli směřuje Konvergenční program (tj. rozpočty veřejných financí musí být plánovány v souladu s ním, jinak hrozí sankce EU). Snižování fiskálního schodku na úroveň min. -1 % HDP je však především v našem vlastním zájmu. 7.Při „minimálním“ EU požadovaném úsilí snižování schodku veřejných financí o 0,5 p.b. ročně se dostaneme k deficitu veřejných financí pod 1 % HDP nejpozději v roce 2013 (příp. již 2012). Sedm důvodů pro stanovení data zavedení eura

11 Děkuji za pozornost. Petr Očko petr.ocko@o2.com petr.ocko@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "€ Několik argumentů pro stanovení termínu zavedení eura Petr Očko Telefónica O2 Czech Republic & Univerzita Karlova Praha EuroTeam, 7. listopadu 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google