Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SKUPINA 1 – Vize 2050 „POSLEDNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY WBCSD“ Peter J. Kalaš Vedoucí PS FOT O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SKUPINA 1 – Vize 2050 „POSLEDNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY WBCSD“ Peter J. Kalaš Vedoucí PS FOT O."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SKUPINA 1 – Vize 2050 „POSLEDNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY WBCSD“ Peter J. Kalaš Vedoucí PS FOT O

2 ACTION Action 2020 Montreux 2014 Action 2020 Montreux 2014

3 It started with Vision 2050 Action 2020 Vision 2050 Long- term inspirati on Pathway for transformat ion of society Focus on qualitati ve impacts Mediu m-term action at scale Scalable business solutions and associated policy requiremen ts Focus on quantitati ve impact and process monitorin g 2020 Must- Haves ground ed in science

4 Action 2020 Process

5 Priori ties 123 456 789 Trends Facts Must haves Busine ss solutio ns Action2020 – The journey so far ……

6 Action2020 – A Platform for… Business-led action Strengthening resilience Building partnerships Engaging stakeholders Promoting best practices

7 Action2020 Co-Chairs

8 Action2020 Core Group

9 Forests as Carbon Sinks Carbon Capture and Storage, as well as Utilization Scaling up Renewables Global Leadership for Sustainable Cities: C20- C30-C40 Electrifying Cities towards Zero Emissions Energy Efficiency in Buildings Sustainabl e Mobility Low Carbon Electrification of Remote Areas Resilience to Climate Change in Globally Interdependen t Business Building Resilience in the Power Sector Resilience in Concrete Buildings and Infrastructure Global Interdepend ent Supply Chains Climate Business Solutions Action2020

10 LOOKING AHEAD: DEEPEN & WIDEN

11 Deepening Action2020 Develop existing business solutions Engage wider membership Intensify existing collaboration with key partners Integrate Action2020 into WBCSD work program

12 Maria Mendiluce Climate & Energy Montreux, 7 April 2014

13 Electrifying Cities towards Zero Emissions Fully electrify the consuming sectors in the city and implement high efficiency measures for mobility, buildings and industries; Optimize and harmonize energy supply and demand through ICT solutions; Transform the supply of electricity to zero-carbon and optimize efficiency for energy transmission and distribution. Co-leads

14 Scaling up renewables* By 2020 electricity grid integrates more than 20% of renewable energy and by 2030 renewables can reach 30% of the electricity mix*, by: Ensuring ambitious short and long term objectives and a meaningful carbon price Removing barriers to implementation: Minimize the impact of intermittency with: storage technologies, technical and market regulations, demand management response, new business models Social acceptance Power 18% - 2010 – 63 EJ Co-leads * *This business solution will focus on renewable energy production for grid- scale power generation (e.g. wind, solar PV, concentrated solar power) in a global context. Low-carbon electrification of remote areas will focus on off- grid applications.

15 Low Carbon Electrification of Remote Locations Accelerate remote electrification through the formulation of ‘solution packages’ to meet needs ranging from providing light or charging electronic devices in single households (kW) to grid-equivalent electricity supply for sizable communities or production locations (MW); Provide recommendations on the policy and financing environment; New business models and investment making decision processes, to enable access to modern services and make a significant contribution to the goal of universal access to all. Co-leads

16

17 Resilience to Climate Change in Globally Interdependent Business Help companies understand climate risk and build resilience Consider linkages and inter-dependencies between companies, sectors and countries, by focusing on one or more illustrative supply chains Build foundation for a holistic and cross- sectoral approach to building resilience in the global business community. Co-leads

18 Forests as Carbon Sinks Active and sustainable management of natural and planted forests can: avoid and reduce emissions, absorb and store carbon, reduce forest damage and help stop deforestation; create multiple co-benefits from biodiversity conservation to improving livelihoods; and generate renewable raw material for a broad range of everyday applications. Co-lead

19 ORGANISATI ONAL STRUCTURE

20 Social Impact Sustainabl e Lifestyles Climate & Energy WaterSafe & Sustainab le Materials Ecosyste ms & Agricultur e Climate Change Release of Nutrien t Elemen ts Eco- systems Exposur e to Harmful Substan ces Water Basic Needs & Rights Skills & Employ- ment Sustaina ble Lifestyle s Food, Feed, Fibre and bioFuel

21 Social Impact Sustainable Lifestyles Climate & Energy Water Ecosystems & Agriculture Safe & Sustainable Materials

22 Business Solutions Social Impact Sustainable Lifestyles Climate & Energy Water Ecosystems & Agriculture Safe & Sustainable Materials

23 Business Solutions Tire Industry Project (TIP) Energy & Efficiency in Buildings (EEB) Utilities RFP Utilities Urban Infrastructure Initiative (UII) Reaching Full Potential (RFP) Sustainable Mobility Project (SMP) Forest Solutions Group (FSG) Cement Sustainability Initiatives (CSI) TIP Business Solutions Redefining Value (RV) Member Relations, Finance, Support (HR, IT) External Affairs, Communications & Regional Networks Social Impact Sustainable Lifestyles Climate & Energy Water Ecosystems & Agriculture Safe & Sustainable Materials

24 Business Solutions Redefining Value (RV) Member Relations, Finance, Support (HR, IT) External Affairs, Communications & Regional Networks Executive Committee Council Meeting Cluster Board Board Sector projects keep their existing governance structure plus have a seat on the relevant cluster boards Governance Cement Sustainability Initiatives (CSI) Tire Industry Project Forest Solutions Group (FSG) Sustainable Mobility Project (SMP) Energy & Efficiency in Buildings (EEB) Utilities Urban Infrastructure Initiative (UII) Reaching Full Potential (RFP)RFP Utilities TIP Social Impact Sustainable Lifestyles Climate & Energy Water Ecosystems & Agriculture Safe & Sustainable Materials Business Solutions Cluster Board Business Solutions Cluster Board Business Solutions Cluster Board Business Solutions Cluster Board Business Solutions Cluster Board

25 Action2020 across the Regional Networks Netherland s, launched in February 2014 South Korea, launched in March 2014 Turkey, launched in February 2014 ASEAN and Taiwan, planned in November 2014 Africa2020 (Zimbabwe, Mauritius, African Board of Directors, Mozambique, South Africa and potentially Ghana planned for summer 2014 Brazil planned in 2014 Pan-Latin American planned in 2014 Individual European launches planned in 2014 US BCSD planned in 2014 Costa Rica, launching in April 2014

26 Regional Networks – how to get engaged? Propose a new Business Solutions Meet the criteria Identify funding options Approval via WBCSD Implement an existing Business Solution Current list of solutions: www.action2020.org.www.action2020.org Criteria: Impactful Scalable Actionable Measurable Business Case Beyond Business as Usual Commitment to Deliver

27 Policy Enablers toward implementation of Business Solutions International Organisations Governments Financing Organisations NGO’s Regulators Industry Associations etc.

28 Action2020 Materials REGIONAL NETWORK TOOLKIT ToolkitsMicrosite Business Solutions Overview & Summaries InfographicsExecutive Summary

29 Reports from Electric Utilities, EEC and UII

30 ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN PS VIZE 2050

31 Hierarchie činností B) Czech BCSD VIZE 2050 – připravovaná/veřejné diskuze APLIKOVANÝ AKČNÍ PLÁN 2020 – příprava Prioritní oblasti CBCSD v ČR Aplikovaná busnissová řešení - Klimatické změny (+ lokální emise) - Udržitelná (Smart) města- Praha, Ostrava - Voda - Reporting (podnikové zprávy) - Ekosystémy - Food waste - Vystaven nebezpečným substancím - Mobilita –Elektromobilita, CNG, - Zaměstnanost, vzdělání, skills - Udržitelná výroba a spotřeba - Základní potřeby, práva - (Udržitelná výstavba) - Potraviny, biopaliva - Energetika - Udržitelné životní styly

32 Společensko sociální kapitál Nahlédnutí širších souvislostí fungování společnosti Etická a prorodinná výchova Přijetí odpovědnosti za environmentální a sociální dopady jednání Společnost založená na širokém přijetí principů udržitelnosti (spojená se změnou postojů) Lidské zdroje Prevence a zmírňování sociálního vyloučení Podpora vzdělávání (zejména celoživotního), výzkumu a vývoje - v souladu s potřebami trhu práce Zlepšování zdravotního stavu populace Adaptace na demografický vývoj Konkurenceschopná a vysoce inovativní ekonomika založená na adekvátních lidských zdrojích Stát a kvalita institucí Změna pohledu na roli veřejného sektoru Podpora podnikání Boj s měnícími se formami kriminality Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí Právní stát a efektivní státní administrativa a samospráva Přírodní zdroje a energie Vytváření podmínek, za kterých se udržitelnost vyplácí Dosažení nízkomateriálového, energetického a emisního profilu společnosti Energetická nezávislost a bezpečnost Společnost jako uzavřený systém Celospolečenský konsensus Udržitelná energetika Udržitelné odpadové a materiálové hospodářství Zemědělství a lesnictví Udržitelnost a efektivita potravinové produkce a využití lesního potenciálu Podpora šetrných a přírodě blízkých způsobů hospodaření Rozpoznání významu lesních a zemědělských ekosystémů Ochrana zemědělské půdy Podpora mimoprodukčních funkcí lesů Odolnost vůči změnám klimatu Mobilita Adekvátní dopravní infrastruktura, bezpečná a nízkouhlíková mobilita Dokončení výstavby železniční a silniční infrastruktury Udržitelnost mobility Zlepšení regionální a nadregionální dopravní obslužnosti a dostupnosti. Podpora environmentálně šetrných, ekonomicky efektivních a energetických účinných forem dopravy Smart cities Dosažení vysoké úrovně kvality života v městských aglomeracích a municipalitách Města jako infrastruktura udržitelného rozvoje Zlepšení životního prostředí ve městech Racionální městské plánování Místní Agenda 21

33 PROCES PŘÍPRAVY ČESKÉ VIZE 2050 1.Návrh zaměření a obsahu – provedeno 1.Rešerše Vize z hlediska Strategického rámce UR- provedeno 1.Rešerše Vize z hlediska Strategie Konkurenceschopnosti ČR - v přípravě 4. Připomínkový proces: - Semináře, konference - probíhá - Cílové publikum: Politici, Rada vlády pro UR, Svazy, akademická sféra, neziskový sektor, další

34 Členové pracovní skupiny 1 – VIZE 2050 Vedoucí pracovní skupiny Peter J. Kalaš Ostatní členové Tomáš Macků - IPSOS Bedřich Moldan – Univerzita Karlova, RVUR Doc. Ivan Rynda Univerzita Karlova Zbyněk Pitra - předseda Rady expertů ČMA Jonathan Wootliff – předseda Rady expertů CBCSD Michal Broža - OSN Jan Kára - MZV Prof. Jan Švejnar - Kolumbijská univerzita, N.Y Ing. Jan Dusík - regionální ředitel UNEP Ing. Laco Miko - vrchní ředitel, EK Ing. Miroslav Zámečník – NERV, dozorčí rada Lesy ČR Ing. Lubomír Lízal - člen České Národní Banky Doc. Štěpán Muller – děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SKUPINA 1 – Vize 2050 „POSLEDNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY WBCSD“ Peter J. Kalaš Vedoucí PS FOT O."

Podobné prezentace


Reklamy Google