Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Trendy. Nové segmenty. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Trendy. Nové segmenty. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Trendy. Nové segmenty. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Trendy Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Význam značek Větší síla zákazníků Nákupní centra Boom zábavy Nová média Význam služeb, souvisejících s prodejem Zmenšování segmentů Orientace na nové segmenty…………. Globalizační vlivy

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Globalizace Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 zdroj - americká civilizace, americká ekonomická a politická moc ovlivňuje svět bez ohledu na stupeň rozvoje jednotlivých komunit či států projevuje se spolu s rozšiřováním demokracie přináší volnější životní styl nárůst negativ – kriminalita, alkoholismus, drogy mění strukturu sdílených hodnot, kolektivních přesvědčení a pocitů narušuje pocit vlastního já – základ identity rozpad rodinného soužití spotřeba předmětů, zážitků i vztahů

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Rodina Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Nejvýznamnější ze všech globalizačních změn jsou změny v pojetí rodiny, sexuality, manželství. Změny v rodině – dopad na spotřební chování. Tradiční rodina Základní funkce: výrobní, ekonomická jednotka, zachování majetku. Nerovnost muže a ženy, dvojí sexuální norma, role matky a role otce v minulých generacích.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Současnost Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Vztah páru je založen na emoční rovině. Ženy ekonomicky samostatné, rovnost pohlaví, sexuální svoboda žen, oddělení sexuality od reprodukce. Méně dětí, více se do nich investuje, více se od nich požaduje. Vztah rodičů a dětí – otevřený dialog. Oddalování sňatku a rodičovství, růst rozvodů. Kohabitující páry. Děti, rodící se mimo manželství. Nárůst jednočlenných domácností. Rozlišujeme pojmy rodina a domácnost.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Nové segmenty Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Předškolní děti Školní děti Tenageři Mladí lidé kolem třiceti, žijící v jednočlenných domácnostech Kohabitující páry Samoživitelé s dětmi Aktivní jedinci nebo páry kolem padesátky a šedesátky - Mladí senioři Obézní jedinci Lidé, preferující zdravý životní styl Lidé s ekologickým myšlením Vysokopříjmové skupiny různého typu Spotřebitelé s nízkými příjmy ……………………..a mnoho dalších

7 7 Dotazy k seminárnímu úkolu? – 1. část Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 1.Vyberte jeden z nových segmentů a popište jej z hlediska segmentačních proměnných - nyní geografických, demografických. (Později zjistíte psychografické, behaviorální výzkumnou sondou). 2.Informace získejte ze statistik, článků v tisku, odborné literatury, prezentovaných výzkumů, internetu. Uveďte odkazy podle normy! 3.Pracujte v týmu 5-6 osob. Zvolte koordinátora, dodá nejpozději do 25.února seznam osob v týmu (druhá skupina do 4. března), zvolený segment a návrh termínu prezentace (10. týden nebo 11. týden) ve své skupině. 4.Výsledky vaší práce prezentujte v dohodnutém termínu v semináři ve své skupině. Délka týmové prezentace (v ppt) cca 10 min. 5.Odevzdejte zároveň v písemné nebo digitální podobě s uvedením jmen všech autorů. 6.S vybraným segmentem budete pracovat i dále.

8 Příloha Pozn.: V každé skupině bude realizován zvolený segment 1x. Na další straně jsou již vybrané segmenty ve skupině „Sudý týden“. Studenti z lichého týdne str. 10

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Nové segmenty – seminární úkol – sudý týden Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Předškolní děti Školní děti – Vondrová+ Tenageři – Krovinová+ Mladí lidé kolem třiceti, žijící v jednočlenných domácnostech – Singles – Bém+ Kohabitující páry Samoživitelé s dětmi Aktivní jedinci nebo páry kolem padesátky a šedesátky - Mladí senioři – Marečková+ Obézní jedinci – Hrubá+ Lidé, preferující zdravý životní styl – Orálková+ Lidé s ekologickým myšlením Vysoko příjmové skupiny různého typu Spotřebitelé s nízkými příjmy ……………………..a mnoho dalších

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Nové segmenty – seminární úkol – lichý týden Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Předškolní děti Školní děti Tenageři – dívky, chlapci Mladí lidé kolem třiceti, žijící v jednočlenných domácnostech Kohabitující páry Samoživitelé s dětmi Aktivní jedinci nebo páry kolem padesátky a šedesátky - Mladí senioři Obézní jedinci Lidé, preferující zdravý životní styl Lidé s ekologickým myšlením Vysokopříjmové skupiny různého typu Spotřebitelé s nízkými příjmy ……………………..a mnoho dalších


Stáhnout ppt "1 Spotřebitelské chování SPOCH/ S2 Trendy. Nové segmenty. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google